Når behandlingen flytter hjem, skal ambitionsniveauet stadig være intet mindre end verdensklasse. Ønsket om høj kvalitet og patientsikkerhed er afsæt for session G på Patientsikkerhedskonferencen – ”Ude godt, hjemme bedst?”

Det nære sundhedsvæsen – ambitionsniveau i verdensklasse

Ambitionsniveauet for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal være fuldt på højde med ambitionsniveauet for resten af sundhedsvæsenet. Og når behandlingen flytter hjem, skal ambitionsniveauet stadig være intet mindre end verdensklasse.

Ønsket om høj kvalitet og patientsikkerhed er afsæt for session G på Patientsikkerhedskonferencen – ”Ude godt, hjemme bedst?”

Session G ser på udfordringer og muligheder for patientsikkerheden, når behandlingen rykker hjem. Hvilke fordele giver det, når de sundhedsprofessionelle tilpasser systemet til patienten i stedet for, at patienten tilpasser sig de sundhedsprofessionelles system? Hvad er den positive effekt for kvaliteten og patientsikkerheden?

Et højt ambitionsniveau har også været afsæt for de anbefalinger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed er kommet med. Anbefalinger, der ikke direkte indgår i session G på Patientsikkerhedskonferencen, men som indgår som en væsentlig forudsætning for Selskabets arbejde på området.

Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – fem aktuelle anbefalinger

Patientsikkerhed skal stå øverst på dagsordenen i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er hovedkonklusionen i en rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, udgivet i foråret 2017. Rapporten indeholder fem grundlæggende mål og en række anbefalinger.

Det danske sundhedsvæsen har opnået store resultater via suboptimering af specialer, men nu har mange patienter brug for større nærhed og sammenhæng. Denne fundamentale erkendelse eksisterer bredt blandt hovedaktørerne i sundhedsvæsenet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed ønsker at bidrage konstruktivt til arbejdet for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og har set på området i patientsikkerhedsperspektiv. Det har resulteret i en rapport med en række anbefalinger under fem overordnede mål.

  1. Patientsikkerhed skal stå øverst: Vær ambitiøs – og understøt såvel processer som strukturer
  2. Borgere og patienter er en del af løsningen
  3. Fokusér på overgangene og på medicinen
  4. Kompetenceudvikling til tiden
  5. Brug teknologien – med omtanke

Rapporten med de fem anbefalinger

Borgere og patienter har i dag komplekse sygdoms- og behandlingsforløb. Flere og flere borgere lever med kroniske sygdomme og ofte med flere forskellige diagnoser (multisygdom) og mange forskellige behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. De er som patienter derfor ofte i kontakt med flere sektorer på samme tid. Udviklingen stiller nye krav til sundhedsvæsenets koordinering af den sundhedsfaglige indsats, så borgerne oplever patientsikre og sammenhængende behandlingsforløb. Det handler om liv, patientsikkerhed og værdighed for borgerne.

Stigning i antallet af utilsigtede hændelser – rapporteret på tværs af sektorer
Der er kommet et nyt forstærket fokus på, at der sker fejl i overgangen mellem sektorerne, og antallet af utilsigtede hændelser, som rapporteres på tværs af sektorer (jævnfør tal i rapporten) er steget markant. Det er en udfordring at skabe sikker sammenhæng mellem regioner og kommuner, mellem praktiserende læger, sygehuse og plejehjemssektoren. De stadig mere komplekse, tværsektorielle patientforløb stiller nye krav til de sundhedsprofessionelles kompetencer, til nytænkning i sundhedsvæsenet og til at sektorer og aktører kan kommunikere sammen og garantere en fælles patientsikker og koordineret indsats.

Anbefalingerne i rapporten er udarbejdet bl.a. på baggrund af løbende drøftelser og erfaringsopsamling og et syv timer langt konsensusmøde, der fandt sted i maj 2017. Repræsentanter for bestyrelsesorganisationerne i Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltog i mødet, hvor der samtidig var oplæg fra patienter, personale og centrale beslutningstagere i både primær- og sekundærsektoren (se deltagerliste i rapporten).

Tilmeld dig Patientsikkerhedskonferencen 2019

6. februar 2019

Nyheder