Færre patienter vælger operation for slidgigt i knæet, når de har set en kort informationsvideo, der præsenterer andre mindre indgribende behandlingsmuligheder over for den kirurgiske.

Se video

Læs rapporten

Knæoperation

Video får patienter til at fravælge knæoperation

Færre patienter vælger operation for slidgigt i knæet, når de har set en kort informationsvideo, der præsenterer andre mindre indgribende behandlingsmuligheder over for den kirurgiske.

Det viser en undersøgelse af 200 patienter med slidgigt i knæet, som Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital har gennemført i samarbejde med TrygFonden, Danske Regioner, Gigtforeningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Undersøgelsen, “Video som patientbeslutningsstøtte”.

– Undersøgelsen bekræfter, hvad vi allerede ved fra international forskning. Patienter træffer andre valg, når de ved mere om mulighederne og er forberedte på at gå i dialog med lægen om, hvad der er den bedste løsning for netop dem, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Se videoen:

36 procent færre vælger operation

Kun godt hver fjerde lader sig skrive op til operation, når de har set den ni minutter lange video inden lægesamtalen på ortopædkirurgisk afdeling. I gruppen af patienter, der ikke har set filmen, vælger 42 procent operation.

Blandt dem, som er forberedte på lægesamtalen ved at have set videoen, er der altså 36 procent færre, der vælger operation. Det stemmer med erfaringerne fra den internationale litteratur, hvor samlet set 20 procent færre vælger operation, når der er andre behandlingsmuligheder.

Kunstigt knæ eller vægttab

Videoen henvender sig til patienter med udtalt slidgigt i knæet, som står overfor en beslutning om operation med indsættelse af kunstigt knæ. Videoen følger to kvindelige patienter, hvor den ene blev opereret med et kunstigt knæ, mens den anden blev hjulpet til vægttab. To lægelige eksperter knytter kommentarer til de forskellige behandlingsmuligheder.

– En operation er et indgreb – og ikke nødvendigvis den rette løsning for alle mennesker. Derfor er det meget vigtigt at inddrage patienterne i beslutningen – og give dem et kvalificeret grundlag at træffe beslutningen ud fra, siger Mette Meldgaard, områdechef for sundhed i TrygFonden

Videoen er et eksempel på et redskab, der støtter patienten i at træffe den beslutning, som er den rette for ham eller hende – i samarbejde med de sundhedsprofessionelle. Rapporten konkluderer, at der er behov for udvikling af yderligere beslutningsstøtteredskaber. Det kan være med til at forbedre behandlingskvalitet, øge patienttilfredshed og mindske ulighed for patienterne.

– Politisk arbejder vi for, at patienter og pårørende i højere grad kommer til at spille en aktiv rolle i valg af behandling. Den nye undersøgelse bekræfter, hvor vigtigt det er, siger Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

9. maj 2014

Nyheder