Samtale

Vi skal være bedre til at tale om døden

Læger og patienter skal være bedre til at tale om døden. Der er brug for en helt grundlæggende kulturændring i sundhedsvæsenet, så læger, sygeplejersker og plejehjemspersonale taler med patienterne om, hvad der er vigtigst for dem i den allersidste tid. Det siger overlæge Ove Gaardboe fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Udtalelserne kommer i forbindelse med et længere interview i den digitale avis Zetland.

I samarbejde med TrygFonden, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd, Fag og Arbejde og Praktiserende Lægers Organisation vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed skubbe kulturændringen i gang.

Første skridt er et pilotprojekt på Holbæk Sygehus, hvor læger og sygeplejersker vil åbne samtalen med meget syge patienter om, hvad der er vigtigst i den sidste tid.

– Vi er nødt til at lægge systemet om til, hvad der er vigtigt for dig. Det er den kulturændring, vi taler for, og det trænger det til. For jeg kan godt finde ud af, hvad der er i vejen med dig, jeg kan også godt behandle det, men jeg er nødt til også at spørge, hvad der er vigtigt for dig, siger overlæge Ove Gaardboe til Zetland.

Terminale patienter modtager behandling uden nogen gavnlig effekt
En stor del af ældre terminale patienter på sygehuse modtager kirurgiske indgreb, diagnostiske undersøgelser eller lægemidler, som ikke har nogen gavnlig effekt på deres forløb. Det viser et omfattende review af 38 studier omfattende 1,2 mio. patientforløb fra 10 forskellige lande, herunder USA, Storbritannien, Australien, Canada, Tyskland og Holland.

33-38 procent havde modtaget behandling, som med stor sandsynlighed ikke gavnede dem. Prøver og diagnostiske undersøgelser var gennemført på en stor andel af de terminale patienter, og mange havde fået aktiv behandling som dialyse, strålebehandling, transfusion og respiratorbehandling. Også kemoterapi og indlæggelse på intensiv afdeling var almindeligt.

Læs mere i Fagligt Nyt fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

20. september 2016

Nyheder