Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og pårørende, der arbejder for et sikkert og effektivt sundhedsvæsen.

Vi er patienter og pårørende, som har været ude for problematiske forløb i sundhedsvæsenet i en sådan grad, at det har haft væsentlig betydning for vores liv.

Mød Patientambassadørerne

Vi er tilknyttet Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og deltager i selskabets projekter.

Vi er en del af WHO-netværket Patients for Patient Safety, der arbejder globalt/regionalt med fokus på patientsikkerhed.

Patients for Patient Safety 

Patientambassadørerne er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem TrygFonden, WHO og PS!.

Om os

 • Vi er forskellige individer med den fællesnævner, at vi er engagerede og ønsker at bruges vores unikke erfaringer – både de negative og de positive – til at forbedre sundhedsvæsenet og øge patientsikkerheden.
 • Vi tror på, at det er menneskeligt at fejle, men vigtigt at erkende fejlene og lære af dem, så de samme fejl ikke sker igen.
 • Vi er almindelige mennesker, der bidrager med baggrund i vores egne konkrete erfaringer.
 • Vi er uafhængige, og vi repræsenterer ikke bestemte diagnoser eller bestemte dele af sundhedsvæsenet.
 • Vores fokus er patientsikkerheden.

Mere om Patientambassadørerne

Kontakt os

Kontakt Patientambassadørerne, hvis I vil høre, hvordan vi med vores historier kan bidrage til patientinddragelse og dermed fremme patientsikkerheden.

Kontaktperson:
Dorte Lee, tlf.: 71 71 05 22
dl@patientsikkerhed.dk

Patientambassadørerne deltager i mange forskellige sammenhænge, eksempelvis:

 • Uddannelse af personale, såvel på grunduddannelser som på personalekurser
 • Debatmøder på sygehuse
 • Gå-hjem møder
 • Lægedage
 • Sygeplejefagdage
 • Patientsikkerhedsrunder
 • Deltagelse i kvalitetsråd
 • Nyt sygehusbyggeri
 • Møder i interessegrupper, f.eks. for ældre
 • Arrangementer på sygehuse, åbenthus, jubilæum
 • Internationale konferencer såvel i Danmark som udenlands
 • Messer som f.eks. ”Sund livsstil”
 • TV og andre medier

De danske patientambassadører nævnes i international tekstbog om patientsikkerhed

I en ny tekstbog om patientsikkerhed, skrevet af internationale eksperter med tilknytning til WHO, nævnes de danske patientambassadører og deres bidrag til undervisningen af unge læger.

Forfatterne stiller gratis bogen til rådighed på nettet.

Safety Champion 2019: Patientambassadørerne

I anledning af verdens første World Patient Safety Day, et initiativ af WHO, har Dansk Selskab for Patientsikkerhed stiftet en ny pris – Årets Safety Champion. Og den allerførste af sin slags gik til patientambassadørerne.

Den patientsikre journal

Hvordan kan sundhedsprofessionelle og patienter i fællesskab styrke patientsikkerheden omkring journalføringen, sådan at patienter sikres mod fejl og misforståelser i patientjournalen?

Patientambassadørerne har udarbejdet en række anbefalinger til ”den patientsikre journal”.

Læs mere

Se anbefalingerne

Lise fik fejl-diagnose: 'Krænkende at have stående i min journal'

Lise Christiansen er patientambassadør hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Lise har fortalt sin historie til BT. Historien om en forkert diagnose, der kom til at stå i hendes journal. Og anbefalinger til at undgå den slags fejl.

Læs artiklen i B.T.

”Som læge kan man sagtens sige, at man ikke ved alt”

Patientambassadør Katrine Kirk fortalte et hold nyuddannede læger om sit behandlingsforløb som tidligere kræftpatient. Det skete i forbindelse med det obligatoriske kursus i patientkommunikation, som alle de nyuddannede læger skal gennemgå.

Læs artiklen på kampagnen ‘Hej sundhedsvæsen’s hjemmeside

Sig Undskyld

Patientambassadørernes arbejde har blandt andet været et vigtigt grundlag for udgivelsen af Sig Undskyld (2008). Publikationen er Dansk Selskab for Patientsikkerheds anbefalinger til, hvordan der kan tages hensyn til patienters behov for åbenhed og undskyldning, og personalets behov for tryghed i forbindelse med en patientskade.

Læs anbefalingerne

Når skaden er sket

Hvordan håndteres situationen bedst muligt, når en patient er blevet skadet i sundhedsvæsenet? Blandt andet på baggrund af patientambassadørernes inspiration har Dansk Selskab for Patientsikkerhed udviklet læringsmaterialet Når skaden er sket.

Læs kompendiet

Book en patientambassadør

Ønsker du at komme i kontakt med en patientambassadør, bedes du henvende dig til selskabets sekretariat på tlf. 82 82 82 46 eller e-mail: info@patientsikkerhed.dk

Pjecer om patientambassadørerne

Der er udgivet tre pjecer, der beskriver patientambassadørernes arbejde:

Sådan vil vi gerne mødes som patienter

Sådan kan I hjælpe os, når  oplever fejl

Kan din historie hjælpe andre patienter?

Dorte Lee

Konsulent / Advisor

Kontaktperson for Patientambassadørerne, Forbedringsarbejde, borgerinvolvering

T

(+45) 71710522

Læs mere her