Aktører i Sikkert Seniorliv

I Sikkert Seniorliv har kommunalt ansatte og frivillige fra civilsamfundet samarbejdet om at forebygge, bekæmpe og aftabuisere aldersdepression.

Se videoer, og hør forskellige perspektiver fra en frivillig, en forebyggende sygeplejerske, en kommunal leder og en chefkonsulent.

Videoerne er filmet i efteråret 2018.

Svend Aage Hansen, frivillig i Horsens Kommune

Svend Aage Hansen har i sit arbejdsliv både været lokalformand for HK og formand for LO i Horsens. Nu er han 71 år og en af de mange frivillige kræfter i Horsens Kommune; alene på ældreområdet samarbejder Horsens Kommune med 900 frivillige. Svend Aage Hansen har været frivillig i Dansk Folkehjælp i otte år, hvor de bl.a. har udviklet Seniornet, hvor han har været frivillig de seneste fem år. Han sidder i styregruppen for Sikkert Seniorliv som repræsentant for civilsamfundet og Ældrerådet, som han siden er blevet valgt ind i.

Lena Hammershøj, forebyggende sygeplejerske i Thisted Kommune

Lena Hammershøj er uddannet sygeplejerske fra 1981. Hun har både erfaring fra hospitaler, plejehjem og hjemmeplejen, men de seneste 4½ år har hun arbejdet som forebyggende sygeplejerske i Thisted Kommune. Her tilbyder hun bl.a. hjemmebesøg og opfølgende samtaler til borgere, der er i risikogruppen for at udvikle depression.

Anne Sloth-Egholm, sundhedscenterleder i Horsens Kommune

Anne Sloth-Egholm er sundhedscenterleder og ansvarlig for Aktiviteter og Frivillige i Horsens Kommune. Enheden har 25-30 koordinatorer spredt over hele kommunen. Hun har været med siden projektets start og er en del af styregruppen. Hun ser det som en styrke ved Sikkert Seniorliv, at det er let at tilpasse til den enkelte kommune, fordi det i høj grad handler om metoderne og ikke fra begyndelsen er et færdigt koncept.

Anne Weber, chefkonsulent og projektleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Anne Weber er uddannet antropolog, tidligere chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og projektleder på Sikkert Seniorliv de første to år. Som projektleder har Anne Weber bl.a. arrangeret læringsseminarer, været på kommunebesøg og bidraget med løbende sparring og oplæg i kommunerne.

Se mere om Sikkert Seniorliv

Projektside for Sikkert Seniorliv

Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent / Senior Advisor

I sikre hænder, forbedringsarbejde, undervisning, forbedringsagentuddannelsen, coaching, projektledelse

T

(+45) 50902928

Læs mere her