Ny kvalitetsguide med anerkendte metoder og værktøjer ude: PS! har bidraget

Ny kvalitetsguide skal sikre et fælles sprog og en fælles tilgang til arbejdet med kvalitet på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. PDSA, Pareto og prioriteringsmatrix er blot nogle af de emner, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har bidraget med til guiden.

Af Maria Lillesø Jepsen

En ny kvalitetsguide, der skal fungere som et fælles opslagsværk med anerkendte begreber, metoder og værktøjer for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, er den 1. september 2022 blevet udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS).

Kvalitetsguiden kan bruges i det tværgående arbejde med kvalitet. Den er et vigtigt skridt imod en fælles ramme for kvalitetsudvikling i det samlede danske sundhedsvæsen, og derfor er det med stor begejstring og engagement, at en håndfuld medarbejdere fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har bidraget til bogen, hvor af en har siddet i redaktørgruppen.

– Det er vigtigt, at vi har en ensartet terminologi inden for patientsikkerhed og kvalitet. Terminologien forklarer både begreberne, siger noget om baggrunden og fortæller, hvordan man kan anvende metoderne i klinisk praksis, så de er en hjælp for klinikerne og dermed for vores borgere, siger Inge Ulriksen, der er chefkonsulent ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed og har skrevet flere afsnit i guiden.

Formålet med guiden er at skabe én samlet indgang til viden om kvalitetsudvikling, som er relevant og giver mening for det sundhedsfaglige frontpersonale og kvalitetsmedarbejdere i hele sundhedsvæsenet.

Mere om kvalitetsguiden på kvalitetsguiden.dk

Et fælles opslagsværk
Kvalitetsguiden er til dig, der arbejder med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet helt tæt på borgerne og patienterne, uanset om du har din daglige gang i en kommune, i almen praksis eller på et hospital.

Kvalitetsguiden skal fungere som et fælles opslagsværk med de mest anvendte og anerkendte begreber, metoder og værktøjer til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Ambitionen er, at guiden bliver et vigtigt redskab i det konkrete arbejde med kvalitet, og at den bidrager til en fælles kultur og retning for udvikling af kvalitet på tværs af sektorer.

– Alt sammen i kampen for et sundhedsvæsen af høj kvalitet for patienter og borgere, skriver Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) på deres hjemmeside om den gratis kvalitetsguide.

Hovedaktøren bag kvalitetsguiden er DSKS og er blevet udviklet i samarbejde med en redaktionsgruppe, der besidder stor viden om og erfaring med kvalitetsudvikling i forskellige dele af sundhedsvæsenet. Alle emner er udarbejdet og gennemgået af eksperter, og processen har været understøttet og faciliteret af Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS).

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har bidraget med følgende beskrivelser i kvalitetsguiden:

  • Tavlemøde
  • Begrebet patientsikkerhed
  • Pareto
  • Prioriteringsmatrix
  • Handleplan
  • Kerneårsagsanalyse
  • Forbedringsmodellen
  • Driverdiagram
  • PDSA

Selve e-bogen Kvalitetsguiden

Webinar: Få en guidet tur i Kvalitetsguiden
Den 23. september holder DSKS et åbent webinar fra kl. 13.00-14.00 om kvalitetsguiden, hvor du kan:

– Høre, hvordan guiden er blevet til v/ Iben Berg Hougaard og Sofie Rasmussen fra Danske Patienter

– Få en guidet tur i kvalitetsguiden.dk v/en af forfatterne til kvalitetsguiden Rikke Hollesen

– Høre om hovedtendenserne i fremtidens kvalitetsudvikling – fra et regionalt og kommunalt perspektiv v/ Erik Jylling (Danske Regioner) og Hanne Agerbak (KL)

Webinaret er gratis og åbent for alle med interesse. Tilmelding er ikke nødvendigt – du skal blot klikke på følgende link, når webinaret begynder:

Link til deltagelse i webinaret

5. september 2022

Nyheder