Overordnede nationale mål

• Bedre sammenhængende patientforløb
• Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
• Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
• Behandling af høj kvalitet
• Hurtig udredning og behandling
• Øget patientinddragelse
• Flere sunde leveår
• Mere effektivt sundhedsvæsen

_38A1347

Nyt kvalitetsprogram bygger på forbedringsprojekterne

Forbedringsprojekter som Operation Life og Patientsikkert Sygehus har inspireret til det nye kvalitetsprogram, som Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL i fællesskab er ved at lægge rammerne for. Det nye program kommer til at dække det samlede sundhedsvæsen – både sygehuse, kommuner og praksissektor. Programmets indhold og rammer blev diskuteret ved flere af sessionerne på årets patientsikkerhedskonference.

Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman henvendte sig i sin tale til de over 600 deltagere ved konferencen, hvoraf de fleste var medarbejdere og ledere fra sundhedsvæsenet:

– Kvalitetsprogrammet bygger bl.a. på læring og erfaring fra store og vigtige projekter som Operation Life og Patientsikkert Sygehus, som I igennem jeres arbejde, projekter og udtalelser har en stor aktie i at få dagsordensat, sagde Ulla Astman. Forbedringsprojekterne er siden 2007 gennemført af TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Otte nationale mål

Det nye kvalitetsprogram blev debatteret ved flere af sessionerne på konferencen. Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner, præsenterede indholdet i programmet, hvor man sætter otte overordnede nationale mål. Arbejdet for at nå målene skal i høj grad tilrettelægges lokalt og foregå med forbedringsmetoder og tidstro data. Et element bliver de såkaldte ”lærings- og kvalitetsteam”, der bliver etableret på områder, hvor man på nationalt niveau finder at der er særligt behov for forbedringer eller særlig stor geografisk variation. De første lærings- og kvalitetsteam kommer formentlig til at handle om apoleksi-behandling, antibiotikapolitik og palliativ behandling.

Erik Jylling præsentation

Ved sessionen var der også indlæg fra en hospitalsleder, Kristian Antonsen, vicedirektør ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, og fra en kliniker, der arbejder med kvalitetsforbedringer til daglig, overlæge Line Rosell Walker, Slagelse Sygehus. Begge er positive over for grundtankerne i det nye kvalitetsprogram, men mener også, at det giver nye udfordringer, fx forudsætter det lettere adgang til relevante data.

Kristian Antonsens præsentation

Line Rosell Walkers præsentation

Mindre kontrol – mere kvalitet

Konferencens første dag sluttede med en uformel debat, hvor departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet Per Okkels og IHI-fellow (og kommende koncerndirektør i Region Syddanmark) Jens Winther Jensen krydsede klinger. Også her var kvalitetsprogrammet et centralt emne.

En forudsætning for, at tankerne bag kvalitetsprogrammet kan realiseres, er at der slækkes på den centrale kontrol og gives større frihed til kvalitetsarbejdet lokalt. Men er man fra centralt hold og fra politisk side parat til at give sundhedsvæsenet fred til at realisere kvalitetsprogrammet?

 

 

 

28. april 2016

Nyheder