Eurobarometerundersøgelsen bygger på en rundspørge, Eurobarometer, blandt i alt 27.919 borgere i EU-landene om patientsikkerhed. 1010 danskere har deltaget i undersøgelsen.

Læs rapporten her

Læs om de danske resultater her

Grafik

Eurobarometer

Ny EU-rapport: To ud af tre danskere forventer skader på sygehuset

Pressemeddelelse: Danmark er blandt de lande i Europa, hvor borgerne er mest bevidste om risikoen ved behandling i sundhedsvæsenet, viser en ny rapport fra Europa-Kommissionen.

62 % af de adspurgte danskere giver udtryk for, at de finder det sandsynligt, at en patient kan blive skadet i forbindelse med en sygehusindlæggelse. Dermed ligger Danmark godt over EU-gennemsnittet på 52 %. Danmark ligger betydeligt højere end vores nærmeste nabolande, fx Sverige (40 %), Tyskland (37 %) og England (49 %).

Undersøgelsens danske resultater.

– Vi ved, at forekomsten af skader og utilsigtede hændelser på de danske sygehuse er på samme niveau som i vores nabolande. Derfor tror jeg, at undersøgelsen afspejler, at danske borgere er veloplyste og bevidste om risikoen ved at være på sygehuset, siger direktør Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Eksempler på skader, der kan opstå under indlæggelse er fx sygehusinfektioner, tryksår og medicineringsfejl. Godt syv procent af patienterne på landets sygehuse har fx en sygehusinfektion, som de har pådraget sig under indlæggelsen.

Godt du spør’

Når patienter og pårørende involverer sig mere aktivt i behandlingen kan de være med til at undgå fejl og skader i sundhedsvæsnet. Det viser internationale erfaringer.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder sammen med TrygFonden på at udvikle redskaber, der opfordrer patienterne til at forberede sig og stille spørgsmål, når de skal i kontakt med sundhedsvæsenet.  At danskerne er så bevidste om patientsikkerhed, er et godt udgangspunkt for at bruge de nye redskaber.

Når man er bevidst om at der kan ske fejl, kan man også være bevidst om selv at gøre noget for at undgå det. Fx kan man passe godt på sig selv ved at stille spørgsmål, når der er noget, man undrer sig over – fx hvorfor man skal have en indsprøjtning i dag, når man kunne nøjes med en tablet i går.

Hent spørgeguiden Godt du spør’

Et eksempel på et redskab, der er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, er den gratis spørgeguide “Godt du spør'”, der indeholder en lang række spørgsmål, det kan være værdifuldt at stille i forskellige faser af behandlingsforløbet. Spørgsmål, der kan give patienten en bedre samtale med lægen om de mange valg, der skal træffes.

Generel tilfredshed med sundhedsvæsenet

Trods forventningen om at blive udsat for fejl og skader, ser danskerne generelt meget positivt på deres nationale sundhedsvæsen. 87 % af de adspurgte mener, at sundhedsvæsenet er “godt”. Det er langt flere end EU-gennemsnittet for EU-borgere på 71 %. 46 % af danskerne mener, at kvaliteten af sundhedsvæsenet i Danmark er bedre end i andre EU-lande.  Gennemsnitligt har kun 34 % af de adspurgte EU-borgere samme positive opfattelse af deres nationale sundhedsvæsen.

Undersøgelsen har stillet tilsvarende spørgsmål om borgeres forventningerne til  behandling i almen praksis og andre områder af sundhedsvæsenet uden for hospitalerne. Her er ses samme mønster: 59 % af danskerne forventer skader mod et EU-gennemsnit på 50 %.

10. juli 2015

Nyheder