Medicinsikre botilbud

10 kommuner deltager i projektet Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl.

Indsatsen vil foregå over en 2-årig periode, hvor den skal være med til at:

  • Øge medarbejdernes viden om medicin, medicinhåndtering og bivirkninger.
  • Udvikle og implementere metoder og arbejdsgange for sikker medicinering.
  • Udvikle en kultur, hvor læring af fejl og utilsigtede hændelser er en fast del af arbejdet.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Samspil mellem fagligheder på bosted giver større medicinsikkerhed

Boformen Søparken i Rebild Kommune er en del af Medicinsikre botilbud og har vist, at det kan lade sig gøre at mindske antallet af medicinfejl. Botilbuddet har ikke haft en medicinfejl, der krævede lægekontakt, i lidt over et halvt år, da videoen blev filmet. En klar rollefordeling mellem forskellige fagligheder har haft stor betydning for borgernes medicinsikkerhed.

Introduktion til Medicinsikre botilbud

Dansk Selskab for Patientsikkerhed bistår de deltagende kommuner og botilbud med forbedringsarbejdet undervejs.

Forbedringsmodellen er metoden til at skabe forbedringer. Derudover vil der på hvert enkelt botilbud blive foretaget en indledende gennemgang og analyse af eksisterende arbejdsgange for medicinering.

Forbedringsmodellen

Projektdeltagerne i Medicinsikre botilbud vil blive introduceret for Forbedringsmodellen, som er en enkel og meget anvendelig metode til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Modellen er med succes brugt både i Danmark og internationalt.

Læs mere om Forbedringsmodellen

Guide til observation af borgeren

Observation af borgeren i forhold til medicinens virkning og eventuelle bivirkninger foregår som udgangspunkt i dialog med borgeren, hvor det kan lade sig gøre.

Listen kan anvendes som støtte til at foretage de daglige observationer af borgeren i forbindelse med medicingivning.

Hent guiden her

Billede

Test din viden om medicinhåndtering

Hvad er vigtigt, når du modtager medicin? Hvad vil det sige at observere borgeren? Og hvordan skal medicin dispenseres?

Svar på 25 spørgsmål, og bliv samtidig klogere på medicinhåndtering i denne opgave, som er udarbejdet af Pharmakon for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tag testen

Billede

Omtale

Medicinsikre botilbud er blevet omtalt i flere medier, ligesom vi selv og samarbejdspartnerne har bragt flere artikler. Her er et udvalg af medieomtaler:

Systematik og prioritering har øget medicinsikkerheden, Viden på Tværs, 12. januar 2023

Medicinsikkerhed: Vi vil ikke miste den viden vi har fået, Viden på Tværs, 5. december 2022

Vi skal ikke være bange for fejl, Viden på Tværs’ artikel er trykt i Gi’ los (Landsforeningen for sociale tilbuds medlemsblad), side 16-19, december 2022

Færre medicinfejl: Vi har lært af hinanden, Viden på Tværs, 30. november 2022

“I kan være stolte af jer selv” – 15 botilbud fejrer færre medicinfejl, Viden på Tværs, 30. november 2022

5 råd til jer der skal arbejde med sikker medicinhåndtering, Viden på Tværs, 28. november 2022

Medicinsikkerhed: Vores største succes er en ny læringskultur, Viden på Tværs, 9. november 2022

Leder om medicinhåndtering: Vi skal ikke være bange for fejl, Viden på Tværs, 22. august 2022

Botilbud uden alvorlige medicinfejl i mere end ni måneder, Kommunal Sundhed, 18. august 2022

Video: Botilbud viser, at medicinsikkerheden for borgerne kan højnes, PS!, 17. august 2022

Klar plan stopper alvorlige medicinfejl, Viden på Tværs, 17. august 2022

Botilbud viser vejen til højere medicinsikkerhed, Viden på Tværs, 17. august 2022

Podcast: Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?, Socialpædagogerne, 24. maj 2022

Vi har lært af vores fejl, Socialpædagogen, 22.maj 2022

Systematik har erstattet synsninger, Socialpædagogen, 9. maj 2022

Tværfaglighed giver færre medicinfejl, Socialpædagogen, 9. maj 2022

Bosteder deler erfaringer om medicinhåndtering: “Må vi stjæle jeres idé?”, Viden på Tværs, 2. marts 2022

Bosteder laver prøvehandlinger for at forbedre medicinsikkerheden, Viden på Tværs, 15. oktober 2021

Kursen er klar: Målet er langt færre medicinfejl på bosteder, Fagbladet Foa Social og Sundhed, 22. juni 2021

Botilbud fra hele landet netværker og deler erfaringer om sikker medicinhåndtering, Viden på Tværs, 16. juni 2021

Inddragelse og tværfaglighed får tingene til at gå op i en højere enhed, Viden på Tværs, 16. juni 2021

Botilbud vil have bugt med medicinfejl, Kommunal Sundhed, 20. april 2021

Styr på medicinen: Center Bakkehuset med i forsøg, Herning Folkeblad, 13. april 2021

Medicinsikre botilbud: Efter godt forarbejde er kommunerne nu klar til at forbedre medicinsikkerheden, PS!, 25. marts 2021

Apoteker skal styrke medicinsikkerheden på bosteder, Fagbladet Farmaci, februar 2021 (side 6)

10 kommuner udvalgt til Medicinsikre botilbud, PS!, 9. oktober 2020

Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Improvement Advisor, Coach, vejledning af forbedringsteams, undervisning i anvendelse af Forbedringsmodellen

T

(+45) 22777172

Læs mere her