På de fem sygehuse i projektet Patientsikkert Sygehus er det lykkedes næsten at halvere antallet af hjertestop-alarmer.

Temarapport fra Patientombuddet: “Observation af Patienter på sygehuse”

Simple målinger hjælper til at forebygge hjertestop hos indlagte patienter

Simple målinger hjælper til at forebygge hjertestop hos indlagte patienter

Rutinemæssig daglig kontrol af patienternes puls, blodtryk, temperatur og nogle få andre simple målinger, kan være med til at forebygge uventede hjertestop på sygehusene. Systematisk overvågning af patienternes basale livsfunktioner betyder, at sygehuspersonalet i god tid opdager advarselssignaler, når en patient er på vej til at blive kritisk syg. Dermed bliver der tid til at gribe ind, inden tilstanden udvikler sig alvorligt, fx med livstruende blodforgiftning, organsvigt eller hjertestop.

Erfaringer fra projektet Patientsikkert Sygehus tyder på, at antallet af hjertestop-alarmer kan reduceres markant, når der sættes system i den tidlige opsporing og behandling af patienter med kritisk sygdom. Erfaringerne er omtalt en i ny rapport fra Patientombuddet, Observation af patienter på sygehuse, der udkommer idag. Internationale erfaringer tyder i samme retning. En stor britisk opgørelse viste for nylig, at mindst en tredjedel af hjertestop på hospitalerne er forebyggelige.

Temarapport fra Patientombuddet: “Observation af Patienter på sygehuse”

“For at opnå effekten er det nødvendigt, at måling af de basale værdier foretages rutinemæssigt på alle sygehusets patienter hver dag, og at personalet systematisk reagerer, når det konstateres, at en patient har afvigende værdier,” siger Dorthe Crüger, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. På Sygehus Lillebælt i Kolding er det lykkedes at reducere antallet af hjertestop-alarmer med 30 % i forbindelse med projektet, og sygehuset har nu sat sig det mål, at man vil reducere antallet med yderligere 30 %.

Systematik i målingerne

Foruden puls, blodtryk og temperatur omfatter den daglige rutine også måling af patientens vejrtrækningsfrekvens, iltmætningen i blodet og en vurdering af patientens bevidsthedsniveau. Det er simple målinger og vurderinger, der tager ganske få minutter pr. patient, og som kan indarbejdes i de daglige arbejdsgange. Sygehusene har desuden et system, der hurtigt kan afgøre, om eventuelle afvigelser i patientens værdier, fx lavt blodtryk, høj puls, hurtig vejrtrækning, skal give anledning til handling. Og personalet på alle afdelinger har mulighed for med få minutters varsel at tilkalde ekspertise fra intensiv afdeling, det rykker ud med et “mobilt akutteam” for at sikre, at en kritisk tilstand hos patienten ikke udvikler sig.

Også hidtil har man målt de basale værdier på patienter og brugt dem til at vurdere patienternes tilstand. Men flere undersøgelser har vist, at den praksis ofte svigter. Det nye i Patientsikkert Sygehus er, at man sikrer sig, at det sker helt systematisk, og at målinger ikke smutter fx på grund af travlhed eller andre forstyrrelser i afdelingen.

“På Nordsjællands Hospital i Hillerød har vi etableret en stabil proces omkring opdagelse af akut kritisk sygdom og forebygger nu flere uventede hjertestop. Ved at forbedre vores processer yderligere, forventer vi at kunne reducere uventede hjertestop med yderlige 20 %,” siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

De fem sygehuse har arbejdet med særlige forbedringsmetoder for at sætte system i arbejdsgangene, sådan at der er sikkerhed for, at målingerne bliver gennemført dagligt hos alle patienter, og at der bliver reageret hurtigt på tidlige advarselssignaler.

“Både på de enkelte afdelinger og på sygehuset som helhed holder vi løbende øje med, at vi faktisk får gennemført de målinger, vi har sat os for, og at det sker hos alle patienter hver dag. Ellers risikerer vi, at rutinerne skrider,” siger lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens. Den løbende kvalitetskontrol af arbejdsgangene på sygehusene er nødvendig, ligesom når fx et vandværk rutinemæssigt kontrollerer for forekomst af mikroorganismer i drikkevandet.

Behov for forbedring

Rapporten fra Patientombuddet viser, at der på landsplan fortsat er brug for at forbedre tidlig opsporing og iværksættelse af hurtig og effektiv behandling af kritisk syge patienter. Til Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteres årligt ca. 1200 hændelser med relation til observation og overvågning af patienterne. Patientombuddet har nærmere analyseret 238 hændelser, der skete i løbet af en periode på to måneder. 12 hændelser endte dødeligt, mens 30 medførte permanent skade for patienten.

“Vi håber, at resultaterne fra dem fem sygehuse kan være med til at inspirere den fremtidige indsats for at forbedre observationen af patienter på sygehusene,” siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja.

15. december 2014

Nyheder