Programkomité

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har nedsat en programkomité, som har været med til at udvikle koncept og program for Patientsikkerhedsokonferencen 2021:

Billede

Bente Ourø

Hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital

Bente Ourø Rørth har siden 2013 været hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital. Hun er uddannet sygeplejerske og har en master i organisationspsykologi.

Bente brænder for patientsikkerhed og har i et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed stået i spidsen for implementering af forandringsprojektet Patientsikkert Sygehus.
Aktuelt samarbejder Nordsjællands Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at fastholde fokus på patientsikkerheden, mens hospitalet udvikler Hospitalsbehandling i Hjemmet. Her findes svar på de demografiske udfordringer, nye teknologiske muligheder testes, og et stærkere tværsektorielt samarbejde udvikles.

”I fremtiden kommer hospitalet til at behandle flere patienter i deres i eget hjem, og videokonsultationer og selvmonitorering kommer til at spille en større rolle. I denne omstilling til fremtidens hospitalsbehandling er det afgørende, at vi har fokus på patientsikkerheden, så alle patienter og borgere kan føle sig trygge og beherske behandling i eget hjem.”

 

Billede

Elin Kallestrup

Kvalitetschef, Kvalitet og Borgersikkerhed, Sundhed og Omsorg,  Aarhus Kommune

Elin Kallestrup har arbejdet for og med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i mere end 20 år. På paletten er erfaringer med kvalitetsforbedringsarbejde fra både almen praksis, amt, region og kommune. De seneste ti år har hun virket som hhv. kontorchef og business intelligence chef i regional kvalitetsafdeling og p.t. som kvalitetschef i kommune.

”Vi skal kontinuerligt arbejde for et samarbejdende sundhedsvæsen, der skaber værdi for borgeren. Det betyder, at vi skal se og forstå hinanden som aktører på forskellige tidspunkter i et borgerforløb, og at det er os, der inddrages i borgers liv – ikke omvendt. Det handler blandt andet om fælles forståelsesramme for kvalitetsforbedrings-arbejdet med afsæt i værdi for borger/patient, stærk forbedringsledelse og en tryghedsskabende patientsikkerhedskultur. Denne konference vil være en kærkommen anledning til at skabe nye relationer, lære af hinanden og komme berigede videre.”

Billede

Jan Mainz

Direktør, Patientforløb, patientsikkerhed og kvalitet i Psykiatrien, Region Nordjylland

Professor, direktør, ph.d., MPA.

Jan Mainz er Professor ved Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, DACS, Ålborg Universitetshospital, Ålborg Universitet og direktør ved Psykiatrien i Region Nordjylland. Han er tillige affilieret professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enhed for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet. Jan Mainz har skrevet talrige videnskabelige artikler og bidraget til mere end 25 bøger. Senest bogen “Patientsikkerhed”, som han har skrevet sammen med projektleder, cand.scient. San., Ph.D. Solvejg Kristensen. Bogen udkom på Munksgaards Forlag i 2020.

” Når vi fokuserer på patientsikkerhed, er der tale om en etisk fordring. Det handler om ordentlighed. Patienterne skal kunne være sikre på, at sikkerheden er i orden, når de modtager forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Patientsikkerhed er derfor en essentiel del af den sundhedsfaglige professionalisme. I sidste ende er det ligeledes den vigtigste ledelsesopgave for lederne i sundhedsvæsenet og politikerne. Patientsikkerhedskonferencen er med til at sætte dagsordenen for patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt at deltage og bidrage til at tegne perspektiverne for patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen”.

Billede

Kira Ørbekker

Patientambassadør – Kvalitetssygeplejerske og risikomanager i Tønder Kommune

Kira Ørbekker har været patientambassadør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed siden 2008. Som patientambassadør er hun med til at skabe fokus på kommunikation og læring af fejl ved at dele sin historie om oplevelsen af at være pårørende i et kræftforløb. Kira brænder for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed, samt patientinddragelse i sundhedsvæsenet.

 

 

 

Billede

Kristine Binzer

Praktiserende læge og lægefaglig konsulent 

Kristine Binzer, speciallæge i Almen Medicin og mangeårig udvikler af tværsektoriel kvalitetsudvikling med fokus på lighed i sundhed gennem partnerskabet Broen til Bedre Sundhed.

“Et effektivt og sikkert sundhedsvæsen af høj kvalitet forudsætter at vi spiller hinanden gode – på tværs af faggrupper og på tværs af organisationer. Særligt ovenpå pandemien, hvor mange udrednings- og behandlingstilbud er blevet forsinket eller ændret, ser jeg frem til at mødes på ny med ledere og frontpersonale til nogle dage fulde af inspiration og sund debat om hvordan vi kan gøre tingene bedre – sammen.”

Billede

Margrethe Kusk Pedersen

Ældre- og handicapchef, Odense Kommune

Margrethe Kusk har hang til kvalitet i hverdagen til gavn for borgerne og til gavn for medarbejders trivsel. Hun har arbejdet i flere forskellige kommuner de sidste 20 år, de sidste ti år i lederstillinger.

“Systematisk kvalitetsarbejde fører til øget patientsikkerhed og forbedringer for borgerne! Konferencen sætter fokus på aktuelle patientsikkerhedstemaer og med det brede udvalg af oplæg, er der rig mulighed for at indhente fornyet inspiration og energi med tilbage til kommunerne. Konferencen er samtidig et ideelt sted til at danne netværk og til at tale med kolleger, der er optagede af samme temaer.”

Billede

Mette Kjølby

Vicedirektør, Region Midtjylland

Mette Kjølby har solid erfaring med ledelse inden for sundhedsområdet generelt, særligt det sammenhængende sundhedsvæsen (region, kommune, praksis). Siden 1999 har hun været ansat i ledende stillinger. I flere år har hun desuden forsket inden for folkesundhed og sundhedstjenesteforskning. Hun er særligt drevet af at få et sundhedsvæsen på borgernes præmisser.

” Vi skal løbende være i stand til at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet, og den kvalitet skal vi både gøre synlig men også tilgængelig for borgere, patienter og pårørende. Det betyder vi skal styrke samarbejdet på tværs af sundhedsområdet, men også på tværs af både sundhedsområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet. Vi er dygtige på hvert sit felt. Men vi skal være dygtige sammen. Jeg håber konferencen kan være med til at bidrage til det samarbejde.

Billede

Poul Henning Madsen

Ledende overlæge, Fælles Akutmodtagelse, FAM Odense

Poul Henning Madsen er ledende overlæge, speciallæge i intern medicin: lungesygdomme, fellow Scottish Patient Safety Fellowship.

”COVID-19 har nu i mere end et år været en del af vores alle sammens hverdag. Det har været en periode, der både har været præget af katastrofestemning og –tænkning, store omorganiseringer i sundhedsvæsenet og nytænkning. Det har stillet store krav til og udfordret sundhedsvæsenet – og mere end nogen anden situation i nyere tid vist, hvor vigtigt velsmurt patientsikkerhedsarbejde er for at stå igennem en krise. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til årets PS konference, hvor COVID19 både er direkte på dagsordenen, men hvor også emner som psykologisk sikkerhed, diagnosesikkerhed og ledelsens betydning taler lige ind i de erfaringer vi alle har gjort under COVID19 i forskellig afskygning. Der skal mere end lidt blæsevejr til at vælte et hus, når fundamentet er stabilt.”