Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger Slagelse Sygehus

Samlerapportering af utilsigtede hændelser

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har, på baggrund af en indstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, besluttet at sætte et pilotprojekt i gang om samlerapportering målrettet det kommunale sundhedsvæsen. Formålet er at undersøge, om det vil give bedre læring for personalet at samle udvalgte typer af utilsigtede hændelser og sende dem ind til Dansk Patientsikkerhedsdatabase på én gang i stedet for at gøre det løbende, skriver ministeriet i en pressemeddelelse, der blev udsendt samtidig med, at Patientsikkerhedskonferencen fandt sted:

 – Jeg forstår godt, at indrapportering af utilsigtede hændelser i en travl hverdag kan opleves som blot endnu et i rækken af krav om dokumentation, som kommunale medarbejdere møder. Derfor håber jeg, at vi kan komme et skridt videre ved at samle nogle af de knap så alvorlige hændelser og sende dem ind på én gang. Det flugter godt med regeringens mål om mindre bureaukrati i sundhedsvæsenet, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Læs hele pressemeddelelsen

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed bakker op om samlerapportering

Dansk Selskab for Patientsikkerhed støtter udspillet fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde:

– Samlerapportering er et godt initiativ, der kan give et bedre overblik over og indsigt i en type af utilsigtede hændelser, der minder om hinanden og som derfor med fordel kan forebygges med en samlet og koordineret indsats. Det er samtidig afgørende for os, at samlerapporteringen foretages med den beskyttelse af rapportøren, som er en fundamental forudsætning for hele rapporteringssystemets succes. Uden beskyttelse af rapportøren får vi ikke alle de rapporteringer, der skal anvendes til læring og forbedringer, siger overlæge Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fortsætter:

– Samlerapportering er en administrativ forenkling, der sparer tid som dermed kan bruges på patienterne og på mere læring.  Nu ser vi frem til en mere grundlæggende revision og modernisering af hele rapporteringssystemet.

Louise Rabøl har været med i den arbejdsgruppe, der er kommet med otte anbefalinger til, hvordan rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser kan moderniseres, sådan at der opnås mere læring og mindre bureaukrati. Arbejdsgruppen er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og de otte anbefalinger er beskrevet i en rapport, som kan læses her.

Netop en revision af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser var emnet for en af de workshops, der fandt sted på Patientsikkerhedskonferencen. Ved workshoppen deltog bl.a. Anne-Marie Vangsted, Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

28. april 2016

Nyheder