Atul Gawande: “Hvorfor læger hader computere”

Af Charlotte Frendved

Atul Gawande, kirurg, sundhedsforsker og kendt skribent og debattør,  har i november-nummeret af tidskriftet The New Yorker en artikel, der grundigt beskriver lægers forhold til computere og it. Titlen på indlægget er “Why Doctors Hate Their Computers”. Gennem en række konkrete eksempler beskriver Gawande de mange problemer, som ny teknologi medfører for lægegerningen, øget tidsforbrug, evindelige it-problemer og konsekvenser for forholdet mellem læge og patient. Udbrændthed og flugt fra faget er ifølge Gawande nogle af de uheldige følger og moderne it.

Læs artiklen fuld i længde på The New Yorkers hjemmeside

Atul Gawande m. fl. har for nylig publiceret en undersøgelse, der kortlægger risici i forbindelse med store systemforandringer i sundhedsvæsenet. Forskergruppen har undersøgt området på Harvard-tilknyttede institutioner ved at interviewe klinikere og ledere lokalt og nationalt.

Konklusionen er, at store systemforandringer skaber tre typer af signifikante sikkerhedsrisici, som ikke erkendes, ligesom de ikke adresseres i den forudgående planlægnings-og implementeringsproces, som oftest forestås af medarbejdere uden de fornødne kvalifikationer indenfor patientsikkerhed.

Atul Gawande m.fl pointerer – med baggrund i deres arbejde – vigtigheden af, at institutioner, som planlægger store systemforandringer, udarbejder en omfattende strategi for planlægnings- og implementeringsprocessen, som også inkluderer et fokus på at håndtere de patientsikkerhedsmæssige aspekter.

The Risks to Patient Safety From Health System Expansions


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

7. december 2018

Fagligt Nyt