Pres fra patienterne er hyppigste årsag til defensiv medicin i almen praksis

7. februar 2023

I ca. 12 % af konsultationer i almen praksis vurderer lægen selv at have udøvet defensiv medicin. Det er det foreløbige resultat fra Audit Projekt Odense (APO), hvor læger selv har auditeret deres konsultationer gennem tre dage. Påvirkning fra patient eller pårørende samt  frygt for at overse alvorlig sygdom var de hyppigste årsager, mens frygt […]

Læs mere

Hvordan kan erfarne patienter bedst inddrages i sundhedsvæsenets politik og beslutninger?

2. februar 2023

Når patienter involveres i overordnet planlægning og beslutninger i sundhedsvæsenet, vil de gerne være med gennem hele forløbet. Det er frustrerende at blive inddraget i starten af en beslutningsproces og derefter aldrig høre, hvad sagen endte med. Det er en af de erfaringer, der formidles i en ny rapport “Engaging people with lived experience: best […]

Læs mere

Forbedringsvidenskaben kan få inspiration fra implementering og Lean

2. februar 2023

‘Comparison is the thief of joy’; Improvement Science and… Af Simon Tulloch, psykolog, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed In 2014, Richard Scoville and colleagues wrote an IHI white paper ‘Comparing Lean and Quality Improvement’ which, as the title suggests, explored the relationship between IHI’s approach to quality improvement and Lean management approach. In the paper, […]

Læs mere

Ny dansk undersøgelse af patienters oplevelse af kvalitet

2. februar 2023

En ny rapport fra Danske Patienter kigger på patienters forståelse af kvalitet – og hvordan den er afspejlet i sundhedsvæsenets kvalitetsmålinger. Gennem 19 dybdeinterviews med mennesker med kronisk eller langvarig sygdom samt gennemgang og analyse af øvrig viden på området har Danske Patienter undersøgt, hvad patienter forstår ved kvalitet i sundhedsydelserne. Resultaterne er offentliggjort i […]

Læs mere

Forskning i koordinering og kommunikation er vigtigst for diagnosesikkerhed

2. februar 2023

Hvad er det vigtigt at forske i, hvis diagnosesikkerheden skal forbedres? Patienters holdning til dette spørgsmål er kortlagt gennem en konsensusproces, iværksat af et internationalt forskerhold. Det viser sig, at patienter lægger vægt på andre aspekter end sundhedsprofessionelle eksperter. Af Charlotte Frendved Hvordan opnår vi bedre koordinering og kommunikation mellem det kliniske team og patienter […]

Læs mere

Mennesker med psykiske lidelser får dårligere behandling i det somatiske sundhedsvæsen

31. januar 2023

Behandlingsrådets ulighedsanalyse for 2022 og 2023 adresserer ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser. Analysen viser, at patienter med psykiske lidelser har både lavere overlevelseschancer og lavere sandsynlighed for at modtage optimal behandling i sundhedsvæsenet, hvis de får en somatisk sygdom, fx hjertesygdom eller kræft. I Danmark dør mennesker med svære psykiske […]

Læs mere

Patienter identificerer blinde pletter i den diagnostiske proces

28. januar 2023

Når patienter har adgang til at påpege fejl i deres elektroniske journaler, kan de være med til at forbedre diagnosesikkerheden, viser en amerikansk undersøgelse af ambulante patientforløb. Af Charlotte Frendved Patienter kan være med til at påpege fejl og mangler i deres elektroniske journal og dermed afsløre blinde pletter i den diagnostiske proces og ”fange” […]

Læs mere

Medarbejdertrivsel var et stort tema ved årets amerikanske patientsikkerheds-konference

21. december 2022

Udbrændthed og moralsk stress blandt medarbejderne var på dagsordenen ved Institute for Healthcare Improvement, IHI’s årlige forum i Orlando. Andre store temaer var diagnosesikkerhed, tillidskrisen i sundhedsvæsenet og nye værktøjer til at måle effekt af forbedringsprojekter. Tidligere leder af IHI, Don Berwick, havde i sin keynote-tale en skarp kritik af det amerikanske sundhedsvæsen. Han mener, […]

Læs mere

Finsk studie: Korrekt diagnose af kroniske sår forsinkes

21. december 2022

En undersøgelse fra Helsinki-området i Finland viser, at der er store forsinkelser på vurdering og diagnosticering af kroniske sår, såsom arterielle og diabetiske sår. Hurtig diagnose af den underliggende årsag til disse typer af sår er vigtig – dels for sårhelingen og dels for at undgå amputation, skriver forskerne. Det er vanskeligt for læger og […]

Læs mere

Patienters perspektiv på sikkerhed bygger på, at de “føler sig sikre”

21. december 2022

Patienters opfattelse af patientsikkerhed adskiller sig fra de sundhedsprofessionelles, viser en undersøgelse fra et universitetshospital i London. Patienter oplever sikkerhed, når de ‘føler sig sikre’, hvilket ikke altid er det samme, som at de faktisk er det… Af Simon Tulloch, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Efforts to involve patients in patient safety continue to revolve […]

Læs mere

Er QI en selvbegrænsende tilgang til forandring i sundhedsvæsenet?

21. december 2022

En ny artikel, der sætter forbedringstankegangen til debat, er både fascinerende og udfordrende. Presset for hurtige forbedringer og stræben mod resultatindikatorer har tendens til at overse emotionelle, adfærdsmæssige og sociale faktorer, foreslår forfatterne. Af Simon Tulloch, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed An article by Keith Mandel and Steven Cady on the potential ‘self-limiting’ nature of […]

Læs mere

Global opgørelse: Mindst én ud af 20 patienter er udsat for forebyggelig skade

20. december 2022

De seneste årtier har indsatsen for patientsikkerhed været fokuseret på at forebygge, at patienter skades som følge af deres behandling i sundhedsvæsenet. En global metaanalyse, der blev diskuteret ved et WHO-møde i starten af december, viser, at én ud af 20 patienter er udsat for forebyggelig skade. Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltog 5-8. december i […]

