Materialer til forbedringsarbejdet

Vi har samlet en række materialer og værktøjer, der kan hjælpe med forbedringsarbejdet.

 

Analysemetoder i patientsikkerhed

Interaktivt E-læringsmateriale til patientsikkerhedskoordinatorer, risikomanagere m.m., der kan hjælpe med at styrke analysen af utilsigtede hændelser.

Virtuelle kurser om Forbedringsmodellen

Den grundlæggende metode for forbedringsarbejdet er forbedringsmodellen. Med den udvikler, afprøver, tilpasser og implementerer personalet – i den daglige kontakt med borgerne – idéer til mere systematiske arbejdsgange, der sikrer, at borgerne får den rette behandling hver gang.

Med de to virtuelle kurser nedenfor om Forbedringsmodellen får du hjælp til at opbygge dine kompetencer og dit kendskab til forbedringsmetoder. og på den måde kan du understøtte det lokale forbedringsarbejde.

Læs mere om Forbedringsmodellen

Billede

E-læring til dig i en region

Kurset består af syv lektioner, hvor du bliver introduceret til Forbedringsmodellen. Forud for hver lektion kan du afprøve din viden i en quiz. Det tager som udgangspunkt mellem 20 og 30 minutter at gennemføre hver lektion.

E-læringskurset henvender sig til alle således, at alle medarbejdere har mulighed for at få kendskab til de grundlæggende principper bag forbedringsmodellen og kan deltage i det kliniknære forbedringsarbejde.

Find e-læringskurset her

E-læringsforløb til dig i en kommune

Gennem e-læringsforløbet får du en grundlæggende viden og forståelse for Forbedringsmodellens opbygning og de tilhørende metoder igennem 6 moduler. Modulerne er sat sammen af en blanding af tekst, tale, illustrationer og korte film, der knytter sig til den kommunale praksis.

Kurset er adaptivt, hvilket betyder, at indholdet i kurset løbende tilpasser sig den enkelte kursists niveau. Systemet kan derfor også lave et tilpasset genopfriskningsmodul ud fra de områder, man ikke føler sig sikker i.

Find e-læringsforløbet her

Den gode samtale når noget er gået galt i sundhedsvæsenet

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, kan der være brug for, at den sundhedsprofessionelle og borgeren/patient/pårørende får taget en samtale om det.

På siden om Den gode samtale kan du som sundhedsprofessionel finde materialer til fokus, læring og håndtering af den gode samtale, når noget er gået galt i sundhedsvæsenet.

Som borger kan du finde en spørgeguide med inspiration til, hvad du kan spørge om, og hvordan du kan give udtryk for din bekymring, hvis du har oplevet, at noget er gået galt i dit forløb.

Godt du spør'

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette enkle spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

I borgerens fodspor

Formålet med at gå i en borgers fodspor er, at en ledelse får indblik i, hvordan mødet med organisationen opleves ud fra borgerens og de pårørendes perspektiv. Metoden er baseret på, at en ledelsesrepræsentant fysisk følger med en borger og eller en pårørende og observerer, hvordan borgerinvolvering udfolder sig i mødet mellem borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle.

ISBAR

Sikker kommunikation om borgerens helbredstilstand og patientbehandling er vigtig for at sikre den bedste behandling. ISBAR er et materiale, der består af laminerede lommekort og blokke til netop dette formål.

Patientsikkerhedsrunder

En patientsikkerhedsrunde foregår på et plejecenter, i plejeboligenheder, og hos en nærmere fastlagt gruppe patienter i eget hjem ved, at ældreområdets ledelse og kommunens risikomanager møder den daglige ledelse og medarbejdere. Eventuelt inviteres patienter og pårørende til også at deltage.

Sig frem

Sig frem er et redskab, der er beregnet til at fremme dialog og samarbejde mellem patienter og sundhedsprofessionelle.

Sikkerhedsbriefing - huddle

Sikkerhedsbriefinger kan anvendes både på hospitaler og i det kommunale sundhedsvæsen, og de er særligt relevante i situationer, hvor medarbejdere arbejder under pressede forhold, under uvante omstændigheder og måske sammen med nye kolleger.

15 Skridt-metoden

”15 Skridt”- metoden er udviklet i England af NHS Institute for Innovation and Improvement, til systematisk at undersøge førstehåndsindtryk og identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der skaber forstyrrelser og barrierer i borgere og pårørendes møde med sundhedsvæsenet, både i primær og sekundærsektoren. Det er en metode til at se sundhedsvæsenet gennem borgere og pårørendes øjne.