Second Global Ministerial Summit on Patient Safety i Bonn 2017

OECD: Skader og fejl sluger 15 % af sundhedsvæsenets budget

15 % af sundhedsvæsenet aktivitet og budget kan tilskrives håndtering af fejl og følger af patientskader. Det konkluderer OECD i en ny rapport, der undersøger sundhedsøkonomiske konsekvenser af (manglende) patientsikkerhed. Rapporten blev præsenteret på ”2nd Global Ministerial Summit on Patient Safety” i Bonn, Tyskland, d. 29. marts 2017. Rapporten konkluderer også, at der er rigtig god grund til at arbejde med at forebygge utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. OECD lister en række forebyggende indsatser, som med fordel kan implementeres i sundhedsvæsenet.

– OECD-rapporten er vigtig. Den viser det fortsatte behov for at fokusere på forbedringer i patientsikkerheden, også i forhold til det enorme ressourcetræk, der er i sundhedsvæsenet, siger direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

OECD-rapporten “The Economics of Patient Safety”

I forlængelse af OECD’s oplæg blev forbedrings- og implementeringsarbejde fremhævet som en afgørende faktor for udviklingen af patientsikkerheden og kvaliteten i sundhedsvæsenet, herunder bl.a. læring og spredning af afprøvede og testede systemer.

WHO-rapporten Best Practices in Patient Safety

WHO fokuserer på medicin-sikkerhed

WHO’s tredje verdernsomspændende ”patient safety challege” blev også lanceret på konferencen. De første to fokuserede på ”clean care is safer care» og “safe surgery saves lives”. Tredje indsats handler om medicinsikkerhed (medication without harm). Formålet at reducere skader ved medicinering med 50 %.

WHO’s nye program Medication Without Harm

– WHO’s medicin-tema harmonerer rigtigt godt med I sikre hænder, vores aktuelle indsats i kommunerne, hvor der er sat mål for reduktion af medicinfejl, siger Inge Kristensen. 18 kommuner arbejder aktuelt med I sikre hænder, og på længere sigt er det planen, at indsatsen skal spredes til hele landet.

Temaer, som blev drøftet på konferencens seks forskellige workshops var:

  • Economy and Efficiency of Patient Safety
  • Global Patient Safety – Perspectives from Low- and Middle-income Countries (hosted by WHO)
  • Patient Safety and mHealth, Big Data, and Handheld Devices
  • Prevention and Control of Infectious Diseases
  • Increased Safety of Diagnostics and Treatment – Checklists and Other Tools
  • Safety of Medication Therapy

Programmerne for de enkelte workshops kan ses på mødets hjemmeside: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/health/patient-safety-summit-2017.html

En række patientsikkerhedinitiativer fra hele verden blev præsenteret i publikationen Best Practices in Patient Safety.

”Global Ministerial Summit on Patient Safety” er initieret af de tyske og engelske sundhedsministre, og støttes af WHO, ligesom der deltager eksperter og sundhedsministre fra hele verden. Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltog i konferencen.

– Det er vigtigt, at vi har fingeren på pulsen i forhold til internationale trends og viden om patientsikkerhed, sådan at vi har et kompetent grundlag for at understøtte arbejdet med patientsikkerhed herhjemme, siger Inge Kristensen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i mange år været engageret i internationalt patientsikkerhedarbejde og har blandt andet været med i EU-projektet PASQ. I forbindelse med mødet i Bonn var der også drøftelse om at fortsætte det europæiske samarbejde inden for patientsikkerhed og det er på tale at danne et uformelt netværk, der kan tager over og videreføre den erfaringsudveksling, der er påbegyndt med PASQ.

En ny global summit planlægges til næste år.

Second Global Ministerial Summit on Patient Safety

30. marts 2017

Nyheder