x-ray

Sygehus Thy-Mors laver åben adgang til røntgen

Inspireret af Kolding Sygehus har Sygehus Thy-Mors afskaffet tidsbestilling til røntgen for indlagte patienter.

Medicinsk afsnit M3, det billeddiagnostiske afsnit og portørerne på Sygehus Thy-Mors har sammen vendt arbejdsgangene om, når indlagte medicinske patienter skal have taget røntgenbilleder. Nu skal der ikke bestilles tid, men røntgen sker, når patienterne dukker op i det billeddiagnostiske afsnit.

– Vi bruger meget mere tid på at røngtenfotografere patienter og meget mindre tid på planlægning. Vi har udryddet flaskehalse og kan i højere grad koncentrere os om patienterne, siger Mette Jul Mark, der er ledende sygeplejerske på det billeddiagnostiske afsnit.

Udgangspunkt i patienternes behov
Tidligere brugte patienter, portører og sygeplejersker lang tid på at planlægge og følge op. Med forbedringerne af arbejdsgangene er hverdagen blevet mere rolig og indrettet efter patienterne.

– Før blev patienterne og sygeplejerskerne stresset af, at vi skulle overholde nogle bestemte planer for, hvad der skete hvornår. Det gav uro for patienterne, plejepersonalet og sekretærerne, som hele tiden skulle tage telefonen for at koordinere, fortæller Henriette Skovbo, ledende sygeplejerske på medicinsk afsnit M3.

Læring på tværs af sygehuse
Sygehus Thy-Mors fik ideen til at ændre deres arbejdsgange i forbindelse med røntgen efter et læringsseminar i Sikkert Patientflow. Her præsenterede Kolding Sygehus deres erfaringer med netop at lade patienterne komme ind i røntgenafdelingen uden tidsbestilling.

Projektleder i Sikkert Patientflow, Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, glæder sig over, at Sygehus Thy-Mors lader sig inspirere af andre og samtidig tilpasser ideen til deres egen lokale kontekst.

– Hvis vi skal sætte tempo på udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsnet er det vigtigt, at vi kan se ideer og muligheder i, hvad der sker og virker andre steder.

‘Kolding Sygehus fjerner flaskehals i røntgenafdeling’

9. oktober 2015

Nyheder