To nye online-netværk skal styrke patientsikkerheden under coronakrisen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed opretter to netværk, hvor patientsikkerhedsansvarlige fra hele landet kan være i løbende kontakt, hente opbakning og udveksle viden om patientsikkerhed under coronapandemien. Netværkene begynder i uge 14. 

Det er vigtigt at holde fast i en lærende og proaktiv tilgang til patientsikkerheden også under det store pres, som sundhedsvæsenet bliver udsat for i de kommende uger. Sådan lyder opfordringer fra Italien, hvor coronavirussen har ramt hårdt.

For at bevare dette fokus har ledere og risikomanagere i regioner, på hospitaler og i kommuner et stort ansvar i den kommende tid.  Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) står klar til at facilitere denne opgave i form af to netværk for risikomanagere og patientsikkerhedsansvarlige på tværs af landet; et netværk for kommunale risikomanagere og et netværk for hospitals- og regionale risikomanagere.

Er du risikomanager eller patientsikkerhedsansvarlig i en kommune, på et hospital eller i en region, og er du interesseret i at deltage i netværket, send en mail med navn og arbejdssted til: risikomanager@patientsikkerhed.dk.

Vi vender tilbage med nærmere information.

I netværket kan risikomanagerne udveksle erfaringer med hinanden om proaktive tiltag, der kan reducere risikoen for fejl,  sprede viden om utilsigtede hændelser, der opstår i forbindelse med håndtering af patienter ved COVID-19 og udveksle erfaringer om mulige løsninger, der kan være til gavn for andre på tværs af sundhedsvæsenet.

Netværket vil få forskellige muligheder for vidensdeling:

 • Hurtig deling af akut opståede fejl og utilsigtede hændelser, der er relevante for andre risikomanagere i landet.
 • Videokonferencer, hvor risikomanagere kan mødes og drøfte relevante emner.
 • Deling af relevante dokumenter, f.eks. lokale vejledninger, artikler og lign.
 • Virtuel undervisning, f.eks. omhandlende forskellige patientsikkerhedsredskaber.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil facilitere netværket og blandt andet tage sig af følgende funktioner:

 • Identificere og invitere risikomanagere.
 • Opbygge de to netværk på virtuel platform.
 • Dele akutopståede fejl og utilsigtede hændelser.
 • Rådgive og vejlede i forhold til konkrete problemstillinger.
 • Facilitere videokonferencer.
 • Dele relevante dokumenter.
 • Facilitere virtuel undervisning.

Initiativet til netværkene er opstået efter et opråb fra italienske risikomanagere, der er delt via WHO Global Patient Safety Network.

Erfaringer fra Italien er, at risikomanagere (patientsikkerhedsansvarlige) på tværs af sundhedsvæsenet kan spille en væsentlig rolle i at opretholde patientsikkerheden i forbindelse med coronapandemien, f.eks. ved at

 • følge rapporteringer af utilsigtede hændelser relateret til coronavirus for at kunne reagere tidstro og skabe løsninger (i Danmark bruges Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD) i alle dele af sundhedsvæsenet).
 • udføre proaktive vurderinger af risiko for patienter og personale pga. reorganiseringerne i sundhedsvæsenet.
 • kontinuerlig opdatering af procedurer for kvalitet og patientsikkerhed.
 • udvikling af strategier og værktøjer for kommunikation med personale, patienter og borgere.

Er du risikomanager eller patientsikkerhedsansvarlig i en kommune, på et hospital eller i en region, og er du interesseret i at deltage i netværket, send en mail med navn og arbejdssted til: risikomanager@patientsikkerhed.dk.

Vi vender tilbage med nærmere information.

Patientsikkerhed i en coronatid

26. marts 2020

Nyheder