Læs mere

Forkortelser gør det besværligt at læse journalsprog

20. december 2022

Ugeskrift for Læger har udgivet en serie af juleartikler, og en af dem handler om forkortelser i journalsprog. En analyse viser, at der spares i gennemsnit 20 sekunder ved at skrive en sætning med forkortelser, men kolleger, der skal læse sætningen efterfølgende, bruger 12-85 sekunder ekstra på at forstå betydningen. Læs artiklen i Ugeskrift for […]

Læs mere

Særlig rabat for danske deltagere til International Forum i København

9. november 2022

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er strategisk partner for International Forum Copenhagen 2023, og vi har derfor mulighed for at tilbyde alle danskere en særlig rabat på 25-30 % af konferenceprisen. For at opnå rabatten skal du gøre følgende inden 7. december: Følg linket, udfyld formularen og få direkte besked, når du kan tilmelde dig International […]

Læs mere

Nye redskaber skal styrke diagnosesikkerhed

9. november 2022

I løbet af de senere  måneder har den amerikanske organisation AHRQ udgivet flere redskaber, der kan medvirker til at forbedre den diagnostiske proces. Den amerikanske organisation AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality, har udviklet flere redskaber, der kan anvendes til at styrke diagnosesikkerheden. Udgivelserne er et led i bestræbelserne på at reducere antallet af […]

Læs mere

FRAM afdækker potentialer for forbedring

9. november 2022

En hollandsk hospitalsafdeling har anvendt Functional Analysis Resonance Method (FRAM) til at blotlægge forskelle mellem ‘work as imagened’ (WAI), dvs. arbejdsgange, som de ideelt er beskrevet i vejledninger og retningslinjer, og ‘work as done (WAD)’, dvs. de arbejdsgange, der praktiseres i dagligdagen. Metoden er velegnet til at udpege potentialer for forbedring, konkluderer de. Af Simon […]

Læs mere

Psykologisk sikkerhed er tæt forbundet med sikkerhedskultur

9. november 2022

Et nyt redskab til måling af graden af psykologisk sikkerhed hos sundhedspersonale, ‘PS-scale’, er afprøvet på næsten 11.000 ansatte, og der viser sig at være god korrelation i forhold til målinger af sikkerhedskultur. En anden artikel viser, at tiltag, der fremmer psykologisk sikkerhed, er med til at bevæge en organisation imod sand sikkerhedskultur – og […]

Læs mere

Stærkere handlingsplaner efter utilsigtede hændelser – hvordan?

9. november 2022

En ny opgørelse fra en række tyske klinikker, herunder almen praksis og speciallægepraksis, viser, at analyser af alvorlige utilsigtede hændelser sjældent fører til interventioner, der har stort potentiale for forbedring. Det er en problematik, der også er kendt fra hospitalssektoren. En amerikansk artikel foreslår ændringer i kerneårsagsanalyser, der kan føre til stærkere handlingsplaner. Analyser af […]

Læs mere

Australsk opgørelse: Medicin-relaterede hændelser er baggrund for hvert fjerde MAT-kald

2. november 2022

Når der kaldes på det mobile akut-team, er årsagen i 23 % af tilfældene medicinrelaterede hændelser, fx lægemiddeludløst blodtryksfald, viser en australsk opgørelse. En stor del af hændelserne er potentielt forebyggelige, mener forskerne bag undersøgelsen. Hvert syvende tilkald af Medical Emergency Team (mobilt akut-team, MAT) skyldes potentielt forbyggelige hændelser relateret til uhensigtsmæssig medicinering. Det konkluderer […]

Læs mere

Synspunkt: Usund tavshed hos sundhedsprofessionelle grundlægges under uddannelsen

26. september 2022

To græske organisationspsykologer beskriver i tidsskriftet Frontiers in Psychiatry, hvad de betegner som ’Employee Silence’, dvs. det fænomen, at medarbejdere vælger at være tavse om vanskelige og sårbare emner I den sundhedsprofessionelle kultur er der traditionelt en række ting, man helst ikke taler om, fx bekymringer for patientsikkerheden, fejl og patientskader, upassende opførsel blandt kolleger […]

Læs mere

Dansk studie: Ulighed i behandlingskvaliteten for patienter med depression

26. september 2022

Dårlig uddannelse og lav indkomst er forbundet med dårligere behandlingskvalitet for patienter indlagt med depression, viser dansk registerundersøgelse Den socioøkonomiske status har betydning for den behandling, patienter modtager, hvis de er indlagt i psykiatrien med depression. Det viser en stor registerbaseret undersøgelse, gennemført ved Aalborg Universitet. Fagligt Nyt – temanummer om ulighed i patientsikkerhed Undersøgelsen […]

Læs mere

Patienter finder fejl i deres elektroniske journaler og vil gerne rette

21. september 2022

En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter i det nordvestlige London viser, at hver sjette patient finder fejl i deres elektroniske journal, fx fejl vedr. diagnose, sygehistorie og medicin.  Af 445 patienter, der svarede på et spørgeskema, var der 17 %, der havde bemærket fejl i deres elektroniske journal. 61 % svarede, at de gerne ville have mulighed […]

Læs mere

Mobilt akut-team reducerer hospitalsdødeligheden over tid

21. september 2022

Mange hospitaler både i Danmark og internationalt introducerede for 10-15 år siden mobile akut-team for at sikre tidlig behandling af patienter med begyndende kritisk sygdom over hele hospitalet. En analyse fra et amerikansk hospital viser nu, at dødeligheden på hospitalet er faldet gradvist, siden starten af mobilt akut-team. En opgørelse fra Cleveland Clinic, et stort […]

Læs mere

Svensk undersøgelse afprøver Safety II-huddles

19. september 2022

I Sverige har man – ud fra anbefalinger fra professor Erik Hollnagel – udviklet en ny form for patientsikkerheds-huddles, der er baseret på en Safety II-tilgang. Ideen er, at man vil forbedre sikkerheden ved nærmere at undersøge alt det, der går godt. Den nye metode viser sig vanskelig at arbejde med i praksis. En svensk […]

