Sammen med sin ægtefælle Mogens har Judith Nielsen inspireret og bidraget til det nationale program ’Medicin uden skade’ som er en del af WHO’s globale Medication Without Harm-indsats.

Mindeord for Judith Nielsen

10.12.46 – 02.01.19

Det er med sorg, at vi har modtaget besked om, at Judith Nielsen stille er sovet ind den 2. januar 2019 efter lang tids sygdom.

Judith var først og fremmest en kærlig hustru, mor og mormor og efterlader et stort savn i familien. Vores dybeste medfølelse går derfor til Mogens og hans familie.

Trods mange år med sygdom som en del af livet, insisterede Judith altid på at leve sit liv for det, der gav mening og glæde. Udover familien og rejserne valgte hun det seneste år at indgå i patientsikkerhedsarbejdet sammen med sin mand Mogens, som blev Judiths stemme udadtil, da hendes kræfter ikke rakte.

Sammen har Judith og Mogens i væsentlig grad på baggrund af deres erfaringer og viden, som henholdsvis patient og pårørende, inspireret og bidraget til det nationale program ’Medicin uden skade’, som er en del af WHO’s globale Medication Without Harm-indsats.

Medicin fylder meget i vores liv

Judiths historie og budskab er også blevet bragt i en podcast, interviews, blogs og på patientsikkerhedskonferencer i Danmark og formår at skabe en enestående genklang og refleksion hos lyttere, læsere og deltagere, heriblandt sundhedsprofessionelle.

Konkrete patienthistorier med den enkelte patients personlige fortælling, oplevelser og erfaringer er afgørende for at opnå forbedringer og for at minde os andre om, hvem det er, vi arbejder for. Det var Judiths historie et godt eksempel på.

I overensstemmelse med Judiths ønske om at bidrage til et endnu bedre sundhedsvæsen, vil Judiths historie fremadrettet præge ’Medicin uden skade’-programmet.

Æret være Judiths minde.

 

På vegne af Medicin uden skade

Tina Berg Jensen, overlæge og projektleder på Medicin uden skade, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

7. januar 2019

Nyheder