psykiatrisk afd. på Glostrup Hospital.

Triple Aim er bæredygtighed på sundhedsområdet

Det moderne sundhedsvæsen er under pres. Stigende middellevetid, øgede behandlingsmuligheder og større krav om fokus på patienternes behov, alt sammen er det med til at belaste det eksisterende system.

Triple Aim er en tankegang, der ved at finde nye veje forsøger at imødegå de mange udfordringer, og dermed lette presset på sundhedsvæsenet, så det bliver mere bæredygtigt.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med TrygFonden sat sig for at designe et Triple Aim initiativ, der skal rette sig mod en målgruppe af mennesker med psykiske lidelser.

Hør mere om Triple Aim – både danske og internationale erfaringer – ved et Gå-Hjem-møde senere i denne uge eller ved patientsikkerhedskonferencen i april.

Gå-hjem-møde 21. januar

Patientsikkerhedskonferencen 2016 – parallelsession B

”På miljøområdet taler man om bæredygtighed, som et begreb, der har både sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner. Alle er lige vigtige, og vi bliver nødt til at arbejde med dem samtidigt. Triple Aim er en form for bæredygtighed på sundhedsområdet,” siger projektleder Anne Weber.

Triple Aim er udviklet af Institute for Healthcare Improvement (IHI). Triple Aim er ét samlet mål med tre dimensioner: At skabe bedre sundhed for populationen, at skabe bedre patientoplevet kvalitet og at reducere udgifter. Triple Aim hviler på en opfattelse af, at man i sundheds- og socialindsatser, projekter og sundhedsydelser skal designe og tilrettelægge med de tre ligeværdige dimensioner for øje, og at man ved at tænke de tre dimensioner sammen, opnår gode og bæredygtige resultater.

Nyhedsbrevet Kommunal Sundhed har en artikel om Triple Aim i anledning af det kommende Gå-Hjem-møde

”Der er stor enighed om, at vi bør koordinere indsatserne, fordi det sparer samfundet for penge, når sektorerne arbejder i samme retning. Og fordi vi ved, at en sammenhængende social- og sundhedsindsats gør en positiv forskel i forhold til borgernes sundhed og livskvalitet. Men vi ved også, at det er svært at få denne koordinering af sektorer og indsatser til at ske i praksis,” siger Anne Weber.

Aktuelt er det nye Triple Aim initiativ i gang med at indkredse en konkret befolkningsgruppe, der egner sig som målgruppe. Det bliver en målgruppe af mennesker med psykiske lidelser, og perspektiverne på sigt er at kunne udbrede erfaringer og resultater bredt.

”Befolkningens psykiske og fysiske sundhed handler ikke kun om kvaliteten af behandling i sundhedsvæsenet, som vi traditionelt tænker det. Langt størstedelen af borgerens liv foregår uden for sundhedssystemet. Derfor er et samarbejde på tværs af borgere, myndigheder, sundhedsvæsen og andre aktører nødvendigt. Triple Aim en er nyttigt greb til at udvikle dette potentiale for forebyggelse og tværgående interventioner, og det er derfor vi i vores partnerskab med TrygFonden nu arbejder med at udvikle et initiativ” siger Britt Wendelboe, konstitueret direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Flere regioner og kommuner har allerede gjort sig erfaringer med Triple Aim.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFondens initiativ vil på baggrund af det konkrete initiativ samle relevante danske og internationale viden, omsætte dem til konkrete initiativer og stille erfaringerne til rådighed for udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Hør mere om Triple Aim og både danske og internationale erfaringer på Gå-hjem-mødet den 21. januar.

 

19. januar 2016

Nyheder