Forbedringsagentuddannelsen
FA_wordcloud

Uddannede forbedringsagenter danner netværk

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har oprettet et nyt netværk for sundhedsfaglige, der har afsluttet en forbedringsuddannelse. Formålet er at give deltagerne et forum, hvor de kan vedligeholde og videreudvikle forbedringskompetencerne, når deres uddannelsesforløb er slut. Netværket fik sin start d. 29. april, hvor rundt regnet 40 mennesker deltog. Her hjalp professionel netværksfacilitator Mads Løkke Rasmussen deltagerne med at få formuleret formål, visioner og praktiske mødeformer.

Fælles for mange af de tilstedeværende var, at de i deres arbejde har fokus på forbedring. Mange føler sig i det daglige lidt alene med forbedringstankerne – og har derfor søgt et netværk af ligesindede.

Forbedringsagenter, Improvement Advisors og fellows på forbedringsuddannelse i Skotland. Det er deltagernes konkrete baggrund for at være en del af netværket. Uddannelserne er enten afholdt eller sponsoreret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Forbedringsmetoder er i sig selv et centralt omdrejningspunkt for netværket. Det blev deltagerne enige om under netværksdannelsen. De ønsker at sparre om og videreudvikle deres brug af metoderne i patientsikkerhedsarbejde. På sigt er der også ønsker om, at man som eksperter på området kan være med til at udbrede forbedringsstrategierne.

Et helt nyt speciale

“Vi, der arbejder med forbedring oplever løbende de samme problemstillinger og de samme fejl, derfor er det jo oplagt, at vi også deler vores erfaringer,” fortæller Anne Marie Kodal som har store forhåbninger til sin deltagelse i netværket. Hun er sygeplejerske og kvalitetskonsulent på Anæstesiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital og har taget uddannelsen Improvement Advisor.

“Forbedringsarbejdet er et nyt speciale. Mit speciale. Der er et stort stykke arbejde, der skal gøres, men vi skal ud over rampen med at vise, at vi ikke er nogen, der bare sidder på et kontor og laver vores eget.” Hendes håb er, at når netværket deler succeser såvel som fiaskoer, vil både deres individuelle arbejde blive bedre, men de vil også kunne skabe større forståelse blandt andre i sundhedsvæsenet om de vigtige forbedringer.

Netværk – ikke tomrum

Line Rosell Walker er også en af netværkets deltagere. Overlægen fra Slagelse Sygehus har været fellow i Skotland, og hun har manglet en strategi for at udnytte den uddannelse, hun har fået med sig.

“Der har været et tomrum, efter jeg er blevet færdig. Jeg synes, man har investeret for meget tid, penge og ressourcer til at lade os flyde efterfølgende. Derfor har jeg meldt mig til netværket i et forsøg på at holde det ved lige og for at få hjælp til at videreføre forbedringstankerne i dagligdagen,” siger hun.

Netop dét er en af grundene til, at der er taget initiativ til netværket. Ønsket er at understøtte, at uddannelserne bliver udnyttet og at bevare en tæt relation til de dygtigste inden for feltet. Det melder sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel, ud.

Øer i et hav

Selvom det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der har startet netværket op, er det deltagerne selv, der styrer, hvad de vil med det. De engagerede deltagere fik under første møde taget ejerskab og har planlagt møder to år frem i tiden med skiftende arrangører.

Behovet er da også stort for mange. Forbedringsarbejde kan nemlig være en ensom affære, hvilket flere deltagere gav udtryk for.

“Mange af os er øer i et hav,” fortæller Line Rosell Walker. Ole Bredal Rasmussen, forbedringsagent og overlæge på fødselsafdelingen på Regionshospitalet Herning, nikker genkendende.

“Når jeg i det daglige prøver at tale forbedringer, kan jeg måske fremstå frelst. Og det kan være frustrerende, når folk ikke forstår, at ting ikke bare er “gode nok”, men at man kan stramme et par skruer og gøre det endnu bedre,” fortæller han. Hans primære ønske til netværket er, at der vil være mulighed for at sparre om helt konkrete problemstillinger i det daglige.

Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed er Vibeke Rischel blevet overvældet over den store opbakning, der har været til netværket.

“Det understreger virkelig behovet. Der er så mange nu i Danmark, som har kompetencer i forbedringsarbejde, og de er utrolig glade for at have et sted, hvor de kan drøfte de her ting med hinanden. I selskabet er vi bare glade for, at vi kan understøtte det,” siger hun.

 

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement

Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, int. samarbejde

T

(+45) 23370517

Læs mere her