Der er netop afholdt opstartsseminar i Sikkert Seniorliv. I samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed skal Horsens, Thisted og Faaborg-Midtfyn kommune igang med at afprøve nye tiltag.

Sikkert Seniorliv skal forebygge depression

Færre ældre skal leve med depression. Det er ambitionen for Sikkert Seniorliv: et projekt der forener kræfter fra kommuner og civilsamfund. Første seminar i projektet er netop afholdt.

Af Eva Rose Waldorff, kommunikationskonsulent

Deltagere fra tre kommuner mødtes i Horsens til opstarten af projektet Sikkert Seniorliv. I to dage diskuterede og planlagde frivillige og fagpersoner fra tre kommuner, hvordan deres tiltag for at forebygge og nedbringe depression i alderdommen skulle se ud.

-Der var masser af ideer og vilje til at samarbejde på tværs af organisationer og personer imellem, som ikke ellers mødes så tit. Mit håb er, at deltagerne nu omsætter deres drive og ideer til konkrete mindre afprøvninger. Så de kan få undersøgt, om idéerne kan udføres i praksis, siger Anne Weber, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og projektleder i Sikkert Seniorliv.

Thisted, Horsens og Faaborg-Midtfyn er de tre kommuner hvor de lokale partnerskaber nu skal i gang. Sammen skal de forbedre eksisterende tilbud og udvikle nye tiltag, som kan øge livskvaliteten og forebygge depression blandt borgere over 65.

Fællesspisning, enkesamtaler og personlig henvendelse
Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der, sammen med partnerskaberne i de tre kommuner og en donation fra Trygfonden, står bag Sikkert Seniorliv. Derudover er Center for Sund Aldring under Københavns Universitet en vigtig samarbejdspartner.

Baggrunden er, at mere end 10 pct. af borgere over 65 anslås at få depression i let, moderat eller svær grad. Hvilket derfor er et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer.

– Det store spørgsmål for mig er, hvordan får vi fat i dem, der ikke kommer til arrangementerne, der siger nej til samtaler, som ikke deltager i fællesspisning? Hvordan finder vi dem? Og når vi så finder dem, kan vi så motivere dem til at deltage, og kan vi matche det, de har lyst til?, siger Connie Henriksen, ældrekonsulent i Faaborg-Midtfyn kommune.

Som deltager på opstartsseminaret er hun bl.a. med til at planlægge forebyggende samtaler med ældre, der har mistet en ægtefælle, fælles arrangementer i lokalsamfundet og personlig henvendelse fra kommunalt ansatte og lokale medborgere. Håbet er, at tiltag som disse kan modvirke ensomhed og depression.

Faglighed og forbedringsmetoder
Depression har en lang række følgevirkninger og indgår i et komplekst samspil med eksempelvis ensomhed og dårligt fysisk helbred.

Buddene på, hvordan man bedst forebygger depression, er mange. En vinkel, der blev bragt på banen undervejs, er, hvordan et socialt liv kan holde ensomhed, følelsen af formålsløshed og depression på afstand:

– Politiske diskurser betoner de positive muligheder for selv at tage ansvar for sin aldringsproces gennem (fysiske) aktiviteter. Men hvem har så ansvaret, hvis det ikke lykkes? For at sikre en sund, aktiv og succesfuld aldring, viser vores forskning, at det er vigtigt at holde socialiteten i fokus. Ældres mål med livet er som oftest sociale, var budskabet fra lektor hos Center for sund aldring, Bjarke Oxlund.

Et andet perspektiv kom fra seniorforsker og overlæge, Carsten Hendriksen:

– Kunsten er en individualiseret tilgang til hver enkelt ældre. Det forudsætter et kendskab til den enkelte gennem samtale og et ”klinisk blik”. Det kræver faglighed og menneskeligt nærvær.

Triple Aim og forbedring
Sikkert Seniorliv tager afsæt i Triple Aim, som er en ramme eller strategi til at tilrettelægge social- og sund­hedsydelser og tiltag, så de matcher både befolkningens og samfundets behov. Ved at arbejde med Triple Aim, sættes der fokus på, at løsninger og interventioner skabes på tværs af aktører i borgernes liv, og at der ikke findes én løsning – men mange, der kan håndtere et komplekst problem som aldersdepression.

Og håbet er stort. Nemlig, at Triple Aim-tilgangen sammen med de forbedringsmetoder, som i Danmark er blevet udbredt igennem Dansk Selskab for Patientsikkerheds arbejde, vil innovere den måde, man arbejder med komplekse problemer som aldersdepression:

– Jeg ser for mig, at vi om godt 2,5 år, når projektet er slut, har gjort os nogle erfaringer, der kan få andre kommuner til at spærre øjnene op. Triple Aim har fundet vej til det danske sundhedsvæsen de seneste år, men der er relativt få erfaringer med konkrete tiltag og resultater. Vi tror på, at vi med Triple AIm for øje kan finde nye veje og opnå resultater, som kan inspirere andre og have en positiv betydning for ældre medborgere, siger Anne Weber.

20. september 2017

Nyheder