Tegning fra Hvidbogen

Ny bog: Ingen tager ansvar for multisyge

Patienter, der lider af mere end én sygdom, har det ikke nemt. De skal ofte gå til kontroller, behandlinger og samtaler med flere afdelinger på sygehuset og i kommunen, og må selv tage ansvaret for deres situation. Ingen i sundhedsvæsenet tager ansvaret for dem.

Det er konklusionen på i en ny bog om multisygdomme: Hvidbog om multisygdom. Dokumentation af multisygdom i det danske samfund – fra silotænkning til sammenhæng. Initiativtagere til og redaktører af bogen er Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg hospital, Frede Olesen, professor, Forskningsenheden for almen praksis og Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Bogen dokumenterer de problemer, patienter oplever, når de er i kontakt med det danske sundhedsvæsen. Bogen kommer også med anbefalinger til, hvad der skal til for at løse problemerne.”

– Vi ved, at patientsikkerheden er udfordret i overgange mellem afdelinger og sektorer. For mennesker med multisygdom er den risiko stærkt forøget, siger Inge Kristensen, der er medforfatter til bogen.

– Overordnet anbefaler vi, at der udvikles en national strategi for multisygdom, der tager udgangspunkt i en samlet indsats for befolkningen. Danmark har et, i international sammenhæng, højt udviklet sundhedsvæsen, unikke sundhedsdata og en tradition for at arbejde systematisk med blandt andet kroniske sygdomme, organisationsudvikling og patientsikkerhed. Der er derfor en unik mulighed, for at være blandt de lande der ’knækker koden’, i forhold til forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering af personer med multisygdom, siger Inge Kristensen.

Beregninger viser, at ca. hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og derfor kan betegnes som multisyg. Det tal vil stige fremover, efterhånden som danskernes levealder stiger. Blandt danskere på over 65 år, har ca. hver anden mere end en diagnose. Multisygdom rammer også socialt skævt og også blandt helt unge mennesker.

Hvidbogen kan downloades fra multisygdom.dk

1. marts 2017

Nyheder