12 akutsygehuse arbejder i projekt Sikkert Patientflow med at skabe sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden stod bag projektet, som officielt sluttede december 2015. På baggrund af de gode erfaringer skal Sikkert Patientflows metoder udbredes til alle akutsygehuse i Danmark.

Besøg Sikkert Patientflows hjemmeside
Sophie Løhde

Sundhedsminister besøger Holbæk Sygehus

Sophie Løhde lagde vejen forbi Holbæk Sygehus for at høre om erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow, som spiller en central rolle i forhandlingerne om akutpakken.

Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, går i gang med forhandlinger med partierne bag finansloven 2016. Det handler om en særlig akutpakke, som på den korte bane skal sætte fokuseret ind mod overbelægning på sygehusene.

I den forbindelse besøgte Sophie Løhde Holbæk Sygehus for se nærmere på akutsygehusets arbejde med projekt Sikkert Patientflow.

– Sikkert Patientflow er et godt eksempel på, hvordan man med forholdsvis simple metoder kan gøre noget ved problemerne. Ved forhandlingerne med partierne vil jeg foreslå, at man udbreder Sikkert Patientflow til hele landet som et synligt redskab, siger Sophie Løhde til dagbladet Nordvestnyt.

Hent erfaringsopsamling fra Sikkert Patientflow

De metoder, som ministeren omtaler, er tavlemøder og kapacitetskonferencer. På tavlemøderne danner de sundhedsprofessionelle sig et overblik over, hvilke patienter der er klar til udskrivelse, og hvilken information de skal have i forbindelse med udskrivelsen. På kapacitetskonferencen får personalet og ledelsen et overblik over sygehusets samlede kapacitet og imødegår eventuelle problemer med overbelægning.

Se video om projekt Sikkert Patientflow

21. januar 2016

NyhederSikkert Patientflow