Næstved, Slagelse og Ringsted spurgte igen: Hvad er vigtigt for dig?

Af Pernille Worre & Sofie Riis, kvalitetskonsulenter, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Den 9. september 2020 blev der lokalt på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) afholdt en ekstra Hvad er vigtigt for dig?-dag. Det skete, fordi coronasituationen ikke havde givet mulighed for at holde den internationale Vigtigt for dig-dag som ønsket. 

Baggrunden for at afholde en lokal Hvad er vigtig for dig?-dag den 9/9 skyldes den situation, vi alle befandt os i på den internationale Hvad er vigtig for dig?-dag i juni måned. Det var i kølvandet på den daværende situation med COVID-19, og mange af sygehusenes afdelinger havde ikke mulighed for at markere dagen som ønsket, hvilket der ellers er for vane på NSR.

Den lokale Hvad er vigtig for dig?-dag blev markeret på flere afdelinger med ophæng af plakater og uddeling af postkort.

På intensivafdelingen valgte man også at inddrage personaleperspektivet og spurgte således medarbejderne om, hvad der var vigtigt for dem for at kunne opnå det bedste forløb for indlagte patienter.

Børne- og ungeafdelingen fulgte op på det gode arbejde, de har haft gennem året, hvor de har spurgt deres patienter og forældre om, hvad der er vigtigt for dem i mødet med afdelingen. På baggrund af dette skal der bl.a. etableres et særligt rum til de unge samt et børne- og ungepanel.

Dagen blev bredt markeret for hele NSR på sygehusets Facebookside, hvor et opslag med et spørgeskema blev anvendt af flere patienter og pårørende. Hensigten med spørgeskemaet var at undersøge, hvad der er vigtigt for patienterne i mødet med NSR, samt om det har ændret sig grundet COVID-19-situationen.

Det, der er vigtigst for patienterne på NSR, er at blive mødt af imødekommende personale samt at være inddraget i beslutninger om egen behandling. Derudover er det også vigtigt, for lige knap halvdelen af de adspurgte, at der er mulighed for, at deres pårørende kan være med ved besøg på sygehuset samt ved indlæggelser. Noget, der måske tidligere har været en selvfølge for både patienter og personale, men som COVID-19 har vist os, at vi ikke kan tage for givet. COVID-19-situationen har imidlertid ikke ændret, hvad de adspurgte synes er vigtigt i deres møde med sygehuset.

Besvarelserne fra spørgeskemaerne tænkes ind i de tiltag, der i forvejen arbejdes med på NSR og vil således blive brugt i arbejdet med at give patienter og pårørende en god oplevelse i forbindelse med deres besøg på NSR

Læs mere om vigtigtfordig.dk

7. oktober 2020

Nyheder