Læs mere

Fra Triple til Quintuple Aim

1. juli 2022

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed A recent article by Kedar Mate (President & CEO at the IHI) and colleagues highlights the issue of equity in healthcare and proposes integrating equity into an existing framework to help guide future prioritisation for healthcare providers. The authors provide a definition of health equity as “the […]

Læs mere

Ny dansk undersøgelse viser ulighed i screening for brystkræft

1. juli 2022

Kvinder med handikap eller psykisk sygdom screenes sjældnere for brystkræft, viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, SDU. Undersøgelsen omfatter data om 470.000 kvinder mellem 50 og 69 år, der alle tilbydes mammografi hvert andet år. Heraf en gruppe på 50.000 kvinder med funktionsnedsættelse som fysisk handikap, udviklingshandikap og psykisk […]

Læs mere

Det britiske sundhedsvæsen fokuserer på de 20 % mest udsatte

1. juli 2022

Et nyt projekt I det britiske sundhedsvæsen, NHS, skal forbedre tilbuddene til de mest udsatte grupper i befolkningen. Projektet CORE20PLUS5 skal rette op på skævheder i sundhedsvæsenets tilbud for de 20 % mest udsatte, identificeret via det nationale Index of Multiple Deprivation. Beskrivelse af CORE20PLUS5 på NHS’s hjemmeside Der fokuseres særligt på gravide og fødende, […]

Læs mere

Amerikansk studie tyder på underrapportering af UTH hos udsatte grupper

1. juli 2022

Et amerikansk hospital har opgjort utilsigtede hændelser ved over 100.000 indlæggelser over en fire-årig periode. Man inddraget hændelser, der er frivilligt rapporteret af sundhedspersonalet, og dels hændelser, der er identificeret gennem en automatisk journalgennemgang med et værktøj baseret på metoden Global Trigger Tool (oprindeligt udviklet af Institute for Healthcare Improvement, IHI). Man har derefter kigget […]

Læs mere

Styrelsen gør status over det risikobaserede tilsyn

15. maj 2022

Siden 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført risikobaserede tilsyn med behandlingssteder på sundhedsområdet. Styrelsen gør i en ny rapport status over godt 5000 tilsyn, der er sket i årene 2017 til 2021. Det risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn 2017-2021 Der er gennemført 3.318 planlagte stikprøvebaserede tilsyn, hvor 65 % blev vurderet til at have mindre problemer, og kun hhv. […]

Læs mere

Sikkerhed II giver nyt perspektiv, men er svært at arbejde med i praksis

15. maj 2022

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed As part of the ongoing ‘The problem with’ series in BMJ Quality & Safety, a recent article by Merel Verhagen and colleagues explore ‘making Safety-II work in healthcare’. In the article the authors provide a helpful summary of what Safety-I and Safety-II is, which includes ‘What Safety-II […]

Læs mere

Norsk analyse: Hvordan kan funktionen af mobilt akut-team forbedres?

15. maj 2022

Mangel på tillid mellem fagpersoner, forskellige opfattelser af protokollen og manglende psykologisk sikkerhed kan være problematiske temaer i forbindelse med de mobile akut-systemer (rapid reponse teams, RRT), der er etableret på hospitalerne de senere år. Det viser en undersøgelse fra universitetshospitalet i Stavanger i Norge, hvor man har gennemført fokusgruppeinterview med sundhedspersonale i forbindelse med […]

Læs mere

Alvorlige medicinfejl i akutmodtagelsen gennemgås i amerikansk undersøgelse

12. maj 2022

Adrenalin, morfika og insulin er de lægemidler, som oftest er årsag til alvorlige medicinfejl i akutmodtagelsen. Det viser en 10-årsopgørelse fra Pennsylvania Patient Safety Reporting System, der modtager rapporter fra hospitaler i hele den amerikanske stat. Alvorlige hændelser med medicin udgør kun en meget lille del (ca. 0,4 %) af samtlige rapporter i databasen, og […]

Læs mere

Kolleger er de vigtigste støttepersoner for yngre læger efter utilsigtede hændelser

12. maj 2022

Følelsesmæssige reaktioner er hyppige blandt yngre læger, når de har været involveret i en fejl eller patientskade (second victims). Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt reservelæger på kirurgiske afdelinger i USA. Undersøgelsen er gennemført blandt yngre læger på kirurgiske afdelinger, og der indkom 125 besvarelser, hvoraf 110 oplyste at have været involveret i en fejl/utilsigtet hændelse, […]

Læs mere

Dansk undersøgelse: FMK stemmer ikke med det faktiske medicinforbrug

12. maj 2022

Hos 8 ud af 10 patienter er der forskel på, hvad de reelt tager af medicin, og hvad der er registreret i det Fælles Medicin Kort, FMK. Det viser en ny undersøgelse af 100 patienter, der blev indlagt på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Hos 81 patienter var der mindst én uoverensstemmelse mellem patientens faktiske medicinforbrug […]

Læs mere

Psykiatriplanen – fra ambitioner til reelle forbedringer

11. marts 2022

A method for transforming ambitious goals to change mental health care provision into reality Af Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed At the beginning of 2022 Sundhedsstyrelsen set out their 10-year plan for psychiatry which they described as containing ‘ambitious goals’ to improve psychiatric care in Denmark over the next ten years. Having had […]

Læs mere

Ny model involverer bestyrelsesmedlemmer i arbejdet med patientsikkerhed

11. marts 2022

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Patientsikkerheds-direktoratet under de irske sundhedsmyndigheder (“National Quality and Patient Safety Directorate”) har iværksat et projekt med to irske hospitaler for at engagere hospitalernes bestyrelser i patientsikkerhedsarbejdet. Hospitalsbestyrelserne, som i nogen grad kan sidestilles med de danske regionsråd, har typisk mange medlemmer, der er lægfolk og uden sundhedsfaglig baggrund. […]

Læs mere

Ny bog om team-kultur: “The Culture Code”

11. marts 2022

Boganmeldelse af Simon Tulloch, psykolog og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Over the last few months, I have noticed that Amy Edmondson (Harvard Profession and psychological safety ‘guru’) was regularly sharing on twitter passages and personal reflections from a book. The book was called ‘The Culture Code’ written by Daniel Coyle, and the snippets I […]

Læs mere

Ny artikel-serie i JAMA: Hvad er ”diagnostic excellence”?

