Posterudstilling ved et tidligere National Forum i Orlando

Mød PS! i Orlando, USA, til december

Igen i år er danskere samlet i Orlando, USA, i decemberfor at deltage i IHI National Forum on Quality Improvement in Health Care 2018. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) er til stede på konferencen med flere oplæg, og som vært vil vi gerne benytte lejligheden og invitere alle danske konferencedeltagere til to arrangementer:

Mandag d. 10. december kl. 18.15 – 19.45
Reception for Health Improvement Alliance Europe

Dansk Selskab for Patientsikkerhed var i 2016 med til at stifte en alliance af europæiske organisationer, som alle arbejde med at forbedre patientsikkerhed og kvalitet. Alliancen mødes tre gange årligt, hvor organisationerne samles og inspirerer hinanden. I 2018 var PS! vært for et arrangement i København. Flere danske sygehuse og kommuner er med i alliancen, som for første gang holder en fælles reception, hvor der bliver rig lejlighed til at netværke med kolleger fra fx Skotland, England, Belgien og Island.

Tirsdag d. 11. december kl. 17.00 – 18.00
Mød Stephen Muething og Jeff Simmons fra Cincinnati Children’s Hospital, Ohio, USA.

Cincinnati Children’s Hospital er et af verdens førende hospitaler inden for patientsikkerhed og kvalitet og har gennem flere år stræbt efter at blive en high reliability organization.
Hospitalet er kendt for at være blandt de første, som holdt huddles på tværs af hele hospitalet, og som systematisk arbejder med at identificere og forudsige, hvilke patienter som er i risiko for forværring og flytte patienten til den rigtige afdeling, inden forværringen indtræder og på den måde minimere risikoen for patienten.

Stephen Muething og Jeff Simmons leder patientsikkerhedsarbejdet på hospitalet og vil dele deres erfaringer ved et kort oplæg, og der er derefter mulighed for spørgsmål og drøftelser.

Tilmelding til arrangementet med Stephen Muething og Jeff Simmons

Om patientsikkerhed på Cincinnati Childrens

 


OBS: Som de tidligere år har konferencens første dag et CEO summit, som ledere på direktørniveau inviteres til. Hvis du har tilmeldt dig konferencen, ikke har modtaget en invitation, men ønsker at deltage, så send en mail til info@patientsikkerhed.dk, så skal vi gennem IHI få en plads til dig.


 

Også i år kan du møde Dansk Selskab for Patientsikkerhed PS! medarbejdere ved præsentationer på konferencen:

Søndag d. 10. december præsenterer projektleder Tina Lynge erfaringer med spredning af projekt I sikre hænder i et learning Lab kl. 13 – 16.30 SL8: Designing and Managing Community Scale-up Efforts

Onsdag d. 12. december er selskabet med som ”friend of IHI” ved morgenmadssession SIB1 kl. 7 – 7.45

Onsdag d. 12. december præsenterer kommunikationschef Frits Bredal ved morgenmadssession SIB2 kl. 7 – 7.45 om ” Communications for Improvement”

Vi håber, at du har mulighed for at deltage, og glæder os til at se dig i Orlando!

PS! har siden 2009 været strategisk samarbejdspartner med Institute for Healthcare Improvement (IHI). Partnerskabet giver adgang til et stort internationalt netværk og adgang til at afholde arrangementer med nogle af verdens mest ambitiøse organisationer og frontløbere inden for kvalitet og patientsikkerhed, heri blandt Cincinatti Children’s Hospital, East London Foundation Trust, Scotland, Mayor Clinic og Qulturum Jönköbings Län.

4. oktober 2018

Nyheder