_38A1347

Vigtigt input fra borgerne

TrygFonden og Mandag Morgen har i dag offentliggjort rapporten ”Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne”. Mere end 6000 danskere er blevet spurgt om deres overordnede forventninger, erfaringer og holdninger til det danske sundhedsvæsen.

Ulla Astman, formand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der også arbejder tæt sammen med TrygFonden, er glad for rapporten:

– Det er godt og vigtigt, at borgerne på denne måde kommer til orde i debatten og kommer frem med deres holdninger og ønsker. Netop inddragelse af borgernes egne erfaringer, viden og ressourcer kan og skal være en større del af fremtidens sundhedsvæsen, siger Ulla Astman og fortsætter:

– Undersøgelsen viser, at patienter og pårørende i højere grad vil indgå i et partnerskab med personalet og have medindflydelse på beslutninger og behandling. Det er helt centralt at imødekomme dette ønske, så patienterne selv kan bidrage til en rigtig og sikker behandling – hver gang.

Behov for større sammenhæng
En af de forhold rapporten peger på, er borgernes oplevelse af manglende sammenhæng mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet, f.eks. mellem forskellige afdelinger på et sygehus eller mellem sundhedsindsatsen i kommunerne og regionerne:

– Mange borgere efterlyser en større sammenhæng imellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet, f.eks. mellem den kommunale sektor og sygehusene. Det er oplagt, at borgerne har krav på en tilfredsstillende koordinering af sundhedsindsatsen, så de forskellige sektorer supplerer hinanden, og borgerne kan føle sig trygge ved overgangene, siger Ulla Astman, der dog samtidig glæder sig over den tillid til sundhedspersonalet, som rapporten dokumenterer:

– Helt overordnet udtrykker borgerne i undersøgelsen tillid til sundhedspersonalet, men de peger samtidig på en række problemer med de systemer, der skal sikre patienternes behandling og sikkerhed. Dermed bestyrker undersøgelsens resultater mig i, at vi skal fortsætte det grundlæggende og systematiske forbedringsarbejde. Så patienternes behandling og sikkerhed styrkes via selve den måde, arbejdet helt grundlæggende bliver tilrettelagt og struktureret.

6. juni 2016

Nyheder