8. marts 2022

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Det amerikanske lægevidenskabelige tidsskrift JAMA har sat fokus på ”diagnostic excellence” i en ny serie af ”viewpoints”, hvor internationale eksperter giver deres perspektiver på begrebet. Det er et område, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed også har haft fokus på de senere år (1,2,3). Den nye artikelserie blev indledt […]

Læs mere

Status på patientsikkerhed efter to årtier

7. marts 2022

Af Simon Tulloch, psykolog og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed In this months BMJ Quality & Safety, Gordan Schiff and Kaveh Shojania have written a thoughtful article  which holds at it’s centre the recent publication by Lucean Leape “Making Healthcare Safe; The Story of the Patient Safety Movement”.  Artiklen af Schiff og Shojania: Looking back […]

Læs mere

Sådan kan forbedringsmodellen kombineres med designtænkning

19. december 2021

In a recent article by Byron Crowe and colleagues in BMJ Q&S the authors explore the similarities and possibilities of combining Quality Improvement methods (Model for Improvement) with design thinking (DT), specifically the ‘Double Diamond’ method. The paper starts by highlighting the chronological parallel between the initial application of improvement methods in healthcare, and the […]

Læs mere

Medarbejdertrivsel og hjemmebehandling var store temaer ved IHI’s National Forum i år

16. december 2021

Institute for Healthcare Improvement, IHI, afholdt 5.-8 december deres traditionelle National Forum. I år var arrangementet virtuelt, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, var med. IHI National Forum 2021 Årets Forum med mere end 125 sessioner havde et stærkt fokus på nogle af de områder, der også er højt prioriterede i PS!. To store temaer […]

Læs mere

There is no Christmas without compassion*

16. december 2021

*The title refers to Dr Donald Berwick comments at the National Forum: “There is no quality without compassion”. At the end of this year, we would like to invite you to take a few moments to pause and imagine the future and what role compassion has in healthcare, and importantly, how you can make an […]

Læs mere

Kvalitet i sundhedsvæsnet – set fra patienternes og fra myndighedernes synsvinkler

16. december 2021

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk selskab for Patientsikkerhed Høj kvalitet i sundhedsvæsnet, og af de ydelser der leveres, er noget såvel sundhedsfaglige som patienter efterspørger og efterstræber. Med hvad er høj kvalitet, og er der forskelle i hvad der efterspørges og stræbes efter fra hhv. sundhedsvæsnets og patienternes synsvinkel? Dette ser et nyere hollandsk studie […]

Læs mere

Lungebetændelse: Kvalitetsprojekt sikrer bedre behandling på hospitalet

16. december 2021

Af Birgitte Ramsø Thomsen, journalist og kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Behandlingen af lungebetændelse er, trods retningslinjer, ikke særlig ensartet på forskellige danske hospitaler. En bedre udredning og behandling kan bl.a. betyde, at flere overlever og mindske forbruget af antibiotika. Et nyere forskningsprojekt har vist, at det nytter at rydde barrierer af vejen. Men ændring […]

Læs mere

10-årsrapport fra England: Diagnosefejl og medicinfejl ligger oftest bag alvorlige utilsigtede hændelser i akut medicin

8. september 2021

Mangel på aktiv beslutningstagen og kommunikationsfejl mellem kliniske team er hyppige årsager til alvorlige utilsigtede hændelser. Det viser en 10-årsopgørelse over alle hændelser, der er rapporteret fra ”acute medical units” (akutmedicinske enheder) i England og Wales (2005-2015).  Hændelserne samles i det nationale rapporterings- og læringssystem for det britiske sundhedsvæsen, NHS. I alt 377 rapporter om […]

Læs mere

Resiliens er det nye sort i sundhedsvæsenet

8. september 2021

Af Simon Tulloch, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Resilience in healthcare (RiH) can be conceptualised as the adaptive capacities of a healthcare system that allow it to maintain delivery of high-quality care during and after events that challenge, change or disrupt its activities, ranging from high-impact situations such as a pandemic, through to everyday challenges […]

Læs mere

Opskrift fra amerikansk hospital: Sådan udvikles patientsikkerhedskultur ved at engagere lægerne

8. september 2021

FAGLIG ORIENTERING Af Christian Vestergaard, læge, Dansk selskab for Patientsikkerhed Udvikling og integrering af en patientsikker kultur, kan alle nok blive enige om, er ønskværdigt, og noget, som alle organisationer i sundhedsvæsnet arbejder med i en vis udstrækning. Men hvordan man bedst tilskynder udviklingen af en sådan kultur, og hvad dette kan have af betydning […]

Læs mere

Barrierer og strategier for involvering af patienter i patientsikkerhedsarbejde

8. september 2021

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Når der foretages patientsikkerhedsundersøgelser, kerneårsagsanalyser og andre former for analyser af utilsigtede hændelser, er det sjældent, at patienterne selv kommer til orde i forhold til den hændelse, der er sket. Dette såvel om patienten selv er klar over, at der har været en hændelse eller ej, og […]

Læs mere

Lægers journalsprog kan stigmatisere patienter

8. september 2021

Det er ikke usædvanligt at læger, når de skriver i patientjournalen, udtrykker enten negative eller positive holdninger til patienten. Det viser en analyse af 600 notater i den elektroniske patientjournal fra et medicinsk ambulatorium ved et hospital i USA. Undersøgelsen er offentliggjort i JAMA Network Open. Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at læger i deres journalnotater […]

Læs mere

Obduktioner afslører fejldiagnoser hos patienter døde af sepsis

8. september 2021

Obduktion et vigtigt diagnostisk værktøj, der kan identificere dødsårsager, som ikke er erkendt under indlæggelsen på intensiv afdeling. Det konkluderer forskerne efter en undersøgelse af patienter, der er døde af sepsis inden for 48 timer efter indlæggelse på intensiv afdeling. På et hospital i Maastricht i Holland blev der i løbet af en femårig periode […]

