#pssammen19

Dag 1 består af plenum- og parallelsessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag.

Dag 2 består af heldagsworksshops og site visits, hvor du kan deltage i én workshop eller ét site visit.

Formiddags- og eftermiddagssessioner (dag 1)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • A1 (kun formiddag): Klar til samtalen - lægen skal med i beslutningen

  Der er et tiltagende fokus på at undgå unødig behandling i kommunernes ældreområde, når det gælder den sidste del af livet. Hør om projektet Klar til Samtalen.

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i maj 2019 udgivet rapporten: ”De sundhedsprofessionelle skal være Klar til samtalen”, som giver anbefalinger til, hvordan både kommuner og sygehuse kan arbejde med at blive bedre til at støtte de ældste og de mest syge i at få afklaret ønskerne til den sidste levetid.

  Hvis livsforlængende behandling skal fravælges, er det et juridisk krav, at der i næsten alle tilfælde arbejdes tæt sammen med borgerens egen læge.

  I de særlige situationer, hvor plejepersonalet finder en livløs person, og hvor der ikke på forhånd er et lægeligt dokumenteret fravalgsønske, kan man opnå et akut lægeligt fravalg enten fra egen læge eller fra vagtlægesystemet.

  I Frederiksberg Kommune har man et særligt tæt samarbejde med almen praksis, og man har også – i samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab – en god praktisk løsning på at få hurtig lægelig bistand i ovennævnte situation.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Idé til struktur for samarbejde mellem læger og plejepersonale.
  Sikkerhed i forståelsen af juraen på området.
  Konkret håndtering af fravalg fra plejepersonale og læger.

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Sammenhæng
  Patientsikkerhedskultur
  Spild, flow og effektivitet
  Borgeren i centrum

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Almen praksis
  Civilsamfund

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere
  Anita Mink, praktiserende læge og plejehjemslæge, Frederiksberg Kommune 
  Ove Gaardbo, overlæge og ekstern konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

   

 • A2 (kun eftermiddag): Kan samarbejde med frivillige løse fremtidens sundhedsproblemer?

  Hør om resultater og erfaringer fra Sikkert Seniorliv, hvor sundhedsfaglige og frivillige sammen har fundet nye veje til opsporing og forebyggelse af aldersdepression.

  Fremtidens komplekse folkesundhedsproblemer kræver nye løsninger, og sundhedsvæsenet kan ikke gøre det alene. Her kan civilsamfundet bidrage. I Sikkert Seniorliv har frivillige og kommuner arbejdet sammen om opsporing og forebyggelse af aldersdepression.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvordan civilsamfund og kommune i fællesskab kan løse komplekse problemstillinger.
  Hvordan redskaber som Triple Aim og Den logiske model kan bruges som ramme for arbejdet.
  Hvornår samskabelse giver mening som metode.

  Temaer
  Samskabelse
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Civilsamfund

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Svend Aage Hansen, frivillig i Dansk Folkehjælp og Seniornet samt medlem af Ældrerådet i Horsens Kommune
  Dorte Bettina Lee, ergoterapeut i Skiftesporet, projektleder for Sikkert Seniorliv i Horsens Kommune
  Anne Sloth-Egholm, sundhedscenterleder, Horsens Kommune
  Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  Bodil Andersen, projektleder og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

 • B: Rekruttering, fastholdelse og patientsikkerhed

  Manglen på sundhedspersonale kan true patientsikkerheden. Hvordan understøttes fastholdelse og rekruttering bedst muligt, så kvaliteten og patientsikkerheden ikke forringes?

  Denne session ser på de udfordringer, man kan stå over for i både en kommune og en region, når det kommer til rekruttering og fastholdelse af personalet – det betyder også noget for patientsikkerhed. Der præsenteres udfordringer, men også strategier og praktiske løsninger og gode resultater.

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholder(e)
  Tina Roikjer, sundheds- og omsorgschef, Dragør Kommune
  Lone Viggers, Ernæringschef (klinisk diætist, NHH-kandidat, MPA), Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest
  Bibi Hølge-Hazelton, professor og forskningsleder, Sjællands Universitetshospital

   

 • C: Ude er godt, hjemme er bedst?

  Hvad betyder det for patientsikkerheden, når behandlingen flytter hjem?

