Nyt projekt skal undersøge patientsikkerheden, når opfølgninger på kræftområdet bliver digitale

Patientsikker digital kræftopfølgning er navnet på et nyt projekt, der skal undersøge og udvikle patientsikkerhed i omstillingen fra fysiske til digitale opfølgninger på kræftområdet.

Af Annelene Højvang Larsen

Det har i flere år været drøftet, hvorvidt opfølgninger af en række kræftsygdomme kan foretages via digitale konsultationer i stedet for fysiske. Coronapandemien har ikke bare sat skub i de overvejelser, men også medført, at en lang række opfølgningssamtaler med ét blev omlagt til digitale konsultationer.

Inden for en relativt kort tidshorisont skal der tages stilling til, om konsultationerne skal fortsætte som digitale, eller om de igen skal foregå ved fysisk fremmøde som tidligere.

Den beslutning skal tages på et oplyst grundlag, og det arbejde har Helsefonden valgt at støtte med 500.000 kr. til et projekt, der vil undersøge ”Patientsikkerhed i omstilling fra fysisk til digital opfølgning på kræftområdet.”

Patientsikkerhed ved digitale konsultationer

Projektet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Center for Onkologi på Rigshospitalet, Urologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

– Kræftpatienter med nedsat immunforsvar kan have brug for at beskytte sig ekstra godt mod infektioner og smitte, og her kan en digital opfølgning på kræftforløbet være et godt supplement til at skulle møde op fysisk. Men når man kommunikerer digitalt, risikeres vigtig information at gå tabt. Derfor er det vigtigt, at den digitale opfølgning sker på forsvarlig vis, og at patientsikkerheden er i orden, siger Bo Andreassen Rix, Chef for Dokumentation og Udvikling i Kræftens Bekæmpelse.

Derfor har det stor betydning, at Helsefonden har valgt at støtte arbejdet.

– Vi er utroligt glade for støtten fra Helsefonden, så vi kan undersøge, hvilke patientsikkerhedsmæssige risici der er ved omlægning af ambulante konsultationer til digitale opfølgninger. Vi ved, at nogle af de hyppigste patientsikkerhedsmæssige problemer er diagnostiske fejl, medicinfejl og kommunikationsfejl. Vi er bekymret for, at disse patientsikkerhedsproblematikker også er aktuelle ved omlægning af kræftopfølgning, og derfor har vi brug for mere viden om, hvordan det forholder sig, så vi kan komme med nogle anbefalinger, siger Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Brugerperspektiv i højsædet

Hos Center for Onkologi på Rigshospitalet ser de ligeledes frem til projektet:

– I takt med den hastige udvikling af telemedicin er det vigtigt, at vi kritisk undersøger det digitale møde – og altid sikrer brugerperspektivet i den proces, siger Helle Pappot, professor i klinisk onkologi på Rigshospitalet.

– Vi ønsker at sikre et godt og patientinvolverende møde mellem patienten og de pårørende samt specialister, dette gælder uanset om mødet er fysisk eller digitalt, supplerer Karin Piil, Senior Researcher og Associate Professor.

Patienter, pårørende og klinikere involveret i undersøgelsen

I forbindelse med projektet vil der blive lavet et litteraturstudie, spørgeskemaundersøgelser, interviewundersøgelser og arbejdsgangsanalyser. Det skal bidrage til at afdække projektets fire delmål:

1) Kortlægge patientsikkerhedsmæssige risici ved omlægning af fysiske kræftopfølgninger til digital opfølgning i videnskabelig litteratur

2) belyse patienter og pårørendes erfaringer med patientsikkerhedsmæssige problemstillinger ved omlægning

3) belyse klinikeres erfaring med patientsikkerhedsmæssige problemstillinger ved omlægning

4) udarbejde idéer til videreudvikling, så der fremadrettet sikres en patientsikker omlægning af kræftopfølgning på baggrund af punkt 1-3.

En rapport med kortlægning af problematikker i forhold til patientsikkerhed samt idéer til videreudvikling, så der er fremadrettet sikres en patientsikkerhed omlægning af kræftopfølgning, forventes at udkomme i foråret 2021.

Telemedicins indflydelse på patientsikkerhed undersøges for første gang i ny rapport

4. december 2020

Nyheder