Projekt Den sidste tid i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune ønsker, at personalet bliver gode til at tage samtaler med borgerne på plejehjemmene om den sidste levetid og om døden, så det bliver lettere at få taget beslutninger i god tid om behandlingsniveau. Det kan være stillingtagen til genoplivningsforsøg ved hjertestop. Og det kan også handle om anden behandling, undersøgelser og indlæggelser.

Det er godt for borgeren, at der er taget stilling i god tid, så man ikke udsættes for uønsket behandling, og af samme grund er det godt for de pårørende.

PS! har deltaget i projekter i Aalborg Kommune siden 2017 på Solsidecentret i Nibe, og siden på 5 plejehjem i et enkelt distrikt, inden projektet til sidst omfattede alle kommunens 36 plejehjem. Den sidste del af projektet har været støttet af Sundhedsstyrelsens pulje til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen.

PS! har ved overlæge Ove Gaardboe deltaget i undervisning af medarbejdere fra alle plejehjemmene. Ove Gaardboe har også bidraget i udviklingen af materialer, som (evt. i tilpasset form) vil kunne gøre gavn i andre kommuner.

Det er de materialer (videoer og pjece), vi stiller til rådighed her på siden.

Den sidste tid - at tale om døden

Som inspiration til medarbejdere, men også til kommunens borgere, er der lavet en video, hvor Mads Steffensen tager seeren i hånden rundt til samtaler med videnspersoner og nøglepersoner fra kommunen.

Læringsvideoer

Til undervisning af medarbejdere i plejeboligområdet er der lavet 8 små videoer, der omhandler arbejdet med borgerne fra før indflytningen på plejehjemmet til den terminale fase og døden.

Introduktion

Før indflytning

Indflytning

Livet på plejehjemmet

Terminale fase

Når døden indtræder

Tiden efter

Afrunding

Pjece til pårørende

Som pårørende til en borger i terminal pleje kan man have mange spørgsmål og usikkerheder. Derfor har projektet også udarbejdet en folder, der tager hul på centrale spørgsmål, de pårørende kan have i forbindelsen med deres kæres sidste levetid og døden.

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

T

(+45) 21259242

Læs mere her