Projekt Livets Afslutning i Midtklyngen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er partner i Projekt Livets Afslutning i Midtklyngen, der løber frem til 1. oktober 2022.

Projektet er et samarbejde mellem Silkeborg, Viborg og Skive Kommuner, Hospitalsenhed Midt, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Region Midtjylland og de praktiserende læger.

Projektets formål er, at sundhedspersonalet skal være bedre til at hjælpe de ældste og de mest syge med at få afklaret behandlingsniveauet i den sidste levetid – så døden kan blive så fredelig og rolig som mulig.

PS! har bidraget med delprojektledelse og derudover især undervisning og arbejde med fælles retningslinje i de 3 kommuner om fravalg af genoplivningsforsøg og livsforlængende behandling.

Projektet har skabt stor opmærksomhed, blandt andet fordi det går på tværs af sektorerne, og det har allerede modtaget Danske Regioners pris for Årets Borgerinddragende Initiativ og Kommunal Sundheds pris Den Gyldne tråd.

I projektet er der lavet en meget fin animationsfilm og en pjece om borgernes egen indflydelse på behandlingen i den sidste levetid samt en film om behandlingstestamentet. Det materiale kan du finde nedenfor.

 

Tag stilling til genoplivning

I denne lille film får du en forklaring på dine muligheder for selv at bestemme over, om der skal foretages genoplivningsforsøg, hvis du falder om med et hjertestop. Se også pjecen med samme indhold længere nede på siden.

Behandlingstestamente

Denne film beskriver, hvordan du opretter et behandlingstestamente. Med et behandlingstestamente bestemmer du over din behandling, hvis du en dag er blevet ude af stand til at tage stilling selv.

Download pjece

Pjece: ”Tag stilling til genoplivning”

Sammen med animationsfilmen er der også lavet en lille pjece, som fortæller om de muligheder, du har for selv at bestemme over, om der skal laves genoplivningsforsøg, hvis du en dag skulle falde livløs om, eller blive fundet uden tegn på liv.

Vi viser her pjecen både, så den er nem at læse på skærmen, men også så den er nem at printe ud.

Pjece: Du har indflydelse på din behandling ved livets afslutning (version egnet til skærm)

Pjece: Du har indflydelse på din behandling ved livets afslutning (printvenlig version*) 

*Når du udskiver den printvenlige version, skal du indstille printeren til: ”Udskriv på begge sider af papiret” og ”Vend på den korte side”. Så skal du bare folde efterfølgende.

 

Billede

Samtaleguides

I Projekt Livets Afslutning er der lavet to samtaleguides, som kan støtte den sundhedsprofessionelle i samtaler med henholdsvis borgeren og de pårørende. Guiderne kan ses her. Guiden til samtalen med borgeren findes i to versioner – den ene egner sig til print af en folder i A5-format.

Samtaleguide – borger

Samtale guide – borger (printfolder)

Samtaleguide – pårørende

Instruks om fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

Et andet resultat af projektet er en fælles ”Instruks om fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop” mellem Silkeborg, Skive og Viborg Kommuner.

Instruksen er udarbejdet i samarbejde mellem de tre kommuner, Hospitalsenheden Midt og overlæge Ove Gaardboe, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Instruksen er opdateret i forhold til de seneste udmeldinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, tager højde for Region Midtjyllands retningslinjer på området og rummer blandt andet også den tværsektorielle kommunikation om fravalg. Instruksen og en PIXI-version findes her:

Fælles instruks om fravalg

Pixi udgave af fælles instruks om fravalg

 

 

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

T

(+45) 21259242

Læs mere her