Primærsektorkonferencen 2016

Den 1.-2. november afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed den årlige Primærsektorkonference.

Konferencen er det centrale mødested for sundhedspersonale, ledere og kvalitetsmedarbejdere med interesse for patientsikkerhed og forbedringsarbejde i og omkring den kommunale sundhedssektor.

 

Tilmeld dig konferencen
Tavlemøde i Patientsikkert Sygehus

Ny undersøgelse: Ledelse kan påvirke patientsikkerhed positivt

En ny ph.d.-afhandling fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital bekræfter lederes indflydelse på patientsikkerhed. Studiets resultater bliver præsenteret på Primærsektorkonferencen d. 1.-2. november.

Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet har afgørende betydning for at sikre fremdrift i arbejdet med patientsikkerhed, og at forbedringerne fastholdes fremadrettet. Det viser erfaringer fra en række forbedringsprojekter, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed gennem flere år har samarbejdet med sygehuse og kommuner om. Nu slår en ny dansk ph.d.-afhandling fra fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital disse erfaringer fast.

– Hvis det skal lykkes med at øge patientsikkerheden i Danmark, er det afgørende at fokusere på kulturen omkring den. Det er derfor særdeles positivt, at overbevisende resultater fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital viser, at et stærkt ledelsesmæssigt engagement faktisk kan påvirke patientsikkerhedskulturen i positiv retning. Det lover godt for udvikling af patientsikkerhed, siger Solvejg Kristensen, der står bag studiet.

En del af afhandlingen er gennemført på Færøerne, hvor patientsikkerhedskulturen blev undersøgt, inden der var implementeret kvalitetsforbedringer på hospitalsniveau. Her viste det sig blandt andet, at personalets opfattelse af ledelsens opbakning til patientsikkerhed varierede i forhold til ledelsesniveauet. Der var en oplevelse af mest opbakning fra afsnitsledelsen og mindst fra hospitalsledelsen.

Studiet præsenteres på Primærsektorkonferencen
Resultaterne fra ph.d.-studiet er publiceret internationalt og har vakt stor interesse fra udlandet. Solvejg Kristensen præsenterer resultaterne fra sin afhandling på dette års Primærsektorkonference d. 1.-2. november, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag.

Konferencen er det centrale mødested for sundhedspersonale, ledere og kvalitetsmedarbejdere med interesse for patientsikkerhed og forbedringsarbejde i og omkring den kommunale sundhedssektor.

Du får ny viden og konkrete værktøjer, som ruster dig til det fremtidige kvalitetsarbejde i kommunerne og gør dig i stand til at skabe forbedringer for borgerne. Udover patientsikkerhedskultur og ledelse sætter konferencen fokus på ulighed i sundhed, forbedringsarbejde i praksis, arbejdsmiljø og medicinering.

8. september 2016

Nyheder