Læs mere

Oplysninger fra patientklager uddyber personalets UTH-rapporter

8. september 2021

Britiske forskere har i en ny undersøgelse matchet personalets rapporter om utilsigtede hændelser med patientklager, der stammer fra de samme hændelser. Ved et stort hospitalssystem i London har man gennemgået fem års hændelsesrapporter fra personalet og patientklager fra samme periode. Man fandt 446 personalerapporterede hændelser, hvor der var en patientklage relateret til det samme hændelsesforløb […]

Læs mere

Træning af personalet har holdbar virkning, når den følges op af kvalitetsarbejde i teams

30. juni 2021

En analyse gennemført ved Harvard University School of Public Health vurderer effekten af forskellige strategier, der benyttes til at øge kvaliteten af sundhedsydelser. Man har vurderet træning af personalet, forskellige former for supervision samt kvalitetsarbejde, der foregår i formelle eller uformelle teams (”group problem solving”). Mens både træning og supervision hurtigt mister effekten, har ”group […]

Læs mere

Hvordan kan vi sætte venlighed og medfølelse i system?

30. juni 2021

FAGLIG ORIENTERING Af Simon Tulloch, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Kindness and compassion in health and social care are a key area of focus internationally for 2021. PS! has engaged in various activities linked to this theme over the last few years, for example, Professor Michael West spoke on the subject at our Annual Forum […]

Læs mere

Fokusgrupper reflekterer over mødet med etniske minoriteter

30. juni 2021

Sundhedspersonalets møde med etniske minoriteter kan give anledning til svære situationer, som personalet ikke føler sig parat til at håndtere. Et norsk studie gennemført i samarbejde mellem Oslo Metropolitan University (OsloMet) og Oslo Universitetshospital, viser, at fokusgrupper med metoden Critical Incident Technique, er velegnet til at fremme refleksion over disse situationer. Critical Incident Technique indebærer, […]

Læs mere

Tidligere fejldiagnose påvirker patienters tillid til aktuel læge

30. juni 2021

Når patienter tidligere har fået stillet en forkert diagnose, påvirker det tilliden til deres nuværende læge negativt. Det viser et japansk web-baseret survey blandt voksne patienter med kroniske lidelser som hjertesygdom, cancer, depression eller bindevævssygdomme. Blandt 661 adspurgte patienter var der 23 %, der havde været ude for en diagnosefejl, og 20 % havde en […]

Læs mere

Ældre patienter vil gerne bidrage til medicin-sikkerheden under indlæggelse

30. juni 2021

En spørgeskemaundersøgelse blandt 200 patienter på et australsk hospital viser, at ældre patienter (65+) er villige til at bidrage til korrekt medicinering, mens de er indlagt på hospital. 59 % af patienterne ønskede at bidrage ved at stille spørgsmål til medicinen og 87 % ved at sige til, hvis de opdager fejl, mens færre ønskede […]

Læs mere

Kunsten at overlevere informationer ved vagtskifte

30. juni 2021

Fysiske og kommunikative forhold er vigtige faktorer ved overlevering af information mellem læger ved vagtskifte. Det viser et sociologisk studie gennemført på tre Veteran Affairs hospitaler i USA. Hvor rapporten ved vagtskifte typisk opfattes som en simpel videregivelse af information, viser studiet, at overleveringen er langt mere kompleks. Undersøgelsen bygger på analyse af 64 videooptagelser […]

Læs mere

Positive patientsikkerhedsrunder fremmer trivslen blandt medarbejderne

30. juni 2021

Et nyt ledelsesredskab – kaldet positive patientsikkerhedsrunder (Positive Leadership Walkrounds) – giver en række positive effekter ikke bare på patientsikkerheden, men også på medarbejdernes trivsel. Det viser en omfattende test af metoden gennemført ved Duke University Health Systems i North Carolina, USA. Patientsikkerhedsrunder blev som metode beskrevet i 2004 af den amerikanske læge Allan Frankel […]

Læs mere

Without a psychologically safe and healthy workforce, excellent health care is not possible

31. maj 2021

The following blog is based around a conversation between Pernille Cedergreen (Chief Physician, Dept. for Anesthesia, Surgery and Intensive Care, Herlev & Gentofte Hospital, Copenhagen) and members of the MeSu (Mental sundhed for sundhedsprofessionelle*) project team comprising clinical, research and improvement experts. As head of the clinical leadership team, Dr Cedergreen was becoming increasingly aware […]

Læs mere

Feedback-program giver klinikere tilbagemelding på deres diagnoser

18. maj 2021

Det amerikanske hospitalsystem Geisinger har som led i en større indsats for diagnosesikkerheden udviklet et program, der fremmer, at klinikere får feedback på deres diagnoser. Filosofien er, at feedback er vigtigt for, at man som kliniker opnå erfaringer, der skærper evnen til at stille korrekte diagnoser. Men klinikere er ikke altid imødekommende over for tilbagemeldinger […]

Læs mere

Sometimes, when making changes to healthcare, less is more

17. maj 2021

Exnovation may be a valuable tool in the improvement science toolbox, so why isn’t it used more? In the following article I explore what barriers inhibit it’s use and potential enablers to support its application. FAGLIG ORIENTERING Af Simon Tulloch, psykolog, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed At the 2015 BMJ & IHI International Forum […]

Læs mere

Ny bog: Think Again

17. maj 2021

Af Simon Tulloch, psykolog, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Adam Grant (organisational psychologist at Wharton University – https://www.adamgrant.net/) has recently publish a book which I consider an important resource for anyone interested in understanding how we develop and maintain our beliefs, thoughts and identities. As the title suggests, the aim of the book is […]

Læs mere

Nyt dansk værktøj udpeger patienter i risiko for fejldiagnose

17. maj 2021

Et nyt dansk værktøj har potentiale til at advare om risiko for fejl- og overdiagnose. Metoden er i første omgang udviklet til diagnose af af kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL, en tilstand, der hyppigt fejldiagnosticeres, men tilsvarende metode kan anvendes på andre sygdomme også. Metoden er udviklet ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns […]

Læs mere

Hvordan opleves diagnoseprocessen af patienterne?

