Karin Friis Bach, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, besøgte personale og beboere på Ældrecentret Gilhøjhjemmet i Brøndby i anledning af Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

Vigtigt for dig? Mange forskellige svar på et enkelt spørgsmål

5. juni var Grundlovsdag, valgdag og Fars dag, men 6. juni var Hvad er vigtigt for dig?-dag. I regioner og kommuner, i somatikken og psykiatrien, i Danmark og på Færøerne stillede de sundhedsprofessionelle spørgsmålet – hvad er vigtigt for dig? Svarene fra borgere og patienter var meget forskellige.

Af Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette enkle spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat. Overalt i sundhedsvæsenet bliver spørgsmålet stillet under alle omstændigheder, men dagen kan være en ekstra anledning til at indlede en dialog.

Igen i år var der mange svar på det enkle spørgsmål. Her er et lillebitte udvalg, opsamlet fra Twitter og nogle af de postkort, mange har anvendt:

  • At være sammen med min familie.
  • At der er nogen, der samler trådene for mig.
  • At min søns død kan være med til at udløse forbedringspotentialet i vores alle sammens sundhedsvæsen.
  • Kortere ventetid på flextrafik, når jeg skal hjem fra sygehuset.
  • At jeg får min vin, når jeg har lyst.
  • At jeg kommer ud og gå med de frivillige hver onsdag.
  • At jeg selv må bestemme over mine piller.
  • At jeg får hjælp til at blive vasket hver dag.
  • Øl og piger.

Mange sundhedsprofessionelle med

Der er ikke noget fast koncept for, hvordan man skal markere dagen, eller hvordan man deltager, men mange valgte at melde sig til på vigtigtfordig.dk

Se, hvem der var med på vigtigtfordig.dk

Udover Danmark deltager et stigende antal lande i Hvad er vigtigt for dig?-dagen. I år var der tale om mere end 30 lande.

Tidligere leder af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI, Maureen Bisognano har skrevet to blogs i anledning af dagen.

Blog: How WMTY started

Blog: What Matters to You Matters to Me

Markér dagen lokalt

I den danske Hvad er vigtigt for dig?-dag har Dansk Selskab for Patientsikkerhed en aktiv rolle, bl.a. i forhold til at stille materialer til rådighed via hjemmesiden, men Selskabet har på ingen måde patent på dagen.

Vores ønske er udelukkende, at man rundt omkring i landet markerer dagen på nøjagtig den måde, der passer bedst til det enkelte sted. Ønsket er samtidig, at vigtigtfordig.dk kan fungere som et elektronisk samlings- og inspirationssted for de mange forskellige deltagere. Ligesom man via #vigtigtfordig kan dele erfaringer og inspiration på Twitter.

9. juni. Følg med på vigtigtfordig.dk

Næste år i 2020 falder den 6. juni på en lørdag. Hvad er vigtigt for dig?-dagen bliver derfor afholdt tirsdag den 9. juni.

Følg med på vigtigtfordig.dk

12. juni 2019

Nyheder