Oplæg: Hvordan skaber vi bedre læring i sundhedsvæsenet?

PS!’ bestyrelse har igennem de seneste år drøftet, hvordan arbejdet med patientsikkerhed kan organiseres bedre, så det i højere grad understøtter betingelser for at skabe fælles læring og forbedringer til gavn for patientsikkerheden. Dette arbejde er nu mundet ud i et oplæg om, hvad der skal til for at underbygge og understøtte læring i sundhedsvæsenet. Oplægget lanceres på Patientsikkerhedskonferencen 2022.

Oplægget skal bidrage til debat og består af en række faglige grundprincipper og en række konkrete systemer, værktøjer og rammer samt et inspirationskatalog.

Læs mere: Fuld rapport og pixi-udgave af Læring i sundhedsvæsenet

 

24. april 2022

Nyheder