17. maj 2021

Patienters oplevelser af diagnoseprocessen og af konkrete diagnostiske undersøgelse er et lidt overset aspekt i udviklingen imod et mere patientvenligt og personcentreret sundhedsvæsen. Det mener en international forskergruppe, der i tidsskriftet Diagnosis foreslår en række anbefalinger på området. Det drejer sig dels om patientens oplevelse af processen: Havde patienten fx lejlighed til at diskutere sine […]

Læs mere

Patientklager indeholder værdifulde informationer om diagnosesikkerhed

17. maj 2021

Struktureret analyse af patientklager kan give værdifulde oplysninger om, hvad der – fra patientens synsvinkel – kan gå galt i den diagnostiske proces. Det viser et projekt gennemført ved hospitalssystemet Geisinger i Pennsylvania. Geisinger er et af USA’s største hospitalssystemer og dækket et befolkningsunderlag på ca. 4,2 mio. mennesker med såvel hospitals- som primærsektorydelser. Reviewere […]

Læs mere

Top 20 prioriterer forskning i diagnosesikkerhed

17. maj 2021

Forskere fra 10 lande har bidraget til en prioriteret liste over de forskningsområder, som er mest relevante for at øge den diagnostiske sikkerhed og reducere diagnosefejl inden for de næste fem år. Teknologiske løsninger, der understøtter klinikere i den diagnostiske proces, fx beslutningsstøtte i den elektroniske patientjournal, er blandt de områder, der prioriteres højest. Også […]

Læs mere

Hos hver tredje kræftpatient får lægen ingen mistanke ved første henvendelse

17. maj 2021

Hos ca. en tredjedel af de patienter, der senere viste sig at have abdominal kræft, fik den praktiserende læge ikke mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom ved patientens første henvendelse. Det viser en opgørelse foretaget af Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet. Forskerne har set på patienter, der er diagnosticeret med abdominal kræft […]

Læs mere

Indlagte patienter er blevet smittet med COVID-19

11. marts 2021

Under første del af COVID-19-pandemien var der mange patienter, der blev smittet med COVID-19 under indlæggelse på hospital. Det viser et review, offentliggjort af italienske retsmedicinere. Artiklen samler opgørelser fra hospitaler fra forskellige steder i verden, som viser, at 0-16 procent  af indlagte patienter med COVID-19 var blevet smittet på hospitalet. Forfatterne diskuterer, om hospitalserhvervet […]

Læs mere

COVID-19 vil få store konsekvenser for kræftområdet

11. marts 2021

FAGLIG ORIENTERING Forsinkelser i diagnose og udredning af kræft har betydning for prognosen for den enkelte kræftpatient. Men også for kræftområdet som helhed vil pandemien få følger, som kan strække sig mange år frem, viser forskning. Af Christian Vestergaard, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Denne artikel er en kortfattet sammenfatning af noget af den litteratur […]

Læs mere

Dansk forskning: Aflyste operationer belaster patienter både praktisk og følelsesmæssigt

10. marts 2021

Det opleves af patienterne som en både psykisk og praktisk belastning, når planlagte kirurgiske indgreb aflyses eller udsættes. Det viser en litteraturgennemgang, gennemført af danske forskere, der ser på aflyste operationer fra patientens perspektiv. Resultaterne er offentliggjort i Journal of Clinical Nursing. Aflysninger påvirker patienterne følelsesmæssigt, fysisk og psykisk. Forskerne har identificeret fire hovedtemaer i […]

Læs mere

Hvordan kommer vi os oven på corona? Hvad kan sundhedsvæsenet lære af katastrofer i andre sektorer?

9. marts 2021

Opprioritering af den mentale sundhed, inddragelse af lokalsamfund, samarbejde mellem myndigheder, sundhedsvæsen og frivilligorganisationer, hensyntagen til medarbejderne i sundhedsvæsenet. Det er nogle af overskrifterne i en ny rapport fra den britiske Kings Fund, der kommer med input til, hvordan sundhedsvæsenet kan komme ovenpå igen efter COVID 19. Rapporten trækker på erfaringer fra andre typer af […]

Læs mere

Systematisk måling af vitale værdier har givet færre hjertestop på Sygehus Lillebælt

9. marts 2021

I forbindelse med projektet Patientsikkert Sygehus begyndte Sygehus Lillebælt for 10 år siden systematiske at anvende TOKS – tidlig opsporing af kritisk sygdom – på indlagte patienter, og det har nu ført til en varig reduktion i antallet af uventede hjertestop på mindst 25 procent. Nyhed på Sygehus Lillebælts hjemmeside TOKS indebærer, at indlagte patienter […]

Læs mere

Skotsk beregning: Behov for palliation vil øges frem mod 2040

9. marts 2021

Behovet for palliativ behandling og pleje vil stige med mindst 14 procent i løbet af de næste 20 år. Det er vurderingen i artikel, der har regnet på behovet for palliation i Skotland. Andelen af patienter, der dør med flere forskellige sygdomme, vurderes at stige fra 27 procent til 43 procent. Forfatterne bag undersøgelsen anbefaler, […]

Læs mere

Ny OECD-rapport: God økonomi i at styrke patientsikkerheden

9. marts 2021

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Investeringer i patientsikkerhed betaler sig, både ift. individer, sundhedsvæsnet og samfundet som helhed. Det bekræfter en ny rapport fra OECD vedrørende økonomien i patientsikkerhed, Economics of Patient Safety – from analysis to action. Rapporten er en efterfølger til en tidligere udgivelse fra OECD, Economics of Patient Safety […]

Læs mere

Skotsk rapport ser genåbningen som en chance for fornyelse af sundhedsvæsenet

9. marts 2021

Rapporten er et oplæg til den skotske regering med borgernes ønsker til et fremtidigt sundhedsvæsen. Af Charlotte Frendved Sundhedsvæsenet skal nu til at genetablere sig efter det første år med COVID-19-pandemien, og det giver en unik chance for at gentænke, redesigne og forny sundhedsvæsenet, så det i højere grad imødekommer befolkningens ønsker og behov. Det […]

Læs mere

Bedre patientflow – fire faldgruber og hvordan vi undgår dem

8. marts 2021

  Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt FAGLIG ORIENTERING Når man arbejder med patientflow, er der en række fælder, som […]

Læs mere

Medfølelse – århundredets nye vidundermiddel?