  Hospitaler bliver presset af demografiske udfordringer med øget ressourcetræk samtidigt med, at der er mangel på arbejdskraft. De sundhedsteknologiske muligheder spås at få en vigtig rolle i at løse denne udfordring i fremtidens sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsydelser flyttes ud af hospitaler og tættere på patienter. Men hvad betyder det for patientsikkerheden, når behandlingen flytter ud af hospitalet og hjem til borgeren. Hvilke erfaringer har vi i Danmark og lever sundhedsteknologi op til det forventede potentiale?

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvilke eksempler har vi i Danmark med brug af nye teknologier, som understøtter behandling eller monitorering i borgerens hjem?
  Hvad betyder det for kvaliteten og patientsikkerheden, at sundhedsydelsen flytter ud af hospitalet og ind i borgerens hjem?
  Hvilken betydning har det for de sundhedsprofessionelles arbejdsbetingelser?

  Temaer
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholder(e)
  Benjamin Schnack Rasmussen, Ph.d., M.D. Postdoc, Odense Universitets Hospital, Radiologisk afdeling
  Kristian Kidholm, samfundsvidenskabelig forskningsleder, ph.d., lektor ved CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
  Tobias Bøggild-Damkvist, patient

 • D: Medicinsikkerhed i tværsektorielle overgange

  Hvordan sikres medicinsikkerheden i tværsektorielle overgange?

  Medicinhåndtering er komplekst, og det bliver ikke nemmere af, at der også skal koordineres på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Sessionen belyser problemstillingen set fra de forskellige aktørers side og lægger op til debat og fokus på løsninger.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Medicin uden skade – et globalt patientsikkerhedsinitiativ!
  Medicinsikkerhed set fra forskellige perspektiver – almen praksis, kommune, hospital og apotek – og ikke mindst patienten.
  Eksempler på løsninger og igangværende initiativer.

  Temaer
  Sammenhæng
  Samskabelse
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Rie Johansen, projektleder på Medicinsikkert Hospital, Bisbebjerg Hospital
  Tina Hallund, risk manager og kvalitetskonsulent, Sønderborg Kommune
  Anne Mette Dohrmann, sygeplejerske, Medicinsk center Sygehus Sønderjylland
  Morten Svenning Nielsen, praktiserende læge, Formand PLO Odense
  Helle Abildgaard Rasmussen, apoteker, Tønder Løve Apotek

 • E: Akutområdet i det sammenhængende sundhedsvæsen

  Hvordan sikres patientsikkerheden mellem sygehuse og kommuner og med akutmodtagelser, midlertidige pladser og praktiserende læger?

  Det sammenhængende sundhedsvæsen indeholder mange dynamikker, der skal håndteres på samme tid; Stigende antal ældre borgere med øget kompleksitet, stigende krav til koordinering og sammenhæng mellem sektorer, højere krav til medarbejdernes kompetenceniveau, stigende krav om ensartet høj kvalitet i sundhedssektoren, samt høje forventninger fra borgerne.

  På sessionen får du indblik i, hvordan aktørerne samarbejder, hvilke styrker, udfordringer og potentialer der er i den aktuelle opgavefordeling på akutområdet, hvordan der arbejdes med at styrke patientsikkerheden og kvaliteten på området og hvad ønskerne er til fremtidens akutfunktioner.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Forskelligheder i den aktuelle opgavefordeling på akutområdet
  Hvordan man kan tilrettelægge pleje og behandling, så kvalitet og patientsikkerhed styrkes.
  Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i den akutte behandling på tværs af sektorer.

  Temaer
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum
  Data

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholder(e)
  Catherine Hauerslev Foss, ledende overlæge, PhD., Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
  Nina Andersen, leder af akutteam, Odense Kommune
  Tina Juul, chief advisor, Healthcare hos Carve Consulting
  Pia Kürstein Kjellberg, forsknings- og analysechef, VIVE Sundhed (moderator)

 • F (kun formiddag): Ledersession - kun for inviterede

  Sessionen har fokus på det tværsektorielle lederskab. På sessionen vil der være mulighed for at drøfte ledelsesaspekter ved det tværsektorielle samarbejde, herunder personligt lederskab. Der tages udgangspunkt i Anne-Marie Zacho-Broe og Mads Koch Hansens præsentation samt ministerens præsentation. Desuden inddrages ledelseskommissionens arbejde og et eksempel på tværkommunalt samarbejde i rammesætningen.

  Vi ved, at ledelsens engagement i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet er afgørende betydning for at opnå gode resultater for borgerne.

