Postkort med det, der er vigtigt for beboerne i julen, hænger i forhallen på Plejeboligcenter Fælledgården. Der er en sensor, så lysene rundt om hjertet tændes, når man går forbi.

Hvad er vigtigt for dig i julen?

Det spørgsmål er beboerne på Plejeboligcenter Fælledgården i København blevet stillet i december. Svarene kredser bl.a. om familie og julehygge, og det har allerede ført til en helt ny tradition for beboere og pårørende samt personalet og deres familier.

Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, PS!

I forhallen på Plejeboligcenter Fælledgården i København hænger et stort hjerte, der i løbet af december måned er fyldt ud med postkort, som medarbejdere har indsamlet fra beboerne. På kortene står, hvad der er vigtigt for dem i julen.

– Det er familien og god julemad, der går igen. Ikke så meget gaver, men månedens lys. Der er meget, som vi kan gribe allerede nu. Og noget griber vi næste år, når vi planlægger vores jul, siger forstander Hannah Hjorth.

Jule Edition med familie og hygge

En af de ting, der allerede er grebet, er et 2-timers julearrangement – Jule Edition – der blev afholdt onsdag den 18. december. Idéen opstod på grund af udsagn fra beboerne om, at familie, hygge og samvær er vigtigt i julen.

Til Jule Edition var alle beboere inviteret sammen med deres børn, børnebørn og oldebørn, og også både nuværende og tidligere medarbejdere var inviteret til at deltage med deres børn. I alt var de 270 mennesker samlet i alderen 3 måneder til 105 år.

– Det var alle julens glæder med familien bragt sammen. Der sker noget, når beboerne ser medarbejdernes børn, og når vi møder deres familier. Så har vi noget at tale om, og relationerne bliver anderledes.

Ifølge Hannah Hjorth giver det et blik ind i mennesket bag uniformen, når beboerne møder dem i privattøj og også ser deres familier.

– Jeg tror på, at når beboere og medarbejdere får lidt af hinandens liv, så sker der noget. Vi har så travlt med at tale om, at vi skal være professionelle, men inde bag hver person er der et menneske, og det må vi også godt have med. Det er en hårfin balance.

Hvad er vigtigt for dig?

At spørge beboerne, hvad der er vigtigt for dem i julen, er inspireret af Vigtigt for dig-dagen. Plejeboligcenter Fælledgården deltog i dagen den 6. juni 2019, hvor alle medarbejderne spurgte beboerne, hvad der er vigtigt for dem.

– Det var helt essentielle ting, som alle har brug for. Glæde og omsorg – et smil om morgenen, siger Hannah Hjorth.

Postkort med besvarelserne blev hængt op på et stort rødt hjerte i forhallen, og det blev hurtigt et blikfang. Ikke mindst for de pårørende, som på kortene kunne læse, at familien har stor betydning.

Erfaringerne fra Vigtigt for dig-dagen har efterfølgende skabt større fokus blandt medarbejderne i forhold til at spørge ind til beboernes interesser og livshistorier. Selvom hun ikke har klare data på det, tror Hannah Hjorth, at det er en af grundene til en tydelig fremgang på flere parametre i den årlige brugertilfredshedsundersøgelse.

I 2018 var der 33 %, der svarede ja til spørgsmålet: ”Er der nogen, som du er særlig fortrolig med, og som du kan tale med, hvis du har problemer eller er trist?”. I sommeren 2019 var det tal steget til 79 %, og da de gentog spørgsmålet i oktober, svarede 95 % ja.

– Kan det have noget at gøre med ‘Hvad er vigtigt for dig?’ og det, vi har sat i gang hos medarbejderne, hvor de konverserer mere med deres beboere? Jeg ved det ikke, det er et spørgsmål, jeg har, siger Hannah Hjorth og fortsætter:

– Vi er også steget i forhold til, om medarbejderne tager hensyn til beboernes vaner og ønsker. Kan vi have sat noget i gang? Jeg tror det, men jeg har ingen beviser på det.

Udsagn fra beboerne bruges fremadrettet

Plejeboligcenter Fælledgården er et af fem plejecentre, der i 2016 indgik i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. På det tidspunkt var Hannah Hjorth efter eget udsagn ikke begejstret for forbedringsmetoderne, men det har ændret sig.

– Hvis man skal se tilbage på, hvordan jeg var, før jeg begyndte at arbejde med forbedringsmetoderne, så er jeg nu blevet ekstremt bevidst om at samle data ind, som jeg kan anvende fremadrettet. Viden om, hvad der er vigtigt for beboerne, kan vi bruge, når vi planlægger aktiviteter i løbet af året, siger Hannah Hjorth.

Ifølge forstanderen har medarbejderne også taget postkortene fra Vigtigt for dig til sig:

– Første gang jeg kom med de der kort, så var der ikke rigtig tid til det, og det havde de ikke lyst til. Men da vi så kom i gang, så syntes de faktisk, at det var ret hyggeligt og spændende. Fra at det var noget mærkeligt noget, går de nu stolt ned og hænger kortene op i forhallen.

På Plejeboligcenter Fælledgården er der mange ansatte med anden etnisk baggrund end dansk, og samtalerne omkring postkortene i december har givet anledning til at dele egne traditioner og høre om beboernes. Og nu har de fået en ny fælles tradition, for Hannah Hjorth er ikke i tvivl om, at Jule Edition skal gentages:

– Vi var en stor familie til julearrangementet. Her duftede anderledes, og her var anderledes. Fordi vi alle var sammen på kryds og tværs. Bagefter var vi var helt høje. Det havde rigtig stor værdi, så det kommer vi til at gentage.

En beboer har sagt, at det er vigtigt med lys i mørket her i juletiden. Derfor er der pyntet endnu mere op med lys på Plejeboligcenter Fælledgården, bl.a. i haven.

– Det skaber glæde og varme, og det skal til for, at beboerne har det godt, siger forstander Hannah Hjorth.

Julemanden på kortene er skabt af Hannah Hjorths far, kunstmaler Poul S. Nielsen. Han lavede illustrationen til et plejehjem, hvor hun arbejdede, og den har fulgt hende siden. Hendes mor gav i år tilladelse til, at julemanden måtte være med til at sætte ord på, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt her til jul.

Læs mere om Hvad er vigtigt for dig?-dagen

19. december 2019

Nyheder