PS!-formand Karin Friis Bach var i 2018 ordstyrer på debatten ‘Løvens Hule. Hvordan reducerer vi medicinfejl?’, som vi var medarrangør af i Det Fælles Sundhedstelt. I år er både medicin og samtalen om den sidste tid blandt de emner, vi debatterer på Folkemødet.

Mød PS! på Folkemødet 2019

Igen i år vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed være aktive på Folkemødet, bl.a. som arrangør og medarrangør af debatter. Selskabet er med i Det Fælles Sundhedstelt og arrangerer desuden en debat i Dansk Regioners telt.

Det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet har på få år udviklet sig til at være et centralt og dagsordensættende mødested for sundhedsaktører, sundhedsdebatter og alle slags sundhedsinteresserede folkemødedeltagere. I 2019 vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed for anden gang være en del af Styregruppen for Det Fælles Sundhedstelt og dermed en del af de mange arrangementer i teltet.

Derudover deltager vi også i debatter og arrangementet, hvor vi er inviteret af andre organisationer.

Her kan du bl.a. møde os på Folkemødet:

Vis mig dit medicinskab

Torsdag den 13. juni kl. 15-15.45 i Det Fælles Sundhedstelt, J45

PS! er medarrangør af en debat i Det Fælles Sundhedstelt sammen med Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen. Vi sætter fokus på det yderste led af medicinkæden: Hvordan undgår vi medicinfejl i hjemmet?

Vi åbner medicinskabet, og med konkrete eksempler og quiz sætter vi fokus på patientsikkerhed i det yderste led af medicinkæden. Vi kommer bl.a. ind på – De typiske fejl og misforståelser, der opstår i medicinhåndteringen. – Hvordan man styrker borgernes evne til at mestre egen sygdom og medicin. – Pårørendes rolle. – Samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle, der kommer ud i hjemmet.

Deltagere:

  • Karin Friis Bach, formand for PS! (ordstyrer)
  • Anne Kahns, formand, Apotekerforeningen
  • Torben Klitmøller Hollmann, formand, social- og sundhedssektoren, FOA, og bestyrelsesmedlem i PS!
  • Christina Durinck, formand, Farmakonomforeningen

Snak om døden – og lev livet 

Fredag den 14. juni kl. 9-12 i Det Fælles Sundhedstelt, J45

Mød overlæge Ove Gaardbo fra 10-12 i vores stand, hvor du kan høre om projektet ’Klar til samtalen’ om den sidste levetid. Bliv klogere på, hvordan du selv får taget samtalen og forberedt dig fx med behandlingstestamente – eller hør om, hvordan du åbner op for samtalen med andre, både som pårørende og ansat i sundhedsvæsenet.

Vi vil bruge folkemødedeltagernes input på standen til debatten om samme emne lørdag eftermiddag i Danske Regioners telt kl. 16.30.

Hvad er patientsikkerhed for dig?

Lørdag den 14. juni kl. 9-12 i Det Fælles Sundhedstelt, J45

Kom forbi vores stand i Det Fælles Sundhedstelt, hvor du kan høre mere om vores arbejde for at styrke patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Samtidig vil vi også gerne høre, hvad patientsikkerhed er for dig.

#Tagsamtalen. Snak om døden – og lev livet!

Lørdag d. 15. juni kl. 16.30 – 17.15 i Danske Regioners telt, F8

Med afsæt i projektet Klar til samtalen vil PS!-formand Karin Friis Bach styre en debat om, hvordan vi kan blive bedre til at tage samtalen om vores ønsker til den sidste tid i livet. Karin Friis Bach er desuden formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Deltagere:

  • Karin Friis Bach, PS!-formand (ordstyrer)
  • Ove Gaardboe, overlæge og projektleder, Klar til samtalen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed’
  • Michael Teit Nielsen, vicedirektør, Ældre Sagen
  • Anne Kaltoft, direktør, Hjerteforeningen

Folkemødet er vigtigt for PS!

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har igennem mange år været aktiv på Folkemødet, bl.a. via kampagnen Hej Sundhedsvæsen, som nu er afsluttet, men Selskabets aktivistiske stil er ikke slut. Som en del af Styregruppen, aktiv deltager og medudvikler af Det Fælles Sundhedstelt vil Selskabet fortsat bidrage til, at Folkemødet forbliver både folkeligt, fornøjeligt – og sagligt:

– Det er fint, at Folkemødet har en magnetisk tiltrækningskraft på public affairs- og kommunikationsbureauer, der anvender Allinge som platform for deres markedsføring og kundepleje. Men det er endnu bedre, at meget forskellige sundhedsorganisationer kan gå sammen i Det Fælles Sundhedstelt. Fælles om at skabe et uformelt og velfungerende fælles forum for tidens væsentligste sundhedsdiskussioner, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Apotekerforeningen og Dansk Sygeplejeråd, medlemmer af bestyrelsen i PS!, er også med i Styregruppen for Det Fælles Sundhedstelt.

Inge Kristensens blog fra Folkemødet 2018

Her kan du også møde os…

Vi deltager desuden i en række debatter og aktiviteter, der er arrangeret af andre organisationer og samarbejdspartnere.

Wheel of drugs

Torsdag den 13. juni kl. 13.30-14.30, FTFa Teltet, G11

Farmakonomforeningen inviterer til en alternativ form for lykkehjul med den nyeste viden om lægemidler. PS!-direktør Inge Kristensen deltager.

Den gode afslutning på livet

Torsdag den 13. juni kl. 15.45-16.30, Styrelsen for Patientsikkerhed, J30

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til debat om, hvordan vi sikrer patienten en god afslutning på livet? Overlæge og projektleder på Klar til Samtalen, Ove Gaardboe, deltager i panelet.

Sikker medicin for seniorer

Torsdag den 13. juni kl. 16-17, Danske Seniorer, J16 

Danske Seniorer sætter skarpt på medicinfejl, og hvordan vi forebygger dem. PS!-direktør Inge Kristensen deltager i debatten.

Er der evidens for din behandling?

Torsdag den 13. juni kl. 16-16.45, Det Fælles Sundhedstelt, J45

Komiteen for Sundhedsoplysning og Danske Fodterapeuter inviterer til en debat om evidens på sundhedsområdet, hvor behandlerne, myndighederne og politikerne skal drøfte, hvorvidt der er brug for evidens for behandling, og hvor meget der egentlig skal oplyses om evidens overfor patienten. Kommunikationschef i PS! Frits Bredal deltager i panelet.

Hvordan bliver sundheden bedre for mennesker på botilbud?

Fredag den 14. juni kl. 12.15-13, FOA og Pensam, D6

FOA og Danske Handicaporganisationer inviterer til debat, hvor bl.a. PS!-direktør Inge Kristensen deltager.

Sundhed på spil

Fredag den 14. juni kl. 17-17.45, Apoteltet, K1

Danmarks Apotekerforeningen inviterer sundhedsjournalister og -politikere på scenen til at dyste på viden om det danske sundhedsvæsen. PS!-formand Karin Friis Bach er med på det ene hold.

18. marts 2019

Nyheder