PS konference logo

Sæt X i kalenderen: Sløret for tema og program til Patientsikkerhedskonferencen 2021 bliver løftet

Temaet for årets Patientsikkerhedskonference den 8. og 9. november 2021 er Fremtidens patientsikkerhedsarbejde – Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert sundhedsvæsen efter corona? Konferencen er den første i en ny fysisk/virtuel hybridform.

Af Birgitte Ramsø Thomsen, kommunikationskonsulent

I 2020 kom en COVID-19-pandemi på tværs af den årlige Patientsikkerhedskonference. Men ingenting er bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Coronakrisen – og de nye digitale mødeformer – har i 2021 nemlig både betydet et velkommen til en helt ny form for hybrid konference, hvor deltagerne kan vælge at være fysisk til stede enten i København eller Kolding eller virtuelt til stede og dermed hvor som helst.

Og helt konkret bliver et af de fire workshoptemaer på konferencen, hvad epidemien kan lære os om fremtidens patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, med afsæt i en kommende publikation fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som samler mere end 120 bidragsyderes erfaringer og refleksioner.

Stort program
Konferencen samler et righoldigt program, fordelt på to dage, hvor deltagerne den første dag fordeler sig i fire spor: Leder, videns- og patientsikkerhed, redskab og løsning samt forbedringsspor. Krydret med keynote-taler fra store navne på området.

Dag 2 fordeler man sig i workshops, som både i København og Kolding vil have de samme emner.

Jens Reventlov har som projektleder for konferencen samlet de mange input fra PS!’s medarbejdere og programkomité:

– Vi bygger dels ovenpå og videre på temaerne fra de webinarer, som erstattede de fysiske konferencer under coronaen. Det handler bl.a. om, hvilken betydning epidemien har haft for patientsikkerheden, om kindness som begreb og om diagnosefejl. Dels vil programmet afspejle, at sundhedsvæsenet kigger ind i nye udfordringer og reformer, som er lige om hjørnet: sundhedsreform, sundhedsklynger, det nære sundhedsvæsen, digitalisering og nye teknologier, nye og flere forventninger.

Konferencen vil drøfte hvordan gamle og nye erfaringer kan tænkes sammen for at udvikle patientsikkerhed og kvalitet.

Endelig vil programmet afspejle, at selskabet har 20-års jubilæum.

– Vi ser i den grad frem til at samle alle aktører og interesserede på patientsikkerhedsområdet igen, siger Jens Reventlov. – Vi satser på, at den nye hybridform, hvor vi blander fysisk og virtuel deltagelse, kan forbedre oplevelsen, og måske også gøre det endnu nemmere at deltage for mange interesserede, uden at de skal rejse tværs over landet – og måske helt uden transporttid.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig

Medlemsrabat på Patientsikkerhedskonferencen 2021
PS! tilbyder sine medlemmer 10 % rabat på deltagelse i Patientsikkerhedskonferencen den 8.-9. november 2021. Rabatten gælder for fysisk deltagelse på begge konferencens dage. For kollektive medlemmer gælder det for minimum 5 samtidige tilmeldinger.

Alle medlemmer vil få tilsendt en mail med yderligere information.

Hvis du ønsker at blive medlem, så send en mail til info@patientsikkerhed.dk.

Hvis du har spørgsmål vedr. medlemskab eller medlemsrabat, så kontakt Michael Rinder på mr@patientsikkerhed.dk

23. juni 2021

Nyheder