WHO’s 71. generalforsamling

WHO bakker op om patientsikkerheden

Verdensundhedsorganisationen – WHO – holder generalforsamling og patientsikkerhed er på dagsordenen

Patientsikkerhed er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af et sundhedsvæsen, der dækker alle borgere. Under WHO’s 71. generalforsamling, der finder sted i Geneve 21. – 26. maj, afholdes et særligt event ”Global action on patient safety for achieving effective universal health coverage”, der sætter fokus på patientsikkerhed og har til formål at skabe politisk opmærksomhed på emnet.

Patientsikkerhedseventet ved WHO’s generalforsamling

Baggrund og dagsorden

”Budskabet fra WHO og en række medlemslande er, at indsatsen for patientsikkerhed er afgørende for at styrke sundhedsvæsenet og WHO’s mål om “universel health coverage”. Det gælder både globalt og nationalt. Og læring på tværs af lande er vigtig for den videre udvikling,” siger Simon Peitersen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!. Han deltog for nylig i Global Ministerial Summit on Patient Safety, i Tokyo, Japan, som også havde til formål at fremme det internationale samarbejde om patientsikkerhed.

Resolution om patientsikkerhed på vej

Ved det aktuelle WHO-event forventes et udarbejdet et forslag til en resolution, der opfordrer medlemslande til at styrke patientsikkerheden, fx ved ar arbejde med WHO-kampagnen Medication Without Harm. I Danmark er det Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen, som på dansk har fået titlen “Medicin uden skade”.

Leder af den danske delegation ved WHO’s generalforsamling er direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Han deltager også i patientsikkerhedseventet og skal holde et oplæg med overskriften ”patient safety in a universal perspective – from hospital to primary healthcare”.

Læs mere her:

http://www.who.int/patientsafety/en/

http://www.who.int/patientsafety/WHA_patient-safety_concept-note.pdf?ua=1

 

 

 

22. maj 2018

Nyheder