Institute of Medicine er en del af The National Academies of Sciences, Engeneering and Medicine, som er en privat non-profit organisation.

Institute of Medicine står bag flere vigtige udgivelser. Fx rapporten “To err is human” og den nye rapport “Improving diagnosis in health care”.

Organisationens arbejde har haft stor betydning for patientsikkerhedsområdet.

diagnosis in healthcare

Ny IOM-rapport: Diagnosefejl hos fem procent af patienterne i USA

Ca. fem procent af voksne ambulante patienter i USA er ude for en forsinket eller forkert diagnose. Det viser en ny rapport fra det anerkendte Institute of Medicine i USA. Obduktioner tyder på, at diagnostiske fejl er ansvarlige for ca. 10 procent af patientdødsfald, og journalgennemgange viser, at diagnosefejl er ansvarlig for op til 17 procent af utilsigtede hændelser på hospital.

Diagnosefejl er dermed et almindeligt og overset problem i sundhedsvæsenet, konkluderer rapporten “Improving Diagnosis in Health Care”.

Download fuld rapport eller læs på nettet

I rapporten defineres “diagnosefejl som “the failure to (a) establish an accurate and timely explanation of the patient’s health problem(s) or (b) communicate that explanation to the patient.”, dvs. svigt i den proces, der skulle føre til en præcis og rettidig forklaring på patientens symptomer, eller manglende kommunikation af den forklaring til patienten.

Rapporten nævner en række løsninger, blandt andet mere effektivt teamwork i den diagnostiske proces mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende.

Institute of Medicine er en del af The National Academies of Sciences, Engeneering and Medicine, som er en privat non-profit organisation.

Institute of Medicine står også bag udgivelsen af flere andre publikationer, der er helt centrale for begrebet patientsikkerhed, fx rapporten “To err is human”, som skabte overskrifter hele verden over for 16 år siden. Rapporten skabte dengang opmærksomhed omkring, at mange mennesker dør på grund af fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

18. oktober 2015

Nyheder