  Oplægsholdere
  Mads Koch Hansen, lægelig direktør, Sygehus Lillebælt
  Rikke Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Heldagsworkshops og site visit (dag 2)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • 1. Forbedringsmodellen A-Z - sådan kan du arbejde med kvaliteten i din hverdag

  I denne interaktive workshop gennemgås forbedringsmodellen, med bl.a. fokus på anvendelse af data. Vi underviser i teori bag forbedringsmodellen og bruger flere øvelser for at illustrere hvordan teorien kan anvendes i virkeligheden.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Du får inspiration til at skabe forbedringer ved at anvende Forbedringsmodellen.
  Du er i stand til at udføre og analysere en PDSA.
  Du forstår at arbejde med forbedringer over tid kræver anvendelse af tidstro data og Statistisk Proces Kontrol (SPC).

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Data
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Henriette Tine Hansen, social- og sundhedsassistent, Lolland Kommune
  Rie Laurine Rosenthal Johansen, specialkonsulent og Improvement Advisor, Bisbebjerg Hospital
  Bodil Elgaard Andersen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

 • 2: Giver de mange tilsyn bedre patientsikkerhed og kvalitet?

  Plejehjem, bosteder og døgntilbud mv. bruger mange ressourcer på at håndtere flere forskellige kommunale og statslige tilsyn, der kan være ukoordinerede og komme med modstridende krav.

  På denne workshop vil der blive stillet skarpt på udbyttet af tilsyn og de dilemmaer, der kan forekomme ved de kommunale og statslige tilsyn. Du vil bl.a. høre, hvordan bosteder oplever modstridende krav, der er svære at efterleve samtidigt.

  Du vil også høre, hvordan tilsynsmyndighederne ser på deres opgave med at skabe meningsfulde tilsyn.

  På workshoppen vil der også blive diskuteret mulige løsninger til at skabe en bedre koordinering af de forskellige tilsyn, der giver mindre bureaukrati og mere mening for plejehjem, bosteder og døgntilbud mv.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvordan tilsynsmyndighederne skaber koordinerede og meningsfulde tilsyn.
  Hvilket udbytte plejehjem og bosteder mv. får ved tilsyn, og hvordan de oplever de forskellige og modstridende krav fra myndighederne.
  Hvordan det sikres, at erfaring og viden fra tilsynsbesøgene skaber reel forbedring, kvalitet og patientsikkerhed.

  Temaer
  Sammenhæng
  Spild, flow og effektivitet

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Private tilbud
  Plejehjem, bosteder og andre offentlige og private institutioner

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholder(e)
  Michael Graatang, direktør for Landsforeningen for Sociale tilbud (LOS)
  Rikke Nørgaard Hansen, afdelingsleder i Pharmakon
  Charlotte Hjort, enhedschef, overlægg, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
  Ann-Christina Dahlgaard, sektionsleder, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd
  Lene Brangstrup, sygefaglig konsulent, Ballerup Kommune
  Peter Bjerregaard Andersen, tilsynschef, Socialtilsyn Syd

  Materialer
  Program
  Baggrund om tilsyn
  Billag til baggrundsnotat – oversigt om tilsyn

   

 • 3: Ledelse, fastholdelse, rekruttering og patientsikkerhed

  Hvordan kan ledere understøtte fastholdelse og rekruttering og sikre patientsikkerheden?

  Mangel på sundhedspersonale kan være en stor trussel mod fremtidens sundhedsvæsen og patientsikkerheden.

  På workshoppen gennemgås de udfordringer, som kommuner og regioner står overfor, når de skal sikre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere.

  På workshoppen vil der også være gode eksempler på, hvordan sundhedsvæsenet kan fastholde sundhedspersonale.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvilke udfordringer kommuner og regioner står over for ift. rekruttering og ledelse
  Gode eksempler på mere arbejdsglæde og løsninger
  Hvad er fagforeningernes standpunkt ift. udfordringer og løsninger

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Sammenhæng

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholder(e)
  Bente Høyer, HR chef, Sygehus Lillebælt
  Jesper Allerup, politisk konsulent, Lægeforeningen
  Lene Breum, ledende oversygeplejerske, Kirurgisk afd., Nordsjællands Hospital

 • 4: Hvorfor er det så vanskeligt at være borger i det psykiatriske system?

  Problemstillinger, barrierer og forslag til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde med konkrete eksempler fra Region Midtjylland og Region Nordjylland

  Du får indblik i konkrete eksempler på tværsektorielle samarbejder. Workshoppen tager udgangspunkt i erfaringer fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, men deltagerne kommer i høj grad til selv at arbejde med problemstillingen.

