Læs rapporten, der peger på nødvendige forandringer af det britiske sundhedsvæsen:

Continuous improvement of patient safety

Continuos improvement of patient safety

Ny rapport peger på nødvendige forandringer

En ny rapport fra den uafhængige britiske organisation Health Foundation gør status over de senere års patientsikkerhedsinitiativer og argumenterer for en række nødvendige forandringer i den måde, sundhedsvæsenet forstår og arbejder med patientsikkerhed.

Rapporten: Continuous improvement of patient safety

Health Foundation har gennem det sidste årti støttet et stort antal forskellige patientsikkerheds- og kvalitetsprojekter i England og Skotland. Rapporten samler erfaringerne, beskriver forhindringer for forbedringsarbejdet og opridser ideer og løsninger for fremtiden. Der er brug for forandringer på tre niveauer, i den praktiske dagligdag, på ledelsesniveau og på overordnet system-niveau.

Sikkerhed under stadig tilpasning

Rapportens hovedpointe er, at sikkerhed ikke bare er efterlevelse af en række udefra kommende regler og krav. Sikkerhed er en egenskab, der er indlejret i systemet, og som er under stadig tilpasning.

Blandt anbefalingerne i rapporten er, at sikkerheden måles ud fra en vurdering af aktuelle og fremtidige risici, og ikke som traditionelt ud fra tidligere begivenheder og gamle statistikker.

En anden pointe i rapporten er, at de team, der arbejder med forbedringer i klinikken i det daglige, ofte vil støde på forhindringer, som de ikke har muligheder for at gøre noget ved, fx problemer med organisationens it-systemer. Disse forhindringer skal løses på de andre niveauer.

Forord af Don Berwick

Det er tidligere leder af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, Don Berwick, der har skrevet forord til rapporten. Han nævner to aspekter, som gør det at arbejde med patientsikkerhed til en vanskelig og til tider frustrerende opgave:

For det første er det en opgave, som man aldrig bliver færdig med. Moderne arbejde med patientsikkerhed kræver konstante omstillinger og tilpasninger. Når man ser på, hvad der er karakteristisk for kulturen i virksomheder med høj sikkerhed, er det ikke, at de har alle de rette tekniske funktioner på plads (selv om det bør de have), men i højere grad at de på alle niveauer er befolket af mennesker, der opfatter, forandrer, tilpasser og forandrer igen som reaktion på det evigt foranderlige landskab af udfordringer og trusler. Sikre systemer er altså sikre, fordi de aldrig er de samme. Sikkerhed er en egenskab, der er konstant under udvikling, skriver Don Berwick.

For det andet er stræben efter forbedret patientsikkerhed afhængigt af frivillighed. Det handler mere om, hvad folk vælger at gøre, end hvad de bliver pålagt at gøre. Det betyder, at den vigtigste opgave for ledere i sundhedsvæsenet er at stimulere og støtte medarbejdernes iboende motivation. Det, at opgaven er meningsfuld, er det en langt bedre motivator end nok så mange regelsæt, der skal efterleves.

21. november 2015

Nyheder