Sønderborg Kommune har tidligere deltaget i forbedringsprogrammet I sikre hænder 1 (2013-2016) og ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder (2019-2020). Det er bl.a. erfaringer og metoder derfra, der nu skal være med til at skabe mere tid til omsorg for de ældre. Billedet er fra et læringstræf i Sønderborg i forbindelse med ernæringsprojektet, hvor vicedirektør i PS! Vibeke Rischel holdt oplæg.

Nyt projekt om dokumentation skal mindske medicinfejl og give mere tid til ældre

I et nyt projekt sammen med Sønderborg Kommune skal PS! udvikle en model for enklere dokumentationsarbejde, særligt i forhold til medicinforbrug. Formålet er at frigive tid til mere nærvær med og omsorg for de ældre.

Af Annelene Højvang Larsen

En analyse af ældreområdet i Sønderborg Kommune viste i foråret 2020 et potentiale i at gennemgå og forenkle arbejdsgangene omkring dokumentation for at frigive mere tid sammen med borgerne.

Det er med til at danne baggrund for projektet ”Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgerne”, som Sønderborg Kommune har indledt i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!).

I projektbeskrivelsen nævnes nærvær og omsorg, tryghed, livskvalitet og bedre overgange mellem fx hjem, sygehuse og plejecentre som gevinster for borgerne, mens medarbejderne kan se frem til bl.a. bedre overblik over borgerne, enklere arbejdsgange, mindre dobbeltdokumentation og bedre arbejdsmiljø.

Dokumentation tager tid fra de ældre

Sønderborg Kommune har tidligere været del af forbedringsprogrammet I sikre hænder, hvor det bl.a. lykkedes at reducere fejl i medicinhåndteringen. Det er erfaringer og arbejdsmetoder derfra, der nu vil blive ført videre til det nye projekt om at udvikle en model for enklere dokumentationsarbejde.

– De stigende krav til dokumentation har i lang tid været et tema, fordi vi nok alle har en fornemmelse af, at arbejdet med at dokumentere går fra den tid, som vores medarbejdere hellere vil bruge sammen med de ældre. Jeg tror også, der foregår unødig dokumentation. Så jeg er meget glad for, at vi i Sønderborg Kommune har taget initiativ til dette projekt, og jeg ser frem til nogle gode resultater – måske en model, som andre kommuner også kan få glæde af, siger formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune Preben Storm.

Enklere dokumentation styrker medicinsikkerhed

Udover at skabe mere tid til de omsorg for de ældre borgere, er projektet også med til at skabe større sikkerhed.

Analysen af ældreområdet i Sønderborg Kommune viste, at de ansatte i ældreplejen nogle gange laver dobbeltregistreringer, og det er ifølge vicedirektør i PS! Vibeke Rischel en direkte kilde til fejl:

– Når der dokumenteres to steder, øges risikoen for fejl, og det er derfor til fare for medicinsikkerheden. Derfor vil vi med enklere dokumentationsarbejde og tilpassede it-systemer ikke kun reducere dobbeltarbejde og frigive tid til pleje, vi vil også styrke patientsikkerheden for borgerne.

Pulje til nærvær og omsorg

Pengene til projektet kommer fra en særlig pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen fra Finansloven 2020.

Puljen har til formål at bidrage til at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Heriblandt at se på, hvordan man kan reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til borgerne.

Projektet i Sønderborg Kommune er påbegyndt i februar 2020 og forventes afsluttet i første halvår af 2022. Det er ambitionen at udvikle en generisk model, der efterfølgende kan udbredes til andre kommuner.

Læs mere om medicinindsatsen i I sikre hænder

25. februar 2021

Nyheder