Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bød deltagerne velkommen til det første læringstræf i projektet Sikker Sammenhæng.

Projekt Sikker Sammenhæng skudt i gang med læringstræf

Der blev udvekslet erfaringer fra hverdagen og skabt netværk på tværs af sektorer, da personale fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mødtes med medarbejdere fra Københavns Kommunes rehabiliteringscentre til det første læringseminar i projektet Sikker Sammenhæng.

Af Julie Kofoed, journalist, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sikker Sammenhæng er et nyt fælles innovationsprojekt mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet ser på, hvordan arbejdsgange og kommunikation i og på tværs af hospital og kommune kan skabe et godt og sikkert forløb for den ældre borger. Det sker i høj grad blandt personalet, som skal indhente data i deres hverdag og dermed drive projektet fremad. De skal blandt andet observere, hvordan et forløb opleves fra patientens perspektiv ved hjælp af metoden ’I Patientens Fodspor’.

– Det her projekt er specielt, fordi det er tværsektorielt, men også fordi det ikke er et ’skrivebords-projekt’. Her skal medarbejderne selv ud at udvikle og prøve metoder af i den daglige drift, og de har derfor meget stor indflydelse. Man kan tydeligt mærke til læringseminaret i dag, at de føler ejerskab, siger projektleder Anne-Mette Falkenberg Andgren, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

‘Nyt projekt skal skabe Sikker Sammenhæng for ældre – mellem hospital og kommune’

Hvordan skaber man forbedringer?
Til det første læringsseminar skulle hospitalsansatte fra udvalgte afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mødes med medarbejdere fra rehabiliteringscentre i København for at udveksle erfaringer og idéer. Deltagerne snakkede med hinanden om de udfordringer, de hver især møder i deres dagligdag, og der var rig mulighed for at komme med idéer til, hvordan man kan skabe forbedringer.

– Deltagerne virker meget engagerede, og de er utroligt åbne i forhold til at lytte og udveksle erfaringer med hinanden på tværs af de to sektorer. Der er i dén grad skabt grundlag for læring, som er en essentiel del af projektet fremadrettet, siger projektleder Tana Anneke Bredesen, Center for Omsorg og Rehabilitering, Københavns Kommune.

Sikker Sammenhæng har til formål at nedbringe ventetiden på udskrivelse, så færdigbehandlede patienter ikke unødigt ligger i en hospitalsseng, at reducere risikoen for akutte genindlæggelser og forebygge indlæggelser.

Patienterne er afhængige af os
Projektdeltager Anne Sjögren arbejder som følge-hjem-sygeplejerske på Bispebjerg Hospital og er nu også begyndt at følge patienter fra hospitalet til rehabiliteringscentre. Hun oplever dagligt de udfordringer, der kan opstå, når borgere skal flyttes mellem de to sektorer.

– Jeg er nødt til at være meget opsøgende i min hverdag, fordi informationer ind imellem går tabt i forløbet. Vi har at gøre med skrøbelige patienter, som er afhængige af os. Derfor håber jeg, at vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre, siger hun.

Første halvdel af dagen blev brugt på oplæg fra projektlederne, hvor deltagerne fik præsenteret data, mål og mere viden om projektet. Anden halvdel af dagen bestod af gruppearbejde på tværs af sektorerne. Formålet var at skabe en tværfaglig diskussion og erfaringsudveksling, så deltagerne kunne lære hinandens arbejdsgange bedre at kende. Flere af deltagerne gav udtryk for, at det var spændende at få et indblik i hinandens hverdag.

– Det har været en meget inspirerende dag, og det virker som om, at alle kan se en mening med at være her. Vi har jo et fælles ønske om at skabe sammenhængende forløb for borgerne. Jeg tror og håber, at det her projekt kan være med til at nedbryde siloer eller bygge bro mellem dem, siger projektdeltager Lene Korsgaard, der er afdelingsleder på Rehabiliteringscenter Bispebjerg Nørrebro.

Hvis du vil vide mere om Sikker Sammenhæng, er du velkommen til at kontakte Liv Skøtt, projektleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed: liv.skoett@patientsikkerhed.dk / Tlf. 2146 4568

19. januar 2017

Nyheder