Tolkegebyr kan udgøre en risiko for patientsikkerheden

Tolkegebyr kan udgøre en risiko for patientsikkerheden

I februar indsendte PS! et høringssvar i forbindelse med lovforslaget om det såkaldte tolkegebyr, der siden blev vedtaget og nu er trådt i kraft.

Den 1. juli 2018 trådte det såkaldte tolkegebyr i kraft. Der betyder, at personer, der har været bosat i Danmark i mindst tre år, som udgangspunkt vil blive opkrævet et gebyr, hvis de har behov for tolkebistand.

Forud for behandlingen af lovforslaget indsendte Dansk Selskab for Patientsikkerhed et høringssvar, hvor der blev lagt vægt på at huske patientsikkerheden.

Sprogbarrierer kan true patientsikkerheden

I høringssvaret henviste PS! bl.a. til et hollandsk studie fra 2015, der viser, at sprogbarrierer kan true patientsikkerheden i en række situationer. Det kan fx være i daglige plejeopgaver og i interaktionen mellem patient og læge.

Derfor er tolkebistand vigtig, så der ikke ske misforståelser på grund af sprogvanskeligheder.

Studie fra Holland: Language barriers and patient safety risks in hospital care. A mixed methods study 

Tre år er ingen garanti

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er af den opfattelse, at det ikke kan forudsættes, at ophold i Danmark på mindst tre år er en garanti for, at kommunikation mellem patient og sundhedspersonale er tilstrækkelig sikker.

Endvidere skriver PS!, at det ikke kan udelukkes, at gebyrkrav kan virke som en barriere for, at visse patienter søger behandling eller udebliver.

Derved vil der være risici for at kompromittere patientsikkerheden.

PS!’ høringssvar ang. tolkegebyr

Alle høringssvar ifm. lovforslaget på Høringsportalen

6. september 2018

Nyheder