Projekt I sikre hænder reducerer antallet af tryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen med det formål at give borgerne en mere sikker pleje og behandling.

Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner deltager i I sikre hænder, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag.

Besøg I sikre hænders hjemmeside
Kolding Sygehus

Sønderborg Kommune henter inspiration på sygehus

Sønderborg kommune besøgte Kolding Sygehus for at høre nærmere om erfaringerne fra projektet Patientsikkert Sygehus.

Hvordan fastholder man de gode resultater? Med det spørgsmål besøgte repræsentanter fra den daglige ledelse i den del af Sønderborg Kommunes ældrepleje, som arbejder med projekt I sikre hænder, Kolding Sygehus.

Sygehuset er et af de fem hospitaler, som deltog i projektet Patientsikkert Sygehus i perioden 2010-2013. De har blandt andet arbejdet med at reducere tryksår og kateterrelaterede infektioner, og sygehusene viste, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår, ligesom de fem kommuner i I sikre hænder har gjort.

– Det er interessant at se, hvordan forbedringsmodelen gennemsyrer sundhedspersonalets tilgang, og hvordan medarbejderne fortsætter arbejdet med metoden selv efter projektets afslutning. Der er kommet flere pakker til i takt med, at sygehuset identificerer nye kvalitetsudfordringer, fortæller I sikre hænder-projektleder i Sønderborg Kommune, Hanne Ellegaard Miang.

Tilmeld dig I sikre hænders nyhedsbrev

Nye ideer med hjem
Delegationen fra Sønderborg Kommune mødte ledere fra medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling, og de udvekslede blandt andet erfaringer omkring tavlemøder.

– Afdelingerne udvikler til stadighed deres tavlemøder, og de afholder flere i løbet af dagen afhængig af formålet. Der er også udviklet tavlemøder, som går på tværs af afdelinger for at sikre et hensigtsmæssigt patientforløb, forklarer Hanne Ellegaard Miang:

– Afdelingernes erfaringer med tavlemøder tager vi med hjem.

Fokus på sektorovergange
Besøget havde også fokus på, hvordan kommune og sygehus kan arbejde bedre sammen til gavn for borgerne.

– Vi fik input til, hvad vi kan teste i relation til, hvordan vi sikrer, at viden bliver givet videre til sygehuset ved indlæggelse af borgere i tryksårsrisiko eller faldrisiko, fortæller Hanne Ellegaard Miang.

Tina Lynge, projektleder i I sikre hænder fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er begejstret for, at Sønderborg Kommune tager initiativ til endda at besøge en anden sektor:

– Hvis der skal tempo på arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, er det nødvendigt, at vi deler vide og lærer af hinandens erfaringer.

1. april 2016

I sikre hænderNyheder