Direktør i PS! Inge Kristensen er blandt de første til at underskrive #QiComms Charteret

Nyt internationalt charter om strategisk kommunikation i forbedringsarbejdet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) er en af de første organisationer til at underskrive et nyt internationalt #QiComms Charter, der sætter fokus på strategisk kommunikation som en essentiel del af forbedringsarbejdet. Charteret blev lanceret ved International Forum om Quality and Safety in Health Care i Amsterdam 2. maj. QiComms står for Quality Improvement – Communications.

Ugeskrift for Læger: Kommunikation skal løfte kvalitetsarbejdet

”PS! støtter fuldt ud den nye #QiComms Charter, og jeg håber at mange andre ledere af forbedringsarbejde i det danske sundhedsvæsen vil skrive under på det – og dermed anerkende, hvordan strategisk kommunikation spiller en vigtig rolle som drivkraft i forbedringsarbejdet,” siger direktør Inge Kristensen, PS!. Charteret er udviklet af den internationale #QiComms Gruppe, som kommunikationsteamet i PS! har været initiativtager til sammen med kolleger fra Wales.

Skriv under på #QiComms Charter her

Danske erfaringer med #QiComms

Repræsentanter for over 30 organisationer og hospitaler fra en række lande har allerede skrevet under på charteret, heriblandt leder af Institute for Healthcare Improvement, IHI, Derek Feeley, og Jason Leitch, der er leder af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i det nationale skotske sundhedsvæsen.

Også Don Berwick, tidligere leder af IHI, har udtrykt sin støtte til #QiComms:

”For at have succes med kvalitetsforbedringer i et komplekst system som sundhedsvæsenet, er det nødvendigt at få alle med. Vi kan have alle fakta på plads, men uden det engagement, som #QiComms er med til at skabe, får vi ikke tingene til at rykke,” siger Don Berwick.


De syv principper i #QiComms Charteret:

  • Vi vil bruge #QiComms til at accelerere forbedringsarbejdet til gavn for patienter og borgere
  • Vi vil medtænke #QiComms fra starten, når nye initiativer planlægges
  • Vi vil støtte #QiComms fra ledelsesniveau
  • Vi vil bruge #QiComms strategisk
  • Vi vil stræbe efter at gøre #QiComms evidensbaseret
  • Vi vil løbende og konsekvent forbedre vores #QiComms
  • Vi vil sætte mennesker i centrum med #QiComms

Kommunikation fra starten og til tiden – blog af kommunikationschef Frits Bredal

 

PS! har lang tradition for kommunikation

Det er kommunikationsteamet i PS!, der sammen med kolleger fra Wales har taget initiativ til det nye internationale netværk, der blandt andet skal udveksle ideer og erfaringer på sociale medier under hashtagget #QiComms og det danske #PSKomm.

PS! har mangeårig erfaring med brug af kommunikative virkemidler til at understøtte forbedringsarbejdet. Kommunikation og mediekontakt var et vigtigt element i patientsikkerhedskampagnen Operation Life 2007-2009, og også i senere forbedringsprojekter Patientsikkert Sygehus, Sikker Psykiatri og I sikre hænder er kommunikation blevet brugt strategisk til at opbygge motivation og engagement.

PS! erfaringer med kommunikation i forbedringsarbejdet

I Wales har man tilsvarende erfaringer fra kampagnen 1000 Lives, der blev lanceret i 2008 af det offentlige sundhedsvæsen, NHS Wales. Også her prioriteredes kommunikation som et vigtigt element. Erfaringerne herfra føres nu videre i forbedringsinitiativerne under 1000 Lives Improvement, der er NHS Wales’ kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation. 1000 Lives Improvement har for nyligt udgivet ”Six steps for communications with impact” (Seks trin til effektiv brug af kommunikation). Det er en vejledning til forbedringsteam i, hvordan man kan understøtte forbedringsarbejdet med klar og målrettet kommunikation.

Six steps for communications with impact

En ny disciplin

Direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Inge Kristensen håber at netværket kan starte en dialog om emnet i det internationale patientsikkerheds- og forbedringsarbejde, sådan at man kan lære af hinanden på tværs af landegrænser:

”Formålet med det nye netværk er at skabe opmærksomhed omkring, hvor vigtig en rolle kommunikation og kommunikative virkemidler spiller i patientsikkerhed og forbedringsarbejde. Strategisk brug af kommunikation til at understøtte patientsikkerhed er stadig en ny disciplin, hvor Wales og Danmark er blandt de lande i verden, der har størst erfaring.  Derfor er det naturligt, at vi er de to lande, der har taget initiativ til netværket,” siger PS!’ direktør Inge Kristensen.

Blog: How to use the media to drive improvement

9. maj 2018

Nyheder