IHI President & CEO Derek Feeley argumenterede for en mere ambitiøs tilgang til begrebet patientsikkerhed over for de ca. 5000 konferencedeltagere ved årets National Forum

Ulighed i sundhed på IHI National Forum i Orlando

Ulighed i sundhed udgjorde et gennemgående tema på IHI’s National Forum i Orlando d. 4.-7. december. Forskellige former for ulighed i sundhed løb også som en rød tråd igennem ”IHI President & CEO” Derek Feeleys keynote. Det er første gang, siden Derek Feeley blev øverste leder af IHI, at han holdt en af hovedtalerne ved konferencen. Foran henved 5000 konferencedeltagere argumenterede han for en mere ambitiøs tilgang til begrebet patientsikkerhed. Ifølge Derek Feeley bør begrebet udvides til også at inkludere de mange patienter, der er ramt af ulighed i sundhed:

”Takket være mange års hårdt arbejde blandt læger, sygeplejersker, ledere og et stort antal forbedringsagenter blandt frontline-personalet, ved vi, at visse typer af skader kan udryddes. Nu skal vi anlægge samme høje ambitionsniveau og stringens i forhold til alle typer af skader, som patienterne unødigt udsættes for. Det gælder også skader, der opstår som et resultat af manglende lighed og manglede respekt. For at indfri den ambition kan vi ikke kun fokusere på, hvad vi skal undgå at gøre forkert, men i lige så høj grad på det, som vi bør gøre rigtigt,” sagde Feeley.

(“Thanks to years of hard work by doctors, nurses, leaders, and many, many improvers on the frontlines of care, we now know that certain types of harm can be eliminated. We must apply that same ambition and rigor to driving out all the harms patients suffer needlessly, including those resulting from the absence of equity and lack of respect. This requires not just focusing on what actions need to be avoided, but what needs to be done right.”)

IHI har netop udsendt en top ti over de vigtigste publikationer, der er udsendt fra organisationen i år. Et white paper om indsatsen for større lighed i sundhed, “Achieving Health Equity: A Guide for Health Care Organizations” ligger på toppen af listen.

 

Videoklip fra Derek Feeleys tale

Don Berwich om præsidentvalgkamp og Obamacare

Også Don Berwick talte om ulighed i sundhed. Både i den pressebriefing, han om mandagen gav til udvalgte amerikanske medier og i sin keynote som afslutning på konferencen. Berwick gjorde det klart, at han var meget ked af resultatet af den amerikanske præsidentvalgkamp. Og at han var dybt bekymret for Donald Trumps kampagneløfter om at afskaffe (”repeal and replace”) ”The Affordable Care Act”, bedre kendt som Obamacare. Don Berwick har selv arbejdet for Obama-Administration som del af det forberedende arbejde til The Affordable Care Act. Ifølge Berwick kan mere end 20 millioner amerikanere komme til at stå uden nogen form for sundhedsdækning, hvis Trump gør alvor af de udsagn, han kom med under valgkampen.

Berwick sagde, at præsidentvalgkampen havde handlet om magtforholdet mellem forskellige befolkningsgrupper. Efter hans opfattelse har de sundhedsprofessionelle en stor og afgørende rolle, når det handler om magtfordelingen i det amerikanske samfund. Læger, sygeplejersker og andre kan bidrage til, at også svagere patientgrupper føler sig bedre inddraget og opnår større selvbestemmelse. ”Hvis man tror, at sundhedsområdet ikke handler om magt, så har man ikke fulgt ordentlig med,” sagde Berwick. Han illustrerede sin pointe med at fortælle om de særlige beføjelser, læger har over for deres patienter og patienternes generelle villighed til at underkaste sig lægens befalinger.

Skandinavisk islæt på konferencen

Som del af sin afsluttende keynote havde Don Berwick inviteret to dialysepatienter fra Jønkøbing og deres sygeplejerske op på scenen til en samtale. De svenske gæster fortalte forsamlingen, hvordan de selv klarer deres dialyse – uden hjælp fra sundhedspersonalet. Don Berwick brugte deres historie som et eksempel på vellykket overdragelse af bestemmelsesret (”power”) fra personalet til patienterne.

Arrangementer ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Under konferencen i Orlando afholdt Dansk Selskab for Patientsikkerhed to selvstændige arrangementer. Mandag fortalte Navina Evans, administrerende direktør for East London Trust, om deres erfaringer med inddragelse af patienter med psykiske lidelser. Og tirsdag fortalte Pierre Barker, strategisk partnerskabschef for IHI, hvordan IHI arbejder med strategiske partnerskaber på globalt plan.

Begge arrangementer var velbesøgte af særligt danske konferencedeltagere.

 

20. december 2016

Nyheder