Læs om I sikre hænders infektionsindsats her.

isikrehænder.dk
Tandbørsten skal redde liv på danske plejecentre

Tandbørsten skal redde liv på danske plejecentre

– Husk lige tandbørsten.

Sådan kommer det til at lyde på plejecentrene i Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted Kommuner. Som et led i projekt I sikre hænder går de i gang med at reducere antallet af infektioner i ældreplejen ved blandt andet at sætte fokus på mund- og tandhygiejne.

Tidligere havde beboerne på plejecentre ofte tandproteser, men i dag bevarer flere ældre deres egne tænder. Men samtidig viser undersøgelser, at 75 procent af beboerne på plejecentrene ikke er i stand til selv at børste dem eksempelvis på grund af demens.

– Der er behov for et stigende fokus på mund- og tandhygiejne på plejecentrene. Dårlig hygiejne kan nemlig medføre tandkøds- og lungebetændelse, som i yderste konsekvens kan have dødelig udgang. Målet er, at de sundhedsprofessionelle i ældreplejen forebygger infektioner fremfor at behandle dem, så borgerne får større livskvalitet, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag I sikre hænder sammen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL står bag.

Gode erfaringer fra Københavns Kommune

Målene med indsatsen er at reducere antallet af blødninger på grund af tandkødsbetændelse med 50 procent og mindske lungebetændelser med 25 procent.

Et projekt på fem plejecentre i Københavns Kommune har vist, at det er muligt at forbedre beboernes mund- og tandhygiejne gennem undervisning, hvor klinikassistenter sidemandsoplærer personalet på plejecentrene. I begyndelsen af projektet børstede klinikassistenterne beboernes tænder og udførte mundhygiejne, men efterhånden overtog personalet på plejecentrene opgaverne.

– I sikre hænder er inspireret af det københavnske projekts fokus på at sikre og styrke de sundhedsprofessionelles kompetencer i forhold til mund- og tandhygiejne, fortæller Beth Lilja:

– Personalet ved godt, hvad der skal til for at undgå infektioner, men i en hektisk hverdag kan det være vanskeligt at give den rette pleje og behandling hver evig eneste gang. Med projekt I sikre hænder får de sundhedsprofessionelle nogle metoder og værktøjer til at forenkle og systematisere deres arbejdsgange.