18. december 2020

Dare you have a conversation about the C-word? Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Over the last few years, healthcare has been talking about a subject which previously may have been regarded as too sensitive, too vague, or too unscientific to be regarded as useful or appropriate. This subject is compassion. Back […]

Læs mere

Ny bog om etniske minoriteters sundhed

17. december 2020

“Det du ikke ved får patienten ondt af”, er titlen på en ny bog af professor Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital. Det er en lærebog i pdf-format om etniske minoriteters sundhed, kliniske problemstillinger og kommunikation på tværs af kulturer. Den bygger på erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik, der startede i 2008. Bogen er bygget op […]

Læs mere

Lægevittigheder analyseres i julenummeret af Ugeskriftet

17. december 2020

Spørgsmål: Hvordan gemmer man en 100 kroneseddel for en ortopædkirurg? Svar : I en bog. Spørgsmål: Hvad er forskellen på psykiateren og hans patient? Svar: Psykiateren er ham med nøglerne. Spørgsmål: Hvad er forskellen på en neurokirurg og Jesus? Svar: Jesus troede ikke, han var neurokirurg. Disse og en række andre lægevittigheder er grundlaget for […]

Læs mere

Ny videoserie om ‘diagnostic excellence’

17. december 2020

Den amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente ar udgivet en nye videoserie om “diagnostic excellence”. Materialet bygger på forskning og interview med internationale eksperter, ledere og patientrepræsentanter. Det er frit tilgængeligt på organisationens hjemmeside. Diagnostic Excellence Video Series Videoerne kommer ind på følgende temaer: Hvorfor opstår diagnosefejl? Hvad kan gøres for at undgå diagnosefejl og forbedre beslutningsprocessen […]

Læs mere

Ny ph.d. i kapacitetsopbygning

17. december 2020

Den 15. september 2020 begyndte Christina Egelund Antonsen som ph.d.-studerende på Institut for Kultur og Læring på AAU i forskergruppen CABE (Capacity Building and Evaluation). Hun skal de næste tre år undersøge, hvilken organisatorisk ’capacity building’ der har fundet sted på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland, som strategiske arbejder med projekterne Sikkert Patientflow og […]

Læs mere

Kog din egen trylledrik med BMJ

15. december 2020

Julehistorie i BMJ: Toxicological analysis of George’s marvellous medicine: literature review Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed One of the great pleasures of having children, or indeed grandchildren, is the opportunity to read stories to them. In the UK, the most well-known (and well-loved) children’s author is called Roald Dahl. Dahl has […]

Læs mere

Vaccine implementation might benefit from a nudge or two…

15. december 2020

FAGLIG ORIENTERING Af  Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed When the historians summarise 2020 as a chapter in a book, it is likely that it will end with a cliff-hanger; on the horizon are various COVID-19 vaccines which will likely help return our lives back to normality. But how will this next phase […]

Læs mere

COVID-pandemien rammer de mest udsatte hårdest

30. november 2020

COVID-pandemien har indflydelse på hele samfundet, men svage grupper – herunder LGBT-personer – rammes hårdest. Det viser en rapport, der bygger på spørgeskemaundersøgelse blandt LGBT-personer i Storbritannien. Rapporten er udgivet af LGBT Foundation. LGBT-personer er i forvejen psykisk sårbare og ofte afhængige af at have kontakt til et LGBT-fællesskab, og derfor rammer isolationen dem særligt […]

Læs mere

Højdepunkter fra den internationale patientsikkerheds-konference

30. november 2020

International Forum for Quality and Safety in Health Care blev afholdt virtuelt i starten af november. Konferencen skulle have været i København i foråret, men blev udsat og flyttet virtuelt pga. COVID. Se keynotes og andre udvalgte præsentationer fra konferencen Se hvad deltagerne fik ud af konferencen Konferencen i tweets Blog: Patientsikkerhed er mere end […]

Læs mere

Sprogvanskeligheder giver dobbelt risiko for utilsigtede hændelser

30. november 2020

Når børn kommer på hospitalet, giver det øget risiko for utilsigtede hændelser, hvis forældrene har sprogvanskeligheder. Det viser en multicenterundersøgelse, gennemført på en række amerikanske hospitaler. 1666 forældre af forskellig baggrund (herunder arabisk-, kinesisk-, engelsk- og spansk-talende) indgik i undersøgelsen. Man spurgte forældrene, om de var komfortable med at tale engelsk, og definerede det som […]

Læs mere

COVID-pandemien har påvirket kræftbehandlingen globalt

30. november 2020

I foråret 2020 skete der en markant reduktion i aktiviteten på kræftcentre verden over på grund af COVID-19-pandemien. Det viser et survey blandt 356 centre fra 54 lande fordelt på seks kontinenter (ingen skandinaviske centre indgik i surveyet). Undersøgelsen blev gennemført mellem 21. april og 8. maj 2020. Resultaterne er offentliggjort i JCO Global Oncology, […]

Læs mere

Tvivlsom effekt af tjeklister til forebyggelse af diagnosefejl

30. november 2020

Forskellige former for tjeklister er blandt de redskaber, der er afprøvet for at styrke den diagnostiske sikkerhed. Men effekten af tjeklister, der har til formål at forebygge diagnosefejl, er tvivlsom, viser en rapport, der for nylig er offentliggjort af det amerikanske Agency for Healthcare Research and Quality. Der findes to principielt forskellige typer af tjeklister, […]

