Om Patientsikkerhedsrådet

Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for selskabets bestyrelse. Rådet sidder for en to-årig periode (2021-2023).

Medlemmer udpeget af organisationer med faste pladser

Mette Bryde Lind
Direktør
Gigtforeningen

Pernille Slebsager
Afdelingschef
Kræftens Bekæmpelse

Lis Munk
Formand
Jordemoderforeningen

Susanne Wammen
Formand
Foreningen af Speciallæger
Overlægeforeningen

Mickael Bech
Forsknings- og analysechef hos VIVE
VIVE

Lars Gehlert Johansen
Lægelig leder, SydKIP
Region Syddanmark

Perle Darsø
Overlæge
Region Hovedstaden

Dorthe Vilstrup Tomsen
Region Sjælland

Mette Kjølby
Direktør
Region Midtjylland

Jens Ravnholt Pedersen
Udviklingschef
Region Nordjylland

Helga Schultz
Formand
Yngre Læger

Margrethe Kusk Pedersen
Ældre- og handicapchef, Odense Kommune
KL

Louise Weikop 
kontorchef, Aalborg Kommune
KL

Dennis Staahltoft
Praktiserende læge
PLO

Katrine Kirk
Patientambassadør

Birgit Hartoft
Patientambassadør

Nathali Shaap Degn
Formand
Danske Lægesekretærer

PharmaDanmark

Marianne Lisby
Lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Danske Universiteter

Anna Margrethe Gad
Afdelingsleder, Rescue Center Denmark
Dansk Erhvervsskoler- og gymnasier

Daniel Schwartz Bojsen
direktør for Sundhed, Social og Engineering, Professionshøjskolen Absalon 
Danske Professionshøjskoler

Valgte eller udpegede medlemmer

Medlemmer udpeget af bestyrelsen

Jens Winther Jensen
Direktør
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

Bente Ourø Rørth
Hospitalsdirektør
Nordsjællands Hospital

Jan Mainz
Professor, direktør, Ph.D
Psykiatrien, Region Nordjylland

Anders Meinert Pedersen
Lægefaglig direktør
Psykiatrien, Region Syddanmark

Kristian Kidholm 
Professor
Syddansk Universitet

Doris Østergaard
Enhedschef for CAMES, professor, overlæge, dr. med
CAMES

Kristine Binzer
Lægefaglig konsulent
Region Sjælland

Poul Henning Madsen
Overlæge
Sygehus Lillebælt (Kommende OUH)

Medlemmer valgt på generalforsamlingen

  • Peter Søe-Jensen, overlæge, Herlev Hospital
  • Elin Kallestrup, kvalitetschef, Aarhus Kommune
  • Line Walker, overlæge, Slagelse Sygehus (suppleant) 
  • Joan Slaikjer Hansen, plejecenterchef, Sønderborg Kommune (suppleant)

Suppleanter deltager i møder og patientsikkerhedsarbejde på lige fod med de øvrige medlemmer af Patientsikkerhedsrådet.

Jens Christian Reventlov (orlov)

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her