  Psykiatrien i Region Nordjylland og Nordjyllands Politi har lavet en tværgående undersøgelse af udvalgte drab fra 2013-2018 med henblik på læring. Gennemgangen af de alvorlige hændelser har bidraget til at identificere en række fokusområder for forbedring af PSP-samarbejdet (samarbejdet mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri), så lignende tilfælde undgås i fremtiden. Psykiatrien i Region Nordjylland har desuden arbejdet med at have patient- og pårørendedeltagelse ved analyse af alvorlige utilsigtede hændelser.

  I Region Midtjylland har man gennem de senere år foretaget flere undersøgelser af barrierer for det tværsektorielle samarbejde om borgere i det psykiatriske system og sammenhængen med genindlæggelser, vold på botilbud med mere. De har desuden etableret “Alliancen om den nære psykiatri”, hvor der arbejdes tværsektorielt med en række tiltag ift. borgere med en psykisk lidelse, hvor flere af initiativerne bl.a. sætter fokus en styrket sammenhængende indsats og forløb for borgeren.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvilke muligheder og barrierer der er i at forbedre komplekse problemstillinger i et sektoropdelt sundhedssystem
  Hvordan der kan skabes forbedringer i forhold til komplekse problemstillinger i det tværsektorielle samarbejde.
  Hvordan vi inddrager borgere og pårørende for at styrke et samlet sundhedssystem.

  Temaer
  Sammenhæng og Samskabelse
  Borgeren i centrum
  Læring
  Psykiatri/Socialområdet

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Civilsamfund

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Jan Mainz, direktør, Psykiatrien i Region Nordjylland, professor, Aalborg Universitet
  Malene Terp, specialkonsulent, Enhed for Samskabelse, psykiatrien i Region Nordjylland
  Klaudia Kristensen, partner i MeandMai Coaching samt pårørenderepræsentant i psykiatrien i Region Nordjylland
  Kirsten Overgaard, specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland og Marianne S- Balleby, konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland
  Dorthe Klith, kontorchef, sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
  Anne Marie Roum Svendsen, politidirektør, Nordjyllands Politi
  Line Myrup Gregersen, konsulent og brugerrepræsentant, Enhed for Samskabelse, Aalborg Universitetshospital, psykiatrien
  Kirstine Bondo Glavind, Kvalitetskonsulent, Psykiatrien, Region Nordjylland

 • Site visit: Sundhed for sårbare - Det sammenhængende sundhedsvæsen i trekantsområdet  (begrænset antal pladser)

  Bussen afgår 08:30 fra Comwell. Kom på besøg i Fredericia Sundhedshus og Kolding Sygehus og hør hvordan samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital bidrager til et mere sammenhængende sundhedsvæsen

  På besøg i Fredericia Sundhedshus og Kolding Sygehus hører vi om, hvordan samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital bidrager til et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

  Fredericia Sundhedshus har som ambition at være Danmarks bedste sundhedshus med et styrket samarbejde mellem almen praksis og hospital. Deltagerne får indblik i hvordan gangtræning for borgere med åreforkalkning betyder, at færre borgere har brug for karoperation og samtidig har bedring i almentilstanden. Sundhedshuset lægger hus til konferencer mellem specialister fra hospitalet, praktiserende læger og kommunal koordinator, hvor der i samarbejde drøftes de bedste løsninger for borgere med multi-sygdom.

  Forbedret kommunikation og indsigt i hinandens arbejdsgange forbedrer kvaliteten. Kolding Kommune og sygehus samarbejder om tilbud til gravide i projekt God Start, som skal sikre, at nyfødte i Kolding Kommune får det bedste start på livet. Ældre med hoftenær fraktur er i en sårbar situation efter udskrivelse, kommune og sygehus samarbejder omkring observation af borgerne, som skal sikre tidlig reaktion hvis borgernes tilstand forværres.

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer
  Sammenhæng
  Spild, flow og effektivitet
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Sille Kloppenborg, projektleder, Fredericia Sundhedshus
  Anette Filtenborg, tværsektoriel udviklingskonsulent, Fredericia Sundhedshus
  Trine Knudsen, udviklingsterapeut, Træning og Forebyggelse, Fredericia Kommune
  Anna Marie Miklos, projektleder i sundhedsplejen, Fredericia Kommune
  Michael H. Munch, sogne- og Sundhedshuspræst, Fredericia Sundhedshus
  Bente Trier Kaarup, oversygeplejerske, Sygehus Lillebælt
  Heidi Grejsen, afdelingssygeplejerske, Sygehus Lillebælt
  Poul Henning Madsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt
  Anne Uller, chefjordemoder, Sygehus Lillebælt