5th Nordic Conference afholdes i DGI-Byen i København den 30.-31. august 2018.

PS! deler erfaringer på 5th Nordic Conference

PS! deltager med to præsentationer, når 5th Nordic Conference afholdes i København i slutningen af august. Det er resultater fra Sikre Fødsler samt evalueringsmetoden til Sikker Psykatri og I sikre hænder, som komitéen har udvalgt til programmet. 

Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

PS! er med, når Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare (NSQH) afholdes for femte gang den 30.-31. august i København.

Konferencen samler nordiske og internationale forskere og andre, der arbejder med patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Formålet er at dele viden og idéer med et tværfagligt sigte.

– Vi glæder os til at deltage og indsamle viden fra de andre nordiske lande om, hvad der sker på området. Derudover er vi selvfølgelig også glade for, at vi har fået lov til at dele nogle af vores resultater og forhåbentlig selv være med til at inspirere til forbedringer og patientsikkerhed, siger direktør i PS!, Inge Kristensen.

Forbedringsmetode anvendt på fødselsgangene

Programkomiteen har modtaget 66 forslag til præsentationer og udvalgt 35, hvor PS! står bag to af dem.

Den ene præsentation viser resultaterne fra projektet Sikre Fødsler, som blev iværksat i 2012 for at øge sikkerheden på de danske fødesteder. Det er resultaterne fra landets største fødested, Hvidovre Hospital, og erfaringerne fra implementering med forbedringsmodellen i læringsnetværk, der bliver præsenteret på konferencen af projektlederen for Sikre Fødsler, Rikke von Benzon Hollesen, og datakonsulent Rie Laurine Rosenthal Johansen.

Erfaringerne fra forbedringsarbejdet blev i 2018 udgivet i tidsskriftet British Medical Journal Quality & Safety, og nu kan deltagerne til Nordic Conference også høre om, hvordan brug af data og systematiske metoder kan forbedre kvaliteten af sundhedsvæsenet og helt konkret på fødselsgangene.

Færre børn fødes med iltmangel

Evalueringsmetode til forbedringsprojekter

I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed står PS! også for en præsentation om, hvordan ”realist evaluation” kan bruges som metode til at evaluere forbedringsprojekter.

Præsentationen tager udgangspunkt i de to projekter Sikker Psykiatri og I sikre hænder, som har haft til formål at forbedre patientsikkerheden i henholdsvis psykiatrien og i kommunernes ældrepleje. Statens Institut for Folkesundhed har efterfølgende evalueret projekterne med afsæt i ”realist evaluation” for at undersøge, hvilke forhold der har haft betydning for implementeringen hos de forskellige projektenheder.

Det er erfaringerne fra brug af denne evalueringsmetode til forbedringsprojekter, der vil blive præsenteret på konferencen af PS!-direktør Inge Kristensen og projektleder for Sikker Psykiatri Simon Peitersen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

Evalueringsrapport fra Sikker Psykiatri

Evalueringsrapport af I sikre hænder


Om NSQH 2018

Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare (NSQH) afholdes hvert andet år, og det er den største fællesnordiske konference inden for sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet. Det er anden gang, den afholdes i København.

Værtsorganisationen er Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet. De forventer et deltagerantal på omkring 200, hvoraf halvdelen er fra Danmark og resten hovedsageligt fra det øvrige Norden.

PS! deltager med følgende præsentationer:

  • Successfully reducing newborn asphyxia in the labour unit in a large academic medical centre: a quality improvement project using statistical process control
  • Applying realist evaluation to quality improvement projects – reflections on the evaluations of two Danish patient safety programs

Tilmeld dig konferencen her

25. juni 2018

Nyheder