Læs mere

Rigshospitalet: ‘Sort boks’ skal fremme læring på operationsstuen

30. november 2020

Kan en ’sort boks’ på operationsstuen øge patientsikkerheden og mindske forstyrrelser på operationsstuen? Det tester man nu i et nyt forsknings- og udviklingsprojekt på Rigshospitalet. Boksen fungerer ligesom den sorte boks i et fly. Den registrerer tidstro data fra operationsstuen, både data fra selve operationen, data fra apparaturet og data fra forstyrrelser og afbrydelser på […]

Læs mere

Engelsk undersøgelse: Diagnosefejl og medicinproblemer er hyppigste årsager til alvorlig patientskade i almen praksis

30. november 2020

Betydende og forebyggelige patientskader er ikke ualmindelige i almen praksis. Det konkluderer forfatterne i en ny artikel i BMJ Quality and Safety. Journaler fra 12 lægeklinikker er gennemgået, og der blev fundet 77 tilfælde af betydende patientskade, der var sandsynligt forebyggelige. 60 % af skaderne var relateret til diagnosefejl, 25 % til medicinfejl og 10 […]

Læs mere

USA: Arbejdsmiljø og patientsikkerhed er forbundet på fødegangen

25. november 2020

I alt var det en tredjedel af sygeplejersker, der gav deres afdeling topkarakteren ”excellent” i patientsikkerhed i en undersøgelse på amerikanske fødeafdelinger. Men blandt de sygeplejersker, der mente, at deres arbejdsmiljø var dårligt, var det kun en sjettedel, der mente, at patientsikkerheden var i top. Det er resultatet af en rundspørge blandt 1165 sygeplejersker på […]

Læs mere

WHO’s handleplan for patientsikkerhedsårtiet 2021-2030

5. oktober 2020

WHO har udnævnt dette årti til patientsikkerhedsårti, og arbejder nu på en global handleplan for patientsikkerhed. Et første udkast til planen ‘Towards Zero Patient Harm in Health Care’ er offentliggjort på WHO’s hjemmeside. Publikationen bygger på WHO’s tidligere arbejde med patientsikkerhed og har som mål at nedbringe patientskader til nul på globalt plan. Se handleplanen […]

Læs mere

Nyt syn på den diagnostiske proces som en ”social aktivitet”

5. oktober 2020

Hvor dét at stille en diagnose hidtil har været betragtet som et klinisk ræsonnement, der foregår inden i hovedet på en læge, har man de senere år fået et nyt syn på den diagnostiske proces som en social aktivitet. Det nye ’situative perspektiv’ på diagnoseprocessen anerkender, at den finder sted i den praktiske virkelighed, hvor […]

Læs mere

Californien: Plejehjem med høj kvalitetsrating har mindre COVID og færre COVID-dødsfald

5. oktober 2020

Amerikanske plejecentre vurderes efter et system, Nursing Home Compare, der rater kvalitet og patientsikkerhed fra 0 til 5 stjerner. En ny opgørelse fra omfattende 1223 plejecentre staten Californien viser, at på de 5-stjernede centre er der statistisk færre beboere, der smittes med og dør af COVID-19. Der blev korrigeret for institutionsstørrelse og sammensætningen (etnisk) af […]

Læs mere

USA: Transkønnede undgår at søge læge, fordi de frygter disrespekt i sundhedsvæsenet

5. oktober 2020

Når transkønnede og personer med nonbinær kønsidentitet har helbredsproblemer undgår de ofte at søge læge, fordi de er bange for at blive mødt med disrespekt. Det viser en amerikansk opgørelse, der bygger på United States Trans Survey fra 2015, en stor spørgeskemaundersøgelse blandt ”transgender, gender non-conforming, and non-binary (TGNCNB)” personer. Den nye opgørelse har analyseret […]

Læs mere

Hollandsk undersøgelse: Småskala-test får patientsikkerhedspraksis til at virke på operationsgangen

5. oktober 2020

Ved hjælp af såkaldt ”adaptive design” har man på 10 hollandske hospitaler fået to patientsikkerhedsredskaber, time out og debriefing, til at fungere på samtlige operationsgange. Det fremgår af en artikel i BMC Health Services Research. Processen bestod af fire faser: En introfase med information og teammøder, test af prototype på 100 kirurgiske procedurer, småskala-implementering inden […]

Læs mere

Early warning score kan bruges til at forudsige, hvilke patienter der får brug for lægetilsyn natten over

5. oktober 2020

Brug af Early Warning Score, hvor man vurderer patienten almene tilstand ud fra målinger af vitale parametre, som puls blodtryk, temperatur, vejrtrækning osv, kan forudsige risikoen for, at patienten er på vej til at udvikle kritisk sygdom og hjertestop. Og nu viser en canadisk undersøgelse, at EWS også kan forudsige forværring som ikke nødvendigvis er […]

Læs mere

Norsk forskning: Pårørende er afgørende for patientsikkerhed i kræftbehandling

5. oktober 2020

”Pårørende hjælper ofte med at transportere patienten, følger patienten til blodprøver, tjekker medicinlisten og sikrer, at patienten tager den rigtige medicin… Pårørende kan gennemføre injektioner af medicin, tage patientens temperatur og kontakte hospitalet, hvis patienten har feber. Pårørende har en stor ansvarlighedsfølelse i forhold til patienten og er ressourcepersoner for patienten, hospitalet og kommunen”. Sådan […]

Læs mere

’At tænke to gange’ øger den diagnostiske sikkerhed

5. oktober 2020

At vende tilbage til en foreløbig diagnose og reflektere over den er godt for den diagnostiske sikkerhed. Det viser et eksperiment, gennemført blandt 167 læger i Bern i Schweiz. Lægerne fik en række skrevne sygehistorier og skulle stille en foreløbig diagnose. Senere skulle de genbesøge sygehistorierne, og her blev de delt i fire grupper, der […]

Læs mere

Ny handleplan for patientsikkerhed i USA

5. oktober 2020

National Stearing Committee for Patient Safety, en komite nedsat af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, har udarbejdet en ny handleplan for patientsikkerhed i USA. Handleplanen tager udgangspunkt i, at der trods årtiers indsats for patientsikkerheden stadig er mange patienter, der skades i sundhedsvæsenet. Den nye handleplan ”Safer Together – A National Action Plan to […]

Læs mere