Jason Leitch

PS! starter nyt internationalt netværk om kommunikation og patientsikkerhed

I samarbejde med kolleger fra Wales tager Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) nu initiativ til et nyt samarbejde, der skal handle om betydningen af kommunikation i forbedringsarbejde og patientsikkerhed. Det er et internationalt netværk, der blandt andet skal udveksle ideer og erfaringer på sociale medier under hashtagget #QiComms og det danske #PSKomm.

Netværket har allerede fået opbakning af kommunikationsafdelingen i det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI, og af Jason Leitch, der er leder af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i det nationale skotske sundhedsvæsen.

Se interview med Jason Leitch:

Qicomms from Selskab for Patientsikkerhed on Vimeo.

Direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Inge Kristensen håber at netværket kan starte en dialog om emnet i det internationale patientsikkerheds- og forbedringsarbejde, sådan at man kan lære af hinanden på tværs af landegrænser:

”Formålet med det nye netværk er at skabe opmærksomhed omkring, hvor vigtig en rolle kommunikation og kommunikative virkemidler spiller i patientsikkerhed og forbedringsarbejde. Strategisk brug af kommunikation til at understøtte patientsikkerhed er stadig en ny disciplin, hvor Wales og Danmark er blandt de lande i verden, der har størst erfaring.  Derfor er det naturligt, at vi er de to lande, der har taget initiativ til netværket,” siger PS!’ direktør Inge Kristensen.

PS! har mangeårig erfaring med brug af kommunikative virkemidler til at understøtte forbedringsarbejdet. Kommunikation og mediekontakt var et vigtigt element i patientsikkerhedskampagnen Operation Life 2007-2009, og også i senere forbedringsprojekter Patientsikkert Sygehus, Sikker Psykiatri og I sikre hænder er kommunikation blevet brugt strategisk til at opbygge motivation og engagement.

Blog: How to use the media to drive improvement

I Wales har man tilsvarende erfaringer fra kampagnen 1000 Lives, der blev lanceret i 2008 af det offentlige sundhedsvæsen, NHS Wales. Også her prioriteredes kommunikation som et vigtigt element. Erfaringerne herfra føres nu videre i forbedringsinitiativerne under 1000 Lives Improvement, der er NHS Wales’ kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation. 1000 Lives Improvement har netop udgivet ”Six steps for communications with impact” (Seks trin til effektiv brug af kommunikation). Det er en vejledning til forbedringsteam i, hvordan man kan understøtte forbedringsarbejdet med klar og målrettet kommunikation.

New animation provides six steps to build communications into improvement

 

 

10. oktober